Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

NMC 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Etik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
NMC 302
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, yeni ve eski medyanın iletişim durumlarında ortaya çıkan etik sorunları çözümlemek ve değerlendirmek için gerekli kavramsal araçları öğrencilere kazandırmayı amaçlar. Dersin kazandırmayı hedeflediği kavramların ve akıl yürütme prosedürlerinin somut durumlara uygulanmasını sağlayacak egzersizlere özellikle önem verilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel etik kuramlarını ve kavramlarını açıklayabilecekler.
  • Etik kuramlarını karşılaştırabilecekler.
  • Temel etik kavramları ve standartları üzerinden, medya ve iletişim alanlarında karşılaşılan etik sorunları çözümleyebilecekler.
  • Medya ve iletişim alanlarında karşılaşılan etik sorunları değerlendirebilecekler.
  • Medya ve iletişim alanlarında karşılaşılan etik sorunları tartışabilecekler.
  • Genel etik ilkelerini değişik medya ortamlarına ve tikel durumlara uygulayacaklardır.
Ders Tanımı Bu ders, yeni ve eski medyada ortaya çıkan etik sorunları ve çatışmaları düşünmek ve değerlendirmek için gerekli olan temel etik kuramlarına bir giriş sunar. Öğrencilerin aktif bir şekilde tartışmalara katılımı ve ders içi grup projelerinde görev alması beklenecektir. Öğrenciler, derste öğrenilen kuramların farklı bağlamlarda ortaya çıkan somut sorunların çözümlenmesi ile ilişkisini, uygulamalı çalışmalar yaparak öğreneceklerdir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Faydacılık (1) Dell'Olio vd., Ch. 5 s.174-181
3 Faydacılık (2) Dell'Olio vd., Ch 5 s. 181-188
4 Deontoloji (1) Dell'Olio vd., Ch 6 s. 224-253
5 Deontoloji (2) Dell'Olio vd., Ch 6 s. 240-253
6 Erdem Etiği (1) Dell'Olio vd., Ch 7 s. 298-319
7 Erdem etiği (2) Dell'Olio vd., Ch 7 s. 298-319 (devamı)
8 Ara sınav
9 Tartışma 1 “Friendship, Democracy, and Citizen Journalism” in Digital Media Ethics; “Media ownership,, autonomy and democracy in a corporate age” in Routledge Handbook of Mass Media Ethics.
10 Tartışma 2 The eroding boundaries between news and entertainment and what they mean for Democratic politics” in Routledge Handbook of Mass Media Ethics; “How we comment on web journalism: A case study on Dialogue found in news articles” in Ethics of Emerging Media.
11 Tartışma 3 “Feminist Media Ethics” in Routledge Handbook of Mass Media Ethics; “Still more ethical issues: Digital Sex and Games” in Digital Media Ethics.
12 Sınıf-içi ödev
13 Tartışma 4 “Coercion, consent and the struggle for social media” in Routledge Handbook of Mass Media Ethics; “Holocaust denial, cyberspace, and the question of moral convergence” in Ethics of Emerging Media.
14 Film
15 Dönemin özeti, Kritiklerin tamamlanması
16 Dönemin gözden geçirilmesi, kritiklerin tamamlan ması

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
30
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
17
17
Portfolyo
0
Ödev
1
17
17
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
0
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.