İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü, uluslararası standartlarda çağdaş medya sanatları eğitimi veren bir program olarak 2012 yılında kuruldu.

Dijital Medya Teknolojileri

Programımızı benzer bölümlerde sunulan geleneksel sinema ve televizyon eğitiminden farklı kılan, sinemanın hızla gelişen dijital medya teknolojileriyle kesişme noktalarına odaklanması. Gözlemlediğimiz teknik ve toplumsal tüketim eğilimlerinin de gösterdiği gibi, artık sinema sanatının geleceğinin etkilişimli dijital medya teknolojileriyle iç içe geçtiğini düşünüyoruz. Bu anlamda bölümümüz, dijital ortamda üretilen/sunulan kurmaca, belgesel, deneysel, etkilisimli anlatılar gibi sinemanın yeni biçim ve içeriklerine açık, dönüşen mecraların yeni aktörlerine yönelik bir programa sahip

Yoğun Stüdyo Dersleri

Bölümümüzü farklı kılan bir başka önemli unsur, her düzeyde sunduğumuz eğitimin pratik yoğunluklu stüdyo dersleri etrafında tasarlanmış olması. Programımızın temelini oluşturan dersler, birden fazla öğretim üyesi tarafından stüdyo ortamında uygulamalı olarak yürütülüyor. Bu uygulamalı dersler, sinema ve medya sanatlarına dair teorik yaklaşımları ve estetik becerileri, yeni medya teknolojilerinin gerektirdiği teknik becerilerle birlikte öğretiyor.

İngilizce Eğitim

Eğitim dilinin İngilizce olmasının, özellikle kendilerini sinema ve dijital medya alanlarında geliştirmek isteyen öğrenciler için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Mezunlarımızın sadece Türkiye'deki medya sektöründe değil, uluslarası düzeyde de başarılı olabilmelerini arzuluyoruz. Bu nedenle sadece İngilizce eğitim vermekle kalmıyor, eğitim kadromuzu yurtdışında çalışmış, uluslararası düzeyde itibar kazanmış yerli ve yabancı akademisyenlerden seçiyoruz. Programımızda sunduğumuz derslerin yanı sıra, alanlarında tanınmış yabancı akademisyen, sanatçı ve uzmanları bölümümüze davet ederek, öğrenciler için kısa süreli atölye çalışmaları ve seminerler düzenliyoruz. 

Burslar

Öğrencilerimiz, Yabancı Dil Hazırlık Programı’nda 2 yıl, lisans eğitimleri süresince 7 yıl aldıkları burslardan faydalanabilirler. Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden herhangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerimizin kayıt dondurdukları süreler bursluluk sürelerine ilave edilir. 

Bölümümüz ve programımız hakkında daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bizimle iletişim kurun.

 

 

HABERLER