GEMC 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilgisayar ve Toplum
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEMC 203
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, bilişimin sosyal, yasal, psikolojik, etik, siyasi, anayasal ve ekonomik çıkarımları ve teknolojinin topluma etkisinin yanı sıra toplumun yeni teknolojileri nasıl şekillendirdiği, kullandığı ve bunlara nasıl tepki verdiği hakkında bilgi vermektedir. Bu derste, bir bilgisayar bilimcisinin bakış açısı ile pek çok alanda değinilecek tarihsel içeriğin yanı sıra öğrencilerin hem teknolojik toplumun üyeleri hem de bilgisayar ile ilgili alanlarda uzman kişiler olarak karşılaşacağı konulara yer verilmektedir. Dersin başlıca amacı, öğrencilerin ortaya çıkarttıkları ürünlerin çıkarımlarını ve genel olarak bunların topluma nasıl yerleştiğini anlayabilen bilgisayar konusunda uzman kişiler yetiştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teknoloji ve pazarlama, yönetim ve hukuk alanlarında da bilgisayar ile ilgili sorunları çözmeye odaklanabilecektir,
  • Bilgisayarların yerleşmiş kurumları ve düzenleri nasıl değiştirdiğini tartışabilecektir,
  • Bilgisayar teknolojisinin risklerini ve problemlerini diğer teknolojiler ile bilgisayar donanımlı olmayan alternatif teknolojiler karşılaştırabilecektir,
  • Teknoloji ile ilgili pek çok konuda tarihi bilgiye sahip olacaktır,
  • Bilgisayar profesyonellerinin günümüzde karşılaştıkları etik problemleri analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, bir bilgisayar bilimcisinin bakış açısı ve pek çok konuda tarihsel içeriğin yanı sıra öğrencilerin hem teknolojik toplumun üyeleri hem de bilgisayar ile ilgili alanlarda uzman kişiler olarak karşılaşacağı konulara yer verilmektedir

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teknolojideki Değişiklikler ve Gelişmeler Baase Bölüm 1
2 Gizlilik ve Yeni Teknolojiler Baase Bölüm 2
3 Özgürlük Konuşması ve İletişim Ortamını Düzenlemek Baase Bölüm 3
4 Fikri Mülkiyet ve Telif Hakkı İhlali Baase Bölüm 4
5 Özgür Yazılım. Yazılım İcatları İçin Patentler. Baase Bölüm 4
6 Bilgisayar Korsanlığı (Hacking) Nedir? Kimlik Hırsızlığı. Biyometri. Baase Bölüm 5
7 Dijital Eylemler Sınırları Geçince: Ticari Hukuk Baase Bölüm 5
8 Arasınav
9 Tele-çalışma. Çalışanların İletişimi ve İzlenmesi Baase Bölüm 6
10 Bilgisayar, Teknoloji ve Yaşam Kalitesinin “Neo-Luddite” Görüşleri Baase Bölüm 7
11 Akıllı Makineler ve Çok Daha Akıllı İnsanlar. İnsan Irkının Sonu mu? Baase Bölüm 7
12 Bilgisayar Sistemlerindeki Yanlışlar ve Hatalar. İnsana mı yoksa Bilgisayara mı Güvenmeliyiz? Baase Bölüm 8
13 Profesyonel Etik ve Sorumluluklar Baase Bölüm 9
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı

A Gift of Fire: Social, Legal, and Ethical Issues for Computing Technology, 4/E, Sarah Baase, Prentice Hall, 2013, ISBN-10: 0132492679, ISBN-13: 9780132492676

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ders sunumları ve Test soruları bankası yayıncının sitesinde var ve temin edilecek.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
1
13
    Toplam
165

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek.
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek.
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek.
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek.
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest