GEAR 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hollywood Sineması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 306
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin Hollywood’un üretim/dağıtım/gösterim networklerine dair genel bir bilgi edinmelerini sağlar. Hollywood tarihindeki ana temaları ve stilleri tanıtır ve Hollywood’da yazar/yönetmenlik, yıldız sistemi, türleri ve kullandığı teknolojiler ile ilgili farkındalık yaratır. Hollywood’u sadece bir ticaret alanı olarak değil bir anlamlar sistemi bağlamında inceler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Film çalışmalarındaki anahtar kavramları ve onların Hollywood sinemasındaki izdüşümlerini tanımlayabilir.
  • Hollywood’un heterojen yapısını, onu oluşturan farklı tür ve yaklaşımlara aşinalık kazanarak inceleyebilir.
  • Hollywood’un yıldız sistemini, ana stüdyolarını, yönetmenlerini ve diğer medyalarla ilişkilerini tanımlayabilir.
  • Hollywood’un kilit sosyal ve ekonomik krizlerle, kültürel dönüşümlerle ve teknolojik gelişmelerle kurduğu çok katmanlı ilişkiyi tartışabilir.
  • Sanat sinemasının ve popüler sinemanın arasındaki gerilimi eleştirel olarak analiz ederler ve aynı zamanda Hollywood sinemasının diğer sinemalar üzerindeki etkilerini analiz eder.
Ders Tanımı Bu ders Hollywood’u ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlamında inceler. Endüstriyel dinamiklerini (stüdyo sistemi, yıldız sistemi gibi) anlatısal ve estetik aygıtları ile paralellikler kurarak kavrar. Öğrencilerin Hollywood’un üretim süreçleri ile bağlantılı olarak işleyişini analiz ettikleri makaleler yazmaları beklenir

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hollywood Sineması ve Toplumsal Değişim Modern Times (1936) Charlie Chaplin Howe, Lawrence. "Charlie Chaplin in the age of Mechanical Reproduction: reflexive ambiguity in Modern Times." College Literature 40, no. 1 (2013): 45-65.
2 Hollywood Uyarlamaları ve Kültürlerarası Etkileşimler All Quiet on the Western Front (1930) Lewis Milestone Chambers, John Whiteclay. "‘All Quiet on the Western Front’(1930): the antiwar film and the image of the first world war." Historical Journal of Film, Radio and Television 14, no. 4 (1994): 377-411.
3 Sinemada Metinlerarası İlişki Casablanca (1942) Michael Curtiz Eco, Umberto. "" Casablanca": Cult Movies and Intertextual Collage." SubStance 14, no. 2 (1985): 3-12.
4 Sinemada Muğlaklık ve Çoklu Anlamlar Citizen Kane (1941) Orson Welles Mulvey, Laura. Citizen Kane. Bloomsbury Publishing, 2017, p.17 -37
5 Sinema Üretim Aracı Üzerine Düşünceler Rear Window (1954) Alfred Hitchcock Howe, Lawrence. "Through the Looking Glass: Reflexivity, Reciprocality, and Defenestration in Hitchcock's" Rear Window"." College Literature (2008): 16-37.
6 Hollywood ve Sanat Blow-Up (1966) Michelangelo Antonioni Harris, Thomas. "Rear Window and Blow-Up: Hitchcock's Straightforwardness vs. Antonioni's Ambiguity." Literature/Film Quarterly 15, no. 1 (1987): 60-63.
7 Yeni Hollywood Dönemi American Graffiti (1973) George Lucas Curtis, James M. "From American Graffiti to Star Wars." The Journal of Popular Culture 13, no. 4 (1980): 590-601.
8 Yeni Hollywood ve ‘Auteur’ Sineması Apocalypse Now (1979) Francis Ford Coppola Kael, Pauline. “Circles and Squares.” Film Quarterly, Vol. 16, No. 3 (Spring, 1963), pp. 12-26., & Lewis, Jon “Major Films and Filmmakers of the Auteur Renaissance,” American Film: A History. pp. 291-319
9 Bilimkurgu Noir Blade Runner (1982) Ridley Scott Barad, J., Blade Runner and Sartre, The Philosophy of Neo-Noir, 2007 The University Press of Kentucky.
10 Bağımsız Sinema Do The Right Thing (1989) Spike Lee Lott, Tommy L., “A No-Theory Theory of Contemporary Black Cinema.” Black American Literature Forum, Vol. 25, No. 2, Black Film Issue (Summer, 1991), pp. 221-
11 Amerikan Rüyası Mitinin Sonu The Big Lebowski (1998) Joel Coen and Ethan Coen Tangney, ShaunAnne. “The Dream Abides: The Big Lebowski," Film Noir, and the American Dream.” Rocky Mountain Review, Vol. 66, No. 2 (Fall 2012), pp. 176-193
12 Sosyal Eleştiri ve Sinemada Siddet Fight Club (1999) David Fincher Henry A. Giroux, “Brutalized Bodies and Emasculated Politics: Fight Club, Consumerism and Masculine Violence,” Breaking in to the Movies: Film and Culture of Politics (Hoboken: Wiley-Blackwell, 2002), 258-287.
13 Korku Sinemasında Tarih ve Politika Get Out (2017) Jordan Peele Landsberg, Alison, “Horror Vérité: Politics and History in Jordan Peele’s Get Out.” Continuum, 32:5, (2018) 629-642.
14 Gençlik Noir Thoroughbreds, (2017) Cory Finley Chang, J.,Cory Finley's 'Thoroughbreds' is a Delectably Twisted Mean-Girls Noir, The Los Angeles Times, March 8, 2018.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Bordwell, David, and Kristin Thompson. 2008. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill

Önerilen Okumalar/Materyaller

Bordwell, David, and Kristin Thompson. 2008. Film History: An Introduction. New York: McGraw-Hill

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
29
    Toplam
102

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek.
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek.
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek.
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek.
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest