Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

GEAR 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel Okuryazarlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 216
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, görsel sanatlar veya grafik tasarım alanlarında eğitim almayan, ancak çalışmalarında görsel kararlar vermek isteyen öğrencilere bireylerin imajlara ve görsel medyaya etkili bir şekilde erişmek; onları yorumlamak, değerlendirmek, kullanmak ve oluşturmak için sahip olmaları gereken görsel okuryazarlık becerilerini kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Grafik tasarım öğelerinin temellerini tanımlayabilecektir.
  • Görsel bilgiyi analiz edebilecektir.
  • Yaratıcı tasarım sürecini açıklayabilecektir.
  • Görsel sanat ve tasarım öğeleri ve üslubunu eleştirebilecektir.
  • Grafik tasarım ilkelerinin temellerini projelerinde kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin amacı, görsel tasarım ilkelerine yeni olan öğrencilere, fikirlerini görsel olarak etkili bir şekilde ifade etmeleri için onlara pratik bilgiler, eleştirel beceriler ve güven kazandırmaktır. Dönem boyunca, bir fikri aktarmak, bir mesajı iletmek ve bir deneyimi etkilemek için mevcut olan birçok araç ve tekniğe genel bir bakış sunularak, bu araç ve teknikler üzerine tartışılmalar ve uygulamalar gerçekleştirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Görsel okuryazarlık nedir? Nasıl görürüz? Anne Marie Seward Barry, Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. Chapter 1
3 Görselin Dili Sanatın görsel öğeleri 1 Anne Marie Seward Barry, Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. Chapter 1,2
4 Görselin Dili Sanatın görsel öğeleri 2 Anne Marie Seward Barry, Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. Chapter 1,2
5 Duyusal ve algısal görsel okuryazarlık 1 Anne Marie Seward Barry, Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. Chapter 3
6 Duyusal ve algısal görsel okuryazarlık 2 Anne Marie Seward Barry, Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. Chapter 3
7 Reklamcılık Görselleri: Gestalt olarak reklamlar Anne Marie Seward Barry, Visual intelligence: advertising Images: Ads as Gestalts Chapter 6, 7
8 Ara Sınav
9 Görsel İletişimin İlkeleri 2 Robin Landa, Advertising by design: creating visual communications with graphic impact. Chapter 7, 8
10 Tipografi Robin Landa, Advertising by design: creating visual communications with graphic impact. Chapter 7, 8, 9
11 Kompozisyon ve yerleşim Robin Landa, Advertising by design: creating visual communications with graphic impact. Chapter 7, 8, 9
12 Marka ve Markalama 1 Alina Wheeler, Designing brand identity: an essential guide for the entire branding, Chapter 1-2
13 Marka ve Markalama 2 Alina Wheeler, Designing brand identity: an essential guide for the entire branding, Chapter 3-4.
14 Görsel okuryazarlık Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Alina Wheeler, (2009) Designing brand identity: an essential guide for the entire branding  ISBN-ISSN

978-0-470-40142-2.

Anne Marie Seward Barry, (1997) Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. ISBN-ISSN

0-7914-3436-2

Robin Landa(2004), Advertising by design: creating visual communications with graphic impact ISBN 0-471-42897-3 

Robin Landa(2010) Advertising by design: Generating and Designing Creative Ideas Across Media 2nd edition ISBN 978-0-470-36268-6 

Judith Wilde ; Richard Wilde (1991) Visual literacy: a conceptual approach to graphic problem solving. ISBN-ISSN

0-8230-5620-1.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Andrew Faulkner (2018) Adobe Photoshop CC Classroom in a Book. ISBN-13: 978-0135261781.

Bob Gill (2003). Graphic Design as a Second Language. Images Publishing Group. ISBN-13: 978-1920744397.

Catharine Slade-Brooking (2016), Creating a Brand Identity. Laurence King. ISBN-13: 978-1780675626

Ellen Lupton and Jennifer Cole Phillips, (2015). Graphic design. the new basics, Princeton. ISBN-13: 978-1616893323

Ellen Lupton (2010), Thinking with type: A critical guide for designers, writers, editors and students. PRINCETON ARCHITECTURAL PRESS. ISBN-13:978-1568989693.

Erik Spiekermann (2002), Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works. Adobe PR. ISBN-13: 978-0201703399

https://www.colormatters.com/

Gavin Ambrose, Paul Harris & Nigel Ball (2019), The Fundamentals of Graphic Design. Bloomsbury Visual Arts. ISBN-13: 978-1474269971.

Richard Poulin (2012) Graphic design and architecture, a 20th century historya guide to type, image, symbol, and visual storytelling in the modern world.  ISBN 1610586336 (electronic bk.)

Snezana Ristevska Jovanovska (2018) BRAND AND BRANDING STRATEGIES ISSN(Print):1857-8152.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
24
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.