İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

COMM 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim Kuramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
COMM 102
Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin kuramsal boyutu öğrencileri, iletişim çalışmaları alanını şekillendiren başlıca kuramlarla tarihsel çerçeveleri içerisinde tanıştırmayı hedefler. Dersin uygulama boyutu, dönem boyunca işlenen iletişim kuramlarının öğrenciler tarafından farklı medya metinlerinin çözümlenmesinde ve içerik üretiminde kullanılmasını hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kitle iletişim süreçlerindeki gelişmeler ve bu süreçlerin tarihsel konjonktürleri arasındaki ilişkileri tartışabilecek,
  • Temel kitle iletişim modellerini tanımlayabilecek,
  • Temel kitle iletişim kuramlarını ve bu kuramların güçlü ve zayıf yönlerini tanımlayabilecek,
  • Ders kapsamında işlenen iletişim kuramlarını farklı medya metinlerinin analizine uygulayabilecek,
  • Medya metinlerin iletişim alanına ait uygun terminoloji ile analiz, edebilecektir.
Ders Tanımı Ders, son yüzyıl içerisinde geliştirilmiş olan belli başlı medya ve iletişim kuramlarını tanıtmaktadır. Bu teoriler ele alınırken tarihsel bir perspektif izlenmekte ve kuramlar tarihsel sosyo-politik bağlamları içerisinde incelenmektedir. Dersin ilk bölümü ana akım medya ve iletişim kuramlarının tanıtımına ayrılmışken, ikinci yarısında medya ve iletişim çalışmalarında eleştirel yaklaşımlara odaklanılmaktadır. Dersin uygulama kısmında öğrenciler dönem boyunca işlenen iletişim kuram ve modellerini kullanarak farklı medya metinlerinin analizine üretimine uygularlar. Haftada iki saatten oluşan uygulama kısmında belirli haftalar sınıf içi metin analizleri yapılırken bazı haftalar öğrencilerin ürettikleri medya metinlerinin sunum ve kritiğine ayrılır.

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kuramlar ve kitle iletişim çalışmaları TBA
3 Kitle Kavramına giriş Mattelart & Mattelart, Theories of Communication, s. 5/11
4 Ampirik yaklaşım Mattelart & Mattelart, Theories of Communication, s. 5/11 Mattelart & Mattelart, s.19/25. P. F. Lazarsfeld and R. K. Merton, Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action
5 Modeller ve Etkiler Mc Quail, Mass Communication Theory, s.68/76 ve 86/94.
6 İletişim aracı olarak medya TBA
7 Vize
8 Markist Medya Kuramı/ Güç, İktidar, Ideoloji Arthur Asa Berger, Marxist Media Analysis, s.32/55.
9 Eleştirel Kuram ve Frankfurt Okulu Mattelart & Mattelart, s.57/68.
10 Medyanın Ekonomi Politiği Mattelart & Mattelart, s.91/107.
11 Kültürel Çalışmalar Mattelart & Mattelart, s.83/90.
12 Postmodernizm ve Medya Çalışmaları TBA
13 Ağ Toplumu Castells, M. (2009) Communication Power. Oxford Unıvers Wiley-Blackwell – s. 19/29 ve 33/38.
14 Dijital Medya Kültürleri Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint. In Castells, M. (ed.) The Network Society: A Cross- cultural Perspective, pp. 3-18.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Vize II

 

Ders Kitabı

Mattelart, A.  Mattelart M. (1998) Theories of Communication: A Short Introduction. London, Sage. ISBN: 1446232441, 9781446232446

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Castells, M. (2009) Communication Power. Oxford Unıvers Wiley- Blackwell. ISBN: 978-0199595693

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
0
Final Sınavı
1
0
    Toplam
0

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

 Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.