Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

COMM 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişime Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
COMM 101
Güz
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri medya ve iletişim çalışmaları alanının temel ve disiplinlerarası nitelik taşıyan kavramları, meseleleri ve yaklaşımlarıyla tanıştırmak ve onları ileri düzeydeki kuram derslerine hazırlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İletişimin bireysel ve kolektif kimliklerimizin oluşumu ve toplumsallaşmamız için sahip olduğu merkezi önemi kavrayabilecektir;
  • Dil, iletişim ve iktidar ilişkileri arasındaki bağlantıyı tartışabilecektir;
  • İletişime konu olan anlamları toplumsal, siyasal ve tarihsel bağlamlarda tartışabilecektir;
  • İletişim çalışmalarının başlıca meseleleri ile kavramlarına dair temel yaklaşımları yerel ve küresel düzlemlerdeki medya ve iletişim pratiklerini anlamak için kullanabilecektir;
  • Bu derste işlenen konuları diğer sosyal bilimler ve beşeri bilimler derslerinde işlenen konularla ilişkilendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere iletişimin farklı biçim ve araçlarını anlamak ve analiz etmek için gerekli kuramsal ve yöntemsel beceriyi sağlar. Ders, disiplinler arası bir alan olan iletişim çalışmalarının temel konu ve sınırlarını tanımlar ve öğrencilerin medya metinlerine eleştirel bir gözle bakmalarına yardımcı olur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 İletişim Çalışmalarına Giriş. İletişimin Tanımı ve İletişim Kavramının Etimolojik Kökenleri Dimbleby and Burton (1992), pp. 1-40; Hartley (2002), pp. 32-34; Williams (1985), pp. 72-73.
3 Kişilerarası İletişim Barker and Gaut (2002), pp. 119-142.
4 Kişi içi İletişim ve Sözlü İletişim Beck, Bennett and Wall (2002), pp. 139-164 and 165-182.
5 Örgütsel İletişim Barker and Gaut (2002); pp. 171-197.
6 Kitle İletişimi I: Kitle İletişim Araçlarının Yapısı Downes and Miller Ch. 1 & Ch. 2; Baran Ch. 14.
7 Kitle İletişimi II: Kitle İletişiminin İşlevleri ve Etkileri Trenholm Ch. 11; Baran, Ch. 13.
8 Ara sınav
9 Halkla İlişkiler ve İletişim Baran, Ch. 11.
10 Reklam ve İletişim Baran, Ch. 12.
11 İnternet Çağında İletişim Crowley and Heyer (2003), pp. 301-311 and pp. 319-323; Fuchs (2014), pp. 4- 10.
12 İnternet Çağında İzlerkitle Burton (2007), pp. 82-107.
13 Kitle İletişiminin Toplumsal Boyutu ve Etik: İfade Özgürlüğü, Toplumsal Sorumluluk, Etik O’Shaughnessy, (1999), pp.70-90.
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Baran (2014), Introduction to Mass Communication.ISBN: 0077507983 Barker and Gaut (2002), Communication. ISBN: 9780205295876 Beck, Bennett and Wall (2002), Communication Studies: The Essential Introduction. ISBN: 0415247527 Burton (2007), Media & Society: Critical Perspectives.ISBN: 0335227236 Dimbleby and Burton (1992), More than Words: An Introduction to Communication.ISBN: 9780415055826 Downes and Miller (1998), Media Studies. ISBN: 0340683856 Hartley (2002), Communication, Cultural and Media Studies.ISBN: 0415563232 Williams (1985), Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. ISBN: 0195204697 O’Shaughnessy, (1999), Media and Society: An Introduction Trenholm, Thinking Through Communication. ISBN: 1138233900

Önerilen Okumalar/Materyaller

John Fiske (2010), Introduction to Communication Studies, 3rd ed., Routledge.ISBN: 0415596491

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
16
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
1
34
34
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.