CDM 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 498
Bahar
2
4
4
12

Ön Koşul(lar)
  CDM 497 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bitirme Projesi, öğrencilerin bireysel bir yaratıcı projenin sorumluluğunu sıfırdan yapım-sonrasına kadar üstlenecekleri iki dönemlik bir ders olarak tasarlanmıştır. Bitirme Projesi II, bu proje süresinin ikinci yarısı olarak, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarına odaklanmaktadır. Öğrenciler projelerini, kendi entelektüel, yaratıcı ve profesyonel ilgilerine göre şekillendirecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir projenin prodüksiyondan gösterime (ya da sergilemeye) kadar olan aşamalarına ilişkin tüm sorumluluğu üstlenebilecektir.
  • Görsel-işitsel bir projenin başlıca prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarını tanımlayabilecektir.
  • Bir yapım sürecini profesyonel formatta belgeleyebilecektir.
  • Bir film ya da dijital medya projesinin yapımını organize edebilecektir.
  • Geleceğe ilişkin kariyer hedeflerini net biçimde belirleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler mezuniyet projelerinin prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarına odaklanacaktır (Fikir geliştirme ve pre-prodüksiyon aşamalarının, Bitirme Projesi I dersinde tamamlanmış olması öngörülmektedir). Dersin yöntemi, sınıf içinde ya da çevrimiçi platformlarda gerçekleştirilecek grup toplantılarını ve/veya bireysel görüşmeleri içermektedir. Bireysel görüşmeler randevu yoluyla yürütülecektir. Ders ayrıca, öğrencilerin proje gereksinimleri çerçevesinde düzenlenecek tematik ders anlatımı ve/veya atölyeler de içerebilir. Öğrenciler dönem boyunca, projelerinin gelişim aşamalarını gösteren aşağıdaki materyalleri teslim edeceklerdir: Prodüksiyon dosyası (%15, ödev), ham görüntüler (%20, 1. ara sınav), kaba kurgu (%20, 2. ara sınav) ve son kurgu (%25, proje). Öğrencilerin, bir sonraki aşamaya devam edebilmeleri için her bir aşamayı başarılı şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş (Sınıf Toplantısı)
2 Çekim planı ve takvimi I (Bireysel Görüşme)
3 Çekim planı ve takvimi II (Bireysel Görüşme) Ödev teslimi: Prodüksiyon dosyası
4 Önhazırlık yönetimi, çekim mekanı ve set kurulumu I (Bireysel Görüşme)
5 Önhazırlık yönetimi, çekim mekanı ve set kurulumu II (Bireysel Görüşme)
6 Oyuncu yönetimi (Bireysel Görüşme)
7 Ham Görüntülerin İzlenmesi (Sınıf Toplantısı) Ödev teslimi: Ham görüntüler
8 Kaba Kurgu I (Bireysel Görüşme)
9 Kaba Kurgu II (Bireysel Görüşme)
10 Kaba Kurgu III (Bireysel Görüşme)
11 Post-prodüksiyon ve Ses Kurgusu I (Bireysel Görüşme) Ödev teslimi: Kaba kurgu
12 Post-prodüksiyon ve Ses Kurgusu II (Bireysel Görüşme)
13 Post-prodüksiyon ve Ses Kurgusu III (Bireysel Görüşme)
14 Gösterim/sergi Ödev teslimi: Son kurgu
15 Gösterim kopyalarının gözden geçirilmesi
16 Festival, sergi ve gösterim olanaklarının sunumu

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
40
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
304

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest