CDM 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 498
Bahar
2
4
4
12

Ön-Koşul(lar)
  CDM 497 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bitirme Projesi, öğrencilerin bireysel bir yaratıcı projenin sorumluluğunu sıfırdan yapım-sonrasına kadar üstlenecekleri iki dönemlik bir ders olarak tasarlanmıştır. Bitirme Projesi II, bu proje süresinin ikinci yarısı olarak, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarına odaklanmaktadır. Öğrenciler projelerini, kendi entelektüel, yaratıcı ve profesyonel ilgilerine göre şekillendirecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir projenin prodüksiyondan gösterime (ya da sergilemeye) kadar olan aşamalarına ilişkin tüm sorumluluğu üstlenebilecektir.
  • Görsel-işitsel bir projenin başlıca prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarını tanımlayabilecektir.
  • Bir yapım sürecini profesyonel formatta belgeleyebilecektir.
  • Bir film ya da dijital medya projesinin yapımını organize edebilecektir.
  • Geleceğe ilişkin kariyer hedeflerini net biçimde belirleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler mezuniyet projelerinin prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarına odaklanacaktır (Fikir geliştirme ve pre-prodüksiyon aşamalarının, Bitirme Projesi I dersinde tamamlanmış olması öngörülmektedir). Dersin yöntemi, sınıf içinde ya da çevrimiçi platformlarda gerçekleştirilecek grup toplantılarını ve/veya bireysel görüşmeleri içermektedir. Bireysel görüşmeler randevu yoluyla yürütülecektir. Ders ayrıca, öğrencilerin proje gereksinimleri çerçevesinde düzenlenecek tematik ders anlatımı ve/veya atölyeler de içerebilir. Öğrenciler dönem boyunca, projelerinin gelişim aşamalarını gösteren aşağıdaki materyalleri teslim edeceklerdir: Prodüksiyon dosyası (%15, ödev), ham görüntüler (%20, 1. ara sınav), kaba kurgu (%20, 2. ara sınav) ve son kurgu (%25, proje). Öğrencilerin, bir sonraki aşamaya devam edebilmeleri için her bir aşamayı başarılı şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş (Sınıf Toplantısı)
2 Çekim planı ve takvimi I (Bireysel Görüşme)
3 Çekim planı ve takvimi II (Bireysel Görüşme) Ödev teslimi: Prodüksiyon dosyası
4 Önhazırlık yönetimi, çekim mekanı ve set kurulumu I (Bireysel Görüşme)
5 Önhazırlık yönetimi, çekim mekanı ve set kurulumu II (Bireysel Görüşme)
6 Oyuncu yönetimi (Bireysel Görüşme)
7 Ham Görüntülerin İzlenmesi (Sınıf Toplantısı) Ödev teslimi: Ham görüntüler
8 Kaba Kurgu I (Bireysel Görüşme)
9 Kaba Kurgu II (Bireysel Görüşme)
10 Kaba Kurgu III (Bireysel Görüşme)
11 Post-prodüksiyon ve Ses Kurgusu I (Bireysel Görüşme) Ödev teslimi: Kaba kurgu
12 Post-prodüksiyon ve Ses Kurgusu II (Bireysel Görüşme)
13 Post-prodüksiyon ve Ses Kurgusu III (Bireysel Görüşme)
14 Gösterim/sergi Ödev teslimi: Son kurgu
15 Gösterim kopyalarının gözden geçirilmesi
16 Festival, sergi ve gösterim olanaklarının sunumu

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
40
Final Sınavı
    Toplam
304

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest