CDM 497 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 497
Güz
2
4
4
10

Ön-Koşul(lar)
  CDM 302 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bitirme Projesi, öğrencilerin bireysel bir yaratıcı projenin sorumluluğunu sıfırdan yapım-sonrasına kadar üstlenecekleri iki dönemlik bir ders olarak tasarlanmıştır. Bitirme Projesi I, bu proje süresinin ilk yarısı olarak, fikir geliştirme ve yapım-öncesi aşamalarına odaklanmaktadır. Öğrenciler projelerini, kendi entelektüel, yaratıcı ve profesyonel ilgilerine göre şekillendirecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir projenin fikir geliştirmeden sunuma kadar olan aşamalarına ilişkin tüm sorumluluğu üstlenebilecektir.
  • Görsel-işitsel bir projenin başlıca yapım-öncesi aşamalarını tanımlayabilecektir.
  • Yaratıcı bir fikrin gelişim sürecini profesyonel formatta belgeleyebilecektir.
  • Sürmekte olan bir film ya da dijital medya projesi hakkında araştırma yürütebilecektir.
  • Geleceğe ilişkin kariyer hedeflerini net biçimde belirleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler mezuniyet projelerinin fikir geliştirme ve yapım-öncesi aşamalarına odaklanacaktır (Yapım ve yapım-sonrası aşamaları Bitirme Projesi II dersinde tamamlanacaktır). Dersin yöntemi, sınıf içinde ya da çevrimiçi platformlarda gerçekleştirilecek grup toplantılarını ve/veya bireysel görüşmeleri içermektedir. Bireysel görüşmeler randevu yoluyla yürütülecektir. Ders ayrıca öğrencilerin ihtiyaçları çerçevesinde belli temalara odaklanan atölye ve ders anlatımları da içerebilir. Öğrenciler dönem boyunca, projelerinin gelişim aşamalarını gösteren aşağıdaki materyalleri teslim edeceklerdir: Proje fikri (%15, 1. ara sınav), proje önerisi (%15, 2. ara sınav), araştırma dosyası (%20, ödev) ve proje dosyası (%25, proje). Öğrencilerin, bir sonraki aşamaya devam edebilmeleri için her bir aşamayı başarılı şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve grup toplantısı
2 Yaratıcı fikir bulma, grup toplantısı ve bireysel görüşme Ödev teslimi: Proje fikri
3 Fikir geliştirme, bireysel görüşme
4 Araştırma, bireysel görüşme Ödev teslimi: Proje önerisi
5 Araştırma, bireysel görüşme
6 Film öyküsü geliştirme, bireysel görüşme
7 Film öyküsü geliştirme, grup toplantısı Ödev teslimi: Araştırma dosyası
8 Senaryo yazımı, bireysel görüşme
9 Senaryo yazımı, bireysel görüşme
10 Bütçeleme, bireysel görüşme
11 Oyuncu seçimi, bireysel görüşme
12 Mekân seçimi, bireysel görüşme Ödev teslimi: Proje dosyası
13 Senaryo dökümü, grup toplantısı ve bireysel görüşme
14 Sunum
15 Dönemin değerlendirmesi
16 Final

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
35
Final Sınavı
    Toplam
300

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest