CDM 497 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bitirme Projesi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 497
Güz
2
4
4
10

Ön Koşul(lar)
  CDM 302 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bitirme Projesi, öğrencilerin bireysel bir yaratıcı projenin sorumluluğunu sıfırdan yapım-sonrasına kadar üstlenecekleri iki dönemlik bir ders olarak tasarlanmıştır. Bitirme Projesi I, bu proje süresinin ilk yarısı olarak, fikir geliştirme ve yapım-öncesi aşamalarına odaklanmaktadır. Öğrenciler projelerini, kendi entelektüel, yaratıcı ve profesyonel ilgilerine göre şekillendirecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir projenin fikir geliştirmeden sunuma kadar olan aşamalarına ilişkin tüm sorumluluğu üstlenebilecektir.
  • Görsel-işitsel bir projenin başlıca yapım-öncesi aşamalarını tanımlayabilecektir.
  • Yaratıcı bir fikrin gelişim sürecini profesyonel formatta belgeleyebilecektir.
  • Sürmekte olan bir film ya da dijital medya projesi hakkında araştırma yürütebilecektir.
  • Geleceğe ilişkin kariyer hedeflerini net biçimde belirleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler mezuniyet projelerinin fikir geliştirme ve yapım-öncesi aşamalarına odaklanacaktır (Yapım ve yapım-sonrası aşamaları Bitirme Projesi II dersinde tamamlanacaktır). Dersin yöntemi, sınıf içinde ya da çevrimiçi platformlarda gerçekleştirilecek grup toplantılarını ve/veya bireysel görüşmeleri içermektedir. Bireysel görüşmeler randevu yoluyla yürütülecektir. Ders ayrıca öğrencilerin ihtiyaçları çerçevesinde belli temalara odaklanan atölye ve ders anlatımları da içerebilir. Öğrenciler dönem boyunca, projelerinin gelişim aşamalarını gösteren aşağıdaki materyalleri teslim edeceklerdir: Proje fikri (%15, 1. ara sınav), proje önerisi (%15, 2. ara sınav), araştırma dosyası (%20, ödev) ve proje dosyası (%25, proje). Öğrencilerin, bir sonraki aşamaya devam edebilmeleri için her bir aşamayı başarılı şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve grup toplantısı
2 Yaratıcı fikir bulma, grup toplantısı ve bireysel görüşme Ödev teslimi: Proje fikri
3 Fikir geliştirme, bireysel görüşme
4 Araştırma, bireysel görüşme Ödev teslimi: Proje önerisi
5 Araştırma, bireysel görüşme
6 Film öyküsü geliştirme, bireysel görüşme
7 Film öyküsü geliştirme, grup toplantısı Ödev teslimi: Araştırma dosyası
8 Senaryo yazımı, bireysel görüşme
9 Senaryo yazımı, bireysel görüşme
10 Bütçeleme, bireysel görüşme
11 Oyuncu seçimi, bireysel görüşme
12 Mekân seçimi, bireysel görüşme Ödev teslimi: Proje dosyası
13 Senaryo dökümü, grup toplantısı ve bireysel görüşme
14 Sunum
15 Dönemin değerlendirmesi
16 Final

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
6
96
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
35
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
300

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest