CDM 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Stop Motion Animasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 480
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı hareketli görüntü üretmek, deneysel teknikler uygulayabilmek, animasyon sanatı teorilerini öğretmek ve bu sayede animasyon filmler için kurgusal ve kurgusal olmayan anlatıların gelişimine yönelik becerileri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hareketli görüntüler için deneysel yaklaşımlar üretebilecektir.
  • Deneysel animasyon tarihini ve teorisini ve bunların sinema gibi diğer sanat uygulamalarıyla ilişkisini tanımlayabilecektir.
  • Storyboarding ve mood boarding dahil hareketli görüntü projelerinin deneysel bir bağlamda ön görselleştirilmesini yapabileceklerdir.
  • Ses / görüntü ilişkilerinin yenilikçi yaklaşımlarını karşılaştırabileceklerdir.
  • Animasyonda geleneksel olmayan görüntü oluşturma üretimini sağlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu, stop motion animasyonu tekniklerine odaklanan uygulamalı bir derstir. Hareketli görüntülerin üretiminde hareket fiziğini inceler. Öğrencilerin videografi ve kurgudaki temel deneyimlerini genişletmek için tasarlanmıştır. Ders, hem sinema hem de güzel sanatlar ile bağlantılı olarak animasyonu inceler ve uygular. Değerlendirme iki projeye dayalı olacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. Gösterim: Man Ray, Le Retour a la Raison (1923), Norman McLaren, Dots (1940), Marcel Duchamp, Anemic Cinema (1926), Hans Richter, Ghosts for Breakfast (1927), Norman McLaren, Begone Dull Care (1949), Mary Ellen Bute, Rhythm in Light, (1935), Jan Švankmajer, Historia Naturae, (1967), Cinema 16: Contemporary Examples.
2 Anlatı olmayan proje için görsellerle düşünme: Anlatı olmayan içerik için hikaye tahtası ve stil panoları oluşturma.
3 Stop motion için prodüksyion hazırlığı ve model Yapımı. 1. Proje: 25 sn. diyalogsuz müzikli kısa film.
4 Stop motion için çekim: Kamera ve sahne alanı. 12 animasyon ilkesi. Laptop ve kamera.
5 Stop motion için çekim: Kamera ve sahne alanı. 12 animasyon ilkesi. Sınıf içi çalışma değerlendirmeleri.
6 Stop motion için kurgu: Görüntülerin yan yana getirilmesi. Sınıf içi çalışma değerlendirmeleri.
7 Ses ve hareket senkronizasyonu. Sınıf içi çalışma değerlendirmeleri.
8 1. projenin gözden geçirilmesi. 1. projenin teslimi.
9 Farklı stop motion teknikleri. Final projesi: 1 dakikalık kısa film.
10 Final projesi için senaryo geliştirme. Final projesi için senaryoların sunulması.
11 Photoshop ve After Effects kullanarak deneysel animasyon için çeşitli görüntü oluşturma teknikleri.
12 Photoshop ve After Effects kullanarak deneysel animasyon için çeşitli görüntü oluşturma teknikleri. Sınıf içi çalışma değerlendirmeleri.
13 Bireysel değerlendirmeler. Sınıf içi çalışma değerlendirmeleri.
14 Bireysel değerlendirmeler. Sınıf içi çalışma değerlendirmeleri.
15 Dersin gözden geçirilmesi.
16 Final projelerinin değerlendirilmesi. Final projesinin teslimi.

 

Ders Kitabı

Öğretim görevlisi PDF sunumlarını hazırlar.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Meadows, Mark Stephen. Pause and Effect: the Art of Interactive Narrative. New Riders Press (September 20, 2002).

Harris, Miriam, et al. Experimental Animation: from Analogue to Digital.  Routledge; 1 edition (11 Feb. 2019).

Russett, Robert, et al. Experimental Animation: Origins of a New Art. Da Capo Press Inc; New edition edition (1 May 1988). 

Smith, Vicky, et al. Experimental and Expanded Animation: New Perspectives and Practices (Experimental Film and Artists’ Moving Image). Palgrave Macmillan; 1st ed. 2018 edition (19 Sept. 2018).  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
80
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
16
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest