CDM 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Çağ'da Hareketli Görüntüler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 470
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders dijitalleşme sürecinde hareketli görüntülerin üretiminde ve izleyiciler tarafından tüketilmesinde yaşanan değişimleri konu alır. Farklı haftalarda, büyük bütçeli Hollywood filmleri, bağımsız sinema, video enstalasyonları ve belgesel gibi farklı türde hareketli görüntülerin dijitalleşme sürecinden nasıl etkilendiğini inceleyeceğiz. Youtube videoları gibi dijitalleşme sonucu ortaya çıkan yeni hareketli görüntü türlerinin kültürel etkilerini tartışacağız. Aynı zamanda, dijitalleşmenin hareketli görüntülerin izleyiciler tarafından tüketilmesi surecinde neden olduğu değişimleri analiz edeceğiz.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dijitalleşmenim hareketli görüntülerin üretimi ve izleyiciler tarafından tüketiminde neden olduğu değişimleri açıklayabilecekler.
  • Dijitalleşmenim farklı hareket görüntü türleri üzerindeki etkilerini ayırt edebilecekler.
  • Dijitalleşmeyle birlikte hareketli görüntülerin izleyici grupları tarafından tüketilmesinde yaşanan değişimleri tartışabilecekler.
  • Teknolojik gelişme, yeni hareketli görüntü türlerinin ve yeni estetik anlayışların ortaya çıkışı arasındaki etkileşimleri karşılaştırabilecekler.
  • Dijital hareketli görüntülerin global etkilerini ve yeni global toplulukların oluşmasına yaptıkları katkıları inceleyebilecekler.
  • Dijitalleşmenim sosyokültürel kimliklerin oluşumu ve değişimi üzerine yaptıkları etkileri analiz edebilecekler.
Ders Tanımı Bu ders hareketli görüntülerin dijitalleşme surecinde geçirdiği değişimleri inceler. Dijitalleşmenin hareketli görüntülerin üretimi ve izleyicilerin kullanımı üzerinde yaptığı etkiler incelenir, ayrıca dijitalleşme sonucu ortaya çıkan yeni sosyokültürel izleyici kimlikleri analiz edilir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dijital Hareketli Görüntülere Genel Bir Bakış Lev Manovich. “What is Digital Cinema?” pp. 1-16.
2 Teknolojik Değişim ve Hareketli Görüntüler Thomas Ohanian and Natalie Phillips. (2000). Digital Filmmaking: The Changing Art and Craft of Making Motion Pictures, pp. 1-17. Michael Allen (2009). ‘Digital Cinema: Virtual Screens.’ In Digital Culture: Understanding New Media, pp. 61-75.
3 Yeni Sinema: Biçim ve İçerik Carol Vernallis, Unruly Media: YouTube, Music Video, and the New Digital Cinema, pp. 33-41 and pp. 42-69.
4 Dijital Dünyada Hasılat Rekortmeni Hollywood Filmleri Ariel Rogers. (2013). ‘Awe and Aggression.’ In Cinematic Appeals: The Experience of New Movie Technologies, pp. 141-177.
5 Sanat ve Dijital Estetik Adam Lowenstein. (2015). ‘Interactive Spectatorship: Gaming, Mimicry and Art Cinema.’ In Dreaming of Cinema: Spectatorship, Surrealism, and the Age of Digital Media, pp. 43-78. Elizabeth K. Menon. (2007) ‘Virtual Realities, Techno-aesthetics and Metafictions of Digital Culture.’ In The State of the Real: Aesthetics in the Digital Age, pp. 151-161.
6 Dijitalleşme ve Gerçekçilik Sorunsalı Jenna Ng. (2007). ‘Virtual Cinematography and the Digital Real: (dis)placing the Moving Image Between Reality and Simulacra.’ In The State of the Real: Aesthetics in the Digital Age, pp. 172-180. Fernando Canet (2015). ‘The New Realistic Trend in Contemporary World Cinema.’ In The Cinema Of Sensations, pp. 269-284
7 Video Enstalasyonları ve “Melez” Sanat Catherine Elwes, (2015). Installation and the Moving Image, pp. 252-270. Gregory Zinman. (2015). ‘Getting Messy: Chance and Glitch in Contemporary Video Art.’ In Abstract Video: The Moving Image in Contemporary Art pp. 98-115.
8 Dijital Etkileşimler-Duygular Debra Ferraday. (2012). ‘Affect, Fantasy and Digital Cultures.’ In Digital Cultures and the Politics of Emotion: Feelings, Affect and Technological Change, pp. 77-93 Michaela Quadraro (2012). ‘Digital Aesthetics and Affective Politics.’ In Digital Cultures and the Politics of Emotion: Feelings, Affect and Technological Change, pp.
9 Dijital Belgeseller Danny Birchall. (2008). ‘Online Documentary.’ In Rethinking Documentary: New Perspectives and Practices, pp. 278-283. Alexandra Juhasz (2012). ‘Documentary on YouTube.’ In Rethinking Documentary: New Perspectives and Practices, pp. 299-312.
10 Y Jenerasyonu ve Hareketli Görüntülerin Kültürel Sonuçları James G. Webster, (2014). The Marketplace of Attention: How Audiences Take Shape in a Digital Age, pp. 4-20 and pp. 49-74.
11 Global Köy ve Kültürlerarası Etkileşimler Adam Lowenstein. (2015). ‘Globalized Spectatorship: Ring Around the Superflat Global Village.’ In Dreaming of Cinema: Spectatorship, Surrealism, and the Age of Digital Media, pp. 79-116
12 Popüler Kısa Filmler ve Kültürel Etkileri Simon Ruschmeyer. (2012). ‘Shifting Paradigms in Web Video: From Access to Curation.’ In Film in the Post-Media Age, pp. 35-56. Michael Strangelove, Watching YouTube: Extraordinary Videos by Ordinary People, pp. 64-83.
13 Popüler Youtube Videolarında Toplumsal Cinsiyet Emma Maguire (2018). ‘Self-Branding and Hotness in the YouTube Video Blogs of Jenna Marbles.’ In Girls, Autobiography, Media: Gender and Self-Mediation in Digital Economies, pp. 83-102. Michael Strangelove. ‘Women of the Tube’ In Watching YouTube: Extraordinary Videos by Ordinary People, pp. 84-103.
14 Dijital Çağ’da Bağımsız Sinema ve Geleceği Vladan Nikolic, (2017). Independent Filmmaking and Digital Convergence: Transmedia and Beyond, pp. 59-65 and p. 255-264. Christina Lane (2016). ‘Feminist Art in a Changing Technological Landscape.’ In Indie Reframed: Women as Filmmaking and Contemporary American Independent Cinema, pp. 70-86.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Derste yararlanılacak olan kaynaklar yukarıdaki Haftalık Konular ve Ön Hazırlık Çalışmaları kısmında listelenmiştir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
5
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
115

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek.
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest