CDM 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Çağ'da Hareketli Görüntüler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 470
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders dijitalleşme sürecinde hareketli görüntülerin üretiminde ve izleyiciler tarafından tüketilmesinde yaşanan değişimleri konu alır. Farklı haftalarda, büyük bütçeli Hollywood filmleri, bağımsız sinema, video enstalasyonları ve belgesel gibi farklı türde hareketli görüntülerin dijitalleşme sürecinden nasıl etkilendiğini inceleyeceğiz. Youtube videoları gibi dijitalleşme sonucu ortaya çıkan yeni hareketli görüntü türlerinin kültürel etkilerini tartışacağız. Aynı zamanda, dijitalleşmenin hareketli görüntülerin izleyiciler tarafından tüketilmesi surecinde neden olduğu değişimleri analiz edeceğiz.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dijitalleşmenim hareketli görüntülerin üretimi ve izleyiciler tarafından tüketiminde neden olduğu değişimleri öğrenecekler
  • Dijitalleşmenim farklı hareket görüntü türleri üzerindeki etkilerini ayırt edebilecekler.
  • Dijitalleşmeyle birlikte hareketli görüntülerin izleyici grupları tarafından tüketilmesinde yaşanan değişimleri öğrenecekler
  • Teknolojik gelişme, yeni hareketli görüntü türlerinin ve yeni estetik anlayışların ortaya çıkışı arasındaki etkileşimler hakkında bilgi sahibi olacaklar
  • Dijital hareketli görüntülerin global etkilerini ve yeni global toplulukların oluşmasına yaptıkları katkıları anlayacaklar.
  • Dijitalleşmenim sosyokültürel kimliklerin oluşumu ve değişimi üzerine yaptıkları etkileri tartışacaklar.
Ders Tanımı Bu ders hareketli görüntülerin dijitalleşme surecinde geçirdiği değişimleri inceler. Dijitalleşmenin hareketli görüntülerin üretimi ve izleyicilerin kullanımı üzerinde yaptığı etkiler incelenir, ayrıca dijitalleşme sonucu ortaya çıkan yeni sosyokültürel izleyici kimlikleri analiz edilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dijital Hareketli Görüntülere Genel Bir Bakış Lev Manovich. “What is Digital Cinema?” pp. 1-16.
2 Teknolojik Değişim ve Hareketli Görüntüler Thomas Ohanian and Natalie Phillips. (2000). Digital Filmmaking: The Changing Art and Craft of Making Motion Pictures, pp. 1-17. Michael Allen (2009). ‘Digital Cinema: Virtual Screens.’ In Digital Culture: Understanding New Media, pp. 61-75.
3 Yeni Sinema: Biçim ve İçerik Carol Vernallis, Unruly Media: YouTube, Music Video, and the New Digital Cinema, pp. 33-41 and pp. 42-69.
4 Dijital Dünyada Hasılat Rekortmeni Hollywood Filmleri Ariel Rogers. (2013). ‘Awe and Aggression.’ In Cinematic Appeals: The Experience of New Movie Technologies, pp. 141-177.
5 Sanat ve Dijital Estetik Adam Lowenstein. (2015). ‘Interactive Spectatorship: Gaming, Mimicry and Art Cinema.’ In Dreaming of Cinema: Spectatorship, Surrealism, and the Age of Digital Media, pp. 43-78. Elizabeth K. Menon. (2007) ‘Virtual Realities, Techno-aesthetics and Metafictions of Digital Culture.’ In The State of the Real: Aesthetics in the Digital Age, pp. 151-161.
6 Dijitalleşme ve Gerçekçilik Sorunsalı Jenna Ng. (2007). ‘Virtual Cinematography and the Digital Real: (dis)placing the Moving Image Between Reality and Simulacra.’ In The State of the Real: Aesthetics in the Digital Age, pp. 172-180. Fernando Canet (2015). ‘The New Realistic Trend in Contemporary World Cinema.’ In The Cinema Of Sensations, pp. 269-284
7 Video Enstalasyonları ve “Melez” Sanat Catherine Elwes, (2015). Installation and the Moving Image, pp. 252-270. Gregory Zinman. (2015). ‘Getting Messy: Chance and Glitch in Contemporary Video Art.’ In Abstract Video: The Moving Image in Contemporary Art pp. 98-115.
8 Dijital Etkileşimler-Duygular Debra Ferraday. (2012). ‘Affect, Fantasy and Digital Cultures.’ In Digital Cultures and the Politics of Emotion: Feelings, Affect and Technological Change, pp. 77-93 Michaela Quadraro (2012). ‘Digital Aesthetics and Affective Politics.’ In Digital Cultures and the Politics of Emotion: Feelings, Affect and Technological Change, pp.
9 Dijital Belgeseller Danny Birchall. (2008). ‘Online Documentary.’ In Rethinking Documentary: New Perspectives and Practices, pp. 278-283. Alexandra Juhasz (2012). ‘Documentary on YouTube.’ In Rethinking Documentary: New Perspectives and Practices, pp. 299-312.
10 Y Jenerasyonu ve Hareketli Görüntülerin Kültürel Sonuçları James G. Webster, (2014). The Marketplace of Attention: How Audiences Take Shape in a Digital Age, pp. 4-20 and pp. 49-74.
11 Global Köy ve Kültürlerarası Etkileşimler Adam Lowenstein. (2015). ‘Globalized Spectatorship: Ring Around the Superflat Global Village.’ In Dreaming of Cinema: Spectatorship, Surrealism, and the Age of Digital Media, pp. 79-116
12 Popüler Kısa Filmler ve Kültürel Etkileri Simon Ruschmeyer. (2012). ‘Shifting Paradigms in Web Video: From Access to Curation.’ In Film in the Post-Media Age, pp. 35-56. Michael Strangelove, Watching YouTube: Extraordinary Videos by Ordinary People, pp. 64-83.
13 Popüler Youtube Videolarında Toplumsal Cinsiyet Emma Maguire (2018). ‘Self-Branding and Hotness in the YouTube Video Blogs of Jenna Marbles.’ In Girls, Autobiography, Media: Gender and Self-Mediation in Digital Economies, pp. 83-102. Michael Strangelove. ‘Women of the Tube’ In Watching YouTube: Extraordinary Videos by Ordinary People, pp. 84-103.
14 Dijital Çağ’da Bağımsız Sinema ve Geleceği Vladan Nikolic, (2017). Independent Filmmaking and Digital Convergence: Transmedia and Beyond, pp. 59-65 and p. 255-264. Christina Lane (2016). ‘Feminist Art in a Changing Technological Landscape.’ In Indie Reframed: Women as Filmmaking and Contemporary American Independent Cinema, pp. 70-86.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Derste yararlanılacak olan kaynaklar yukarıdaki Haftalık Konular ve Ön Hazırlık Çalışmaları kısmında listelenmiştir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
115

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest