CDM 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Canlandırma Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 460
Güz/Bahar
1
3
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Canlandırma donanım ve yazılımı kullanabilmek ve bir proje için konsept geliştirebilmek. Hareket ve karakter analizi yapabilmek. Özgünlük ve yaratıcılık sergileyebilmek. Bir kısa dijital canlandırma projesi geliştirmek ve tamamlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Canlandırma yapımının önemli aşamalarını öğrenmiş olacaklar
  • Dijital canlandırma tekniklerinde kendilerini geliştirmiş olacaklar
  • Grafik canlandırma yazılım ve donanımlarıyla tanışacaklar
  • Bunları görsel öykü anlatmada kullanacaklar
  • Bir bilgisayar canlandırma projesi tasarlayabilecekler
  • Proje ekibinde liderlik yapabilecekler
Ders Tanımı Bu ders bilgisayar canlandırmasının esaslarını ele almaktadır. Öğrenciler bir dijital canlandırma projesi için konsept geliştirecekler ve ardından Adobe After Effects yazılımını kullanarak yapım aşamaları boyunca ilerleyeceklerdir. Derslerde alıştırmalar ve sınıf kritiği görüşmeleri de yer alacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Esas Kavram ve Terimler
2 Katman (layer) yönetimi
3 Modlar, Maskeler ve matlar
4 Sanal Kamera ve Işık
5 Hiyerarşiler inşa etmek
6 Metin canlandırması
7 Etkiler ve presetler
8 Sınıf kritiği
9 Kavram geliştirmek
10 Pitching”: Dönem Projesi
11 Renk ve anahtarlama (keying): Zaman ve izlem
12 “Pitching”
13 “Pitching”
14 Sınıf Kritiği
15 Ses çalışmaları
16 Anlatımlar

 

Ders Kitabı Chris Meyer, Trish Meyer, Creating Motion Graphics with After Effects: Essential and Advanced Techniques, 5th Edition, Version CS5
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
4
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
72

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest