CDM 445 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çağdaş Küresel Sinema
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 445
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders günümüz dünya sinemasına giriş niteliği taşıyan bir derstir. Dersin içeriği sinema tarihi, film çalışmalarında ve dünya sineması araştırmalarında ana kavramlar ve toplumsal cinsiyet, cinsellik, ırk ve etnisite meseleleri ile ilgili temsiliyet sorularının küresel bağlamı üzerinedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1980’lerden bu yana güncel dünya sinemasının temel kavramlarını, kilit noktalarını ve trendlerini anlama yetisi kazanırlar.
  • Günümüz film çalışmalarındaki yerel, ulusal ve ulus ötesi anlayışlarına dünya sinemasının nasıl yeni kavramsallaştırma olanakları yarattığını öğrenirler.
  • Farklı coğrafyalardan sinemalarda toplumsal cinsiyet, sınıf, ırk ve cinsellik temsiliyetlerine dair söylemleri anlama yetisi edinirler.
  • Film çalışmalarındaki temel kavramların dünya sinemasına nasıl uygulandığını kavrarlar.
  • Küresel, yerel ve ulusal kavramlarının film ve medya çalışmaları ile diğer insan ve toplum bilimleri için farklı anlamlarını kavrarlar.
  • Filmlerdeki temsiliyetler kanalıyla Batı ve Batı dışı toplumlardaki çeşitli inanışlara, pratiklere, hikeyelere ve durumlara aşinalık kazanır ve onları takdir ederler.
  • Sinemanın kültürel sistemleri ve küreselleşmeyi yansıtan, ortaya çıkaran, eleştiren ve meydan okuyan gücünü kavrarlar.
  • Ulusal kimlik ve ulusötesi prodüksiyon arasındaki çok katmanlı ilişkiyi anlarlar.
Ders Tanımı Bu ders teorik çalışma ile film seyretmeyi birleştirir. Öğrenciler üç rapor hazırlarlar. Her dersin ana meseleleri ve argümanları bir film etrafında ve kaynaklar üzerinden analiz edilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Ortadoğu Sineması Gösterim: : Under the Shadow (Babak Anvari, 2016) Moore, L. C. (2005) “Women in a Widening Frame:(Cross-) Cultural Projection, Spectatorship and Iranian Cinema” Camera Obscura: Feminism, Culture and Media Studies, 20(2), pp. 1-33.
3 Doğu Avrupa Sineması I Gösterim: White God (Kornel Mundrczo, 2014) Iordanova, D. (2001). “Cinema of Flames: Balkan” Film. Culture and the Media (London: BFI, 2001), 178. Ieta, R. (2010). “The new Romanian cinema: a realism of impression”. Film Criticism, 34(2/3), 22.
4 Doğu Avrupa Sineması II Gösterim: Dogtooth (Yorgos Lanthimos, 2009) Papadimitriou, L. (2011) “The national and the transnational in contemporary Greek cinema” New review of film and television studies, 9(4), 493-512. Chalkou, M. (2012). “’new cinema of ‘emancipation’: Tendencies of independence in Greek cinema of the 2000s” Interactions: Studies in Communication & Culture, 3(2), 243-261. Koutsourakis, A. (2012). “Cinema of the Body: The Politics of Performativity in Lars von Trier's Dogville and Yorgos Lanthimos' Dogtooth” Cinema: Journal of Philosophy and the Moving Image, 3, 84-108.
5 Batı Avrupa Sineması I Gösterim: Turist (Ruben Östlund, 2014) Geuens, Jean-Pierre, “Dogma 95: A Manifesto for Our Times” Quarterly Review of Film & Video, Vol. 18, Issue 2, (2001) pp. 191 – 202
6 Batı Avrupa Sineması II Gösterim: Climax (Gaspar Noe, 2018) Powrie, P. (1998). “Heritage, history and ‘new realism’: French cinema in the 1990s” Modern & Contemporary France, 6(4), 479-491. Gibson, B. (2006). “Bearing witness: The Dardenne Brothers' and Michael Haneke's implication of the viewer” CineAction, (70), 24.
7 Hint Sineması Gösterim: Monsoon Wedding (Mira Nair, 2001) Birinci rapor teslimi. Larkin, B. (1997) “Indian films and Nigerian lovers: media and the creation of parallel modernities” Africa, 67(03), 406-440.
8 Afrikan Sineması Gösterim: Call Me Kuchu (Katherine Fairfax Wright, Malika Zouhali-Worrall, 2012) Adesokan, A. (2012). “Nollywood and the idea of the Nigerian cinema” Journal of African Cinemas, 4(1), 81-98.
9 Avustralya ve Yeni Zelanda Sinemaları Gösterim: Heavenly Creatures (Peter Jackson, 1994) Scahill, A. (2012) “Wonderful, Heavenly, Beautiful, and Ours’: Lesbian Fantasy and Media(ted) Desire in Heavanly Creatures” Journal of Lesbian Studies. Vol. 16 issue 3, 365-375.
10 Kore Sineması Gösterim: Bedevilled (Jang Cheol Soo, 2010) İkinci rapor teslimi. Darcy Paquet. (2009). New Korean Cinema: Breaking the Waves. Columbia University Press. 44-61.
11 Hong Kong ve Çin Sinemaları Gösterim: Suzhou River (Ye Lou, 2000) Lee, V. P. (2009). Hong Kong cinema since 1997: the post-nostalgic imagination. Palgrave Macmillan. 163-184.
12 Japon Sineması Gösterim: Confessions (Tetsuya Nakashima, 2010) Dew, O. (2007). “Asia Extreme!: Japanese Cinema and British Hype” New Cinema: Journal of Contemporary Film Vol. 5 issue 1, 53-73. Hyland, R. (2002). Hybridity in Contemporary Japanese Cinema: Heterogeneity in a Homogenous Society. Asian Cinema Vol. 13 issue 2, 105-114.
13 Latin Amerika Sineması Gösterim: A Fantastic Woman (Sebastian Lelio, 2017) Rocha, C. (2009) ”Contemporary Argentine Cinema during Neoliberalism” Hispania, vol. 92 no. 4 (December, 2009) 841-851.
14 Diasporik Sinema ve Ulusötesi Sinemanın Ötesinde Gösterim: White Material (Claire Denis, 2009) Bergfelder, T. (2005). National, transnational or supranational cinema? Rethinking European film studies. Media, culture & society, 27(3), 315-331. Higbee, W., & Lim, S. H. (2010). Concepts of transnational cinema: Towards a critical transnationalism in film studies. Transnational Cinemas, 1(1), 7-21.
15 Üçüncü Rapor teslimi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
75
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest