CDM 443 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Belgesel Film Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 443
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders bir dizi soru çerçevesinde belgesel film türünü inceler: Bu türü veya tarzı ne belirler? Belgesel hakikati yansıttığını ne kadar iddia edebilir? Ders, belgesel sinemaya bu soruların ışığında, tarihi, siyasi ve estetik bağlamlarla ilişkili bir biçimde yaklaşır. Ders malzemesi, belgesel külliyatını içerir: tarihsel olarak önemli filmler ve yerleşik söylemler ile belgeselin son zamanlarda popüler bir eğlenme tarzı ve söylem mekanizması olarak yeniden canlanması incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Belgesel sinemanın tarihi hakkında fikre sahip olup onu sergileyebilecekler.
  • Belgesel sinemanın anahtar kavramlarını analiz edebilecekler.
  • Belgesele çeşitli yaklaşımları ve farklı belgesel tarzlarını açıklayabilecekler.
  • Belgesel ile sosyal, kültürel, politik, ekonomik ve teknolojik dönüşümler arasındaki yakın ilişkiyi çözümleyebilecekler.
  • Belgesel ile kurmaca film arasındaki benzerlikleri ve zıtlıkları karşılaştırabilecekler.
  • Farklı dönemlerden ve tarzlardan belgeselleri bağlamları içinde eleştirel bir bakışla inceleyebilecek.
  • Belgesellerin tarihsel farklılıklarını ayırt edebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, bir sınıf içi sunum ve iki küçük sınav içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Belgesele Giriş Bill Nichols, “Introduction” (pg. xi - xviii) and Chapter 1: How can we Define Documentary Film?”
2 Belgesel Nasıl Var Oldu? - Film Gösterimi: Nanook of the North, 1922, Robert Flaherty, 79 min ve Grass & A Propos de Nice gibi farklı erken dönem belgesellerden bölümler. Bill Nichols, “Chapter 5: How Did Documentary Filmmaking Get Started?”
3 Belgeselde Sosyal Konular - Film Gösterimi: Ekümenopolis, 2011, Imre Azem, 88 min Bill Nichols, “Chapter 8: How Have Documentaries Addressed Social and Political Issue?” & “Chapter 4: What Makes Documentaries Engaging and Persuasive?’’ 212-253
4 Belgeselde Etik ve Hakikat - Film Gösterimi: Searching for Sugarman, 2012, Malik Bandjelloul, 86 min Bill Nichols, “Chapter 2: Why Are Ethical Issues Central to Documentary Filmmaking?”
5 Propaganda Olarak Belgesel - Film Gösterimi: Triumph of the Will, 1934, 120 min. & Olympia, 111 min, 1938, Leni Riefenstahl - İlk ödev teslimi Sontag, S. (1975). “Fascinating Fascism”, New York Review of Books, 6 February 1975, 73-105.
6 Belgesel Biçimleri: Şiirsel Belgesel - Film Gösterimi: Koyaanisgatsi, 1982, Godfrey Reggio, 87 min. Bill Nichols, “Chapter 6: How Can we Differentiate Among Documentaries?” 142-166.
7 Belgesel Biçimleri: Bilgilendirici Belgesel - Film Gösterimi: Man on Wire, 2008, James Marsh, 94 min. Bill Nichols, “Chapter 6: How Can we Differentiate Among Documentaries?” 167-172.
8 Belgesel Biçimleri: Gözlemsel Belgesel - Film Gösterimi: Bob Dylan: Don’t Look Back, 1967, D.A. Pennebaker, 96 min veya İki Dil Bir Bavul, Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan, 2008, 81 min. Bill Nichols, “Chapter 7: How Can We Describe the Observational, Participatory, Reflexive, and Performative Modes of Documentary Film?” 172-179.
9 Belgesel Biçimleri: Katılımcı Belgesel - Film Gösterimi: Grizzly Man, 2005, Werner Herzog, 104 min. Bill Nichols, Chapter 7, 179-194.
10 Öğrenci Sunumları.
11 Belgesel Biçimleri: Dönüşümsel Belgesel - Film Gösterimi: Stories We Tell, 2012, Sarah Polley. 108 min. Bill Nichols, Chapter 7, 194-199.
12 Belgesel Biçimleri: Edimsel Belgesel - Film Gösterimi: Waltz with Bashir, 2008, Ari Folman, 90 min. Bill Nichols, Chapter 7, 199 – 212.
13 Sahte Belgesel(Mockumentary) - Film Gösterimi: Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, 2006, Larry Charles, 86 min. Torchin, Leshu. “Cultural Learnings of Borat make for Benefit Glorious Study of Documentary”. Documenting the Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video, New and Expanded Edition. Detroit: Wayne State University Press, 2014.
14 Belgeselin Geleceği - Film Gösterimi: Tower, 2016 Keith Maitland, 98 min. - Final Sınavı Brody, Richard, “A Hitchcockian Re-Creation of the First Modern Mass Shooting”, The New Yorker, Oct 14, 2016.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Bill Nichols, Introduction to Documentary, Third Edition 3rd Edition, Indiana University Press; 3 edition (2017)

Önerilen Okumalar/Materyaller

Geoffrey Nowell-Smith, The Oxford History of World Cinema Oxford University Press

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
6
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
14
    Toplam
108

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest