Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 436 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Medya Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 436
Güz/Bahar
4
0
4
5

Ön-Koşul(lar)
  4. Sınıf olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dijital Medya Teorisi, öğrencilere yeni medya teknolojileri ve yeni anlatı biçimleri hakkında teorik bakış açısı kazandırmak için ileri düzey seçmeli bir derstir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yeni medya teknolojilerinin gelişimini tarihsel bir bağlam ve süreklilik içinde tanımlayabilecektir.
  • Dijital medya teknolojilerinin gelişimini çevreleyen sosyal bağlamları ve tarihsel dinamikleri açıklayabilecektir.
  • Yeni medya teknolojilerinin felsefi ve sosyolojik yönlerine yönelik anahtar kavramlardan oluşan bir kelime dağarcığı geliştirebilecektir.
  • Yeni medya biçimleriyle ilgili temel teorik kaygıları ve bakış açılarını sınıflandırabilecektir.
  • Gelişen dijital medya teknolojilerinin getirdiği toplumsal dönüşümün yeniliklerini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, bugün bizi çevreleyen yeni medya teknolojilerini ve yeni anlatı biçimlerini ve önümüze kurdukları kültürel koşulları anlamak için tasarlanmıştır. Bu bağlamda ders, medyanın teknolojik bir biçim olarak tartışılmasıyla başlar ve ardından bu yeni medya teknolojilerinin ortaya çıkardığı yeni ontolojik koşulları açıklar. Aşağıda, bu yeni medya teknolojileri tarafından sunulan yeni anlatı biçimlerinin -sanallık, hipermetinsellik, doğrusal olmama, etkileşim, rizomatik ve teknolojik somutlaşma gibi- kurucu unsurlarının daha ileri bir tartışması yer almaktadır. Dersin son yönü, bu tür kavramların ekonomik ve politik boyutları ve sağladıkları teorik açılımlar üzerinde değerlendirmektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Teknolojik Form Olarak Medya — Ong, Walter J. 1982. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. — J. Goody, I. Watt; “The Consequences of Literacy” Comparative Studies in Society and History Vol. 5, No. 3 (Apr., 1963), 304-345. — D. Schmandt-Besserat; “The Earliest Precursor of Writing” Scientific American Vol. 238, No. 6 (June 1978), 50-59. — Stephen Fry; The Machine That Made Us (video, online)
2 İnsanın Uzantıları Olarak Medya — Marshall McLuhan; 1984. Understanding Media, MIT Press. — Vannevar Bush; “As We May Think”, The Atlantic Monthly, July 1945 (https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/)
3 Ontoloji Olarak Medya — Martin Heidegger; “The Age of World Picture”, In Electronic Culture: Technology And Visual Representation , edited by T. Druckrey. New York: Aperture. 1996, . — Jonathan Crary, “Modernity And The Problem of the Observer”, Techniques of the observer: on vision and modernity in the nineteenth century. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990, 1-24.
4 Televizyonculuk — Stuart Hall; “Encoding/Decoding" in Culture Media Language. Ed. S. Hall et al. 1980, 128-138. — Mary Ann Doane, "Information, Crisis and Catastrophe", The Logics of Television: Essays in Cultural Criticism. Ed. Patricia Mellencamp. Indiana University Press. 193-221. — Aras Ozgun, Andreas Treske, “On Streaming Media Platforms Their Audiences and Public Life”, Rethinking Marxism, 33:2, 2021, pp. 304-323.
5 Analoga Karşı Dijital — Jean-Louis Comolli; “Machines of the Visible”, Electronic Culture : Technology and Visual Representation , ed. Timothy Druckrey, New York: Aperture. 1996, — Raymond Bellour; “The Double Helix”, Electronic Culture : Technology and Visual Representation , ed. Timothy Druckrey, New York: Aperture. 1996, — William J. Mitchell; “Intention & Artifice”, The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era , MIT Press, 1992, 23-58.
6 Hipermetinsellik — George Landow; “Hypertext & Critical Theory” (online) — Jon Dovey; “Notes Toward a Hypertextual Theory of Narrative” (online) — Esper J. Aarseth; Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, Johns Hopkins University Press, 1997,
7 Etkileşim — Mikhail Bakhtin; Rabelais and His World, Indiana University Press, 2009
8 Tutulma — Georges Canguilhem; "Machine and Organism", Incorporations II , 1996 — Donna Haraway; “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century”, Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature , 1991, 149-182.
9 Cisimleştirme — Don Ihde; “A Phenomonology Of Technics”, Technology and the Lifeworld: From Garden to Earth (Philosophy of Technology), Indiana University Press, 1992
10 Sanallık — Gilles Deleuze; “The Actual and the Virtual”, Dialogues II, 1987, 148-152. — Pierre Levy; Becoming virtual: reality in the digital age. New York: Plenum Trade, 1998,
11 Sanal Gerçeklik — Georg Simmel; “Bridge And Door” Theory Culture and Society. Volume: 11/1 issue: 1, Feb 1994, 5-10. — Michel De Certau; “Spatial Stories”, The Practice of Everyday Life, Berkeley: University of California Press, 1988, 115-130. — Anne Friedberg; “The Mobilized And Virtual Gaze in Modernity: Flaneur/Flaneuse”, Window Shopping: Cinema and the Postmodern, 1993, — Michel Foucault; “Of Other Spaces”, Diacritics, Vol. 16, No. 1 (Spring, 1986), 22-27. — Eric Davis; “Acoustic Cyberspace”, (nettime.org)
12 Çevrimiçi Topluluklar — Julian Dibbel; "A Rape in Cyberspace”, The Village Voice, 21 December, 1993 — Steven Shaviro; "Hyperpolis", (online conference paper, 2006)
13 Rizomatik ve Organsız Beden — Gilles Deleuze & Felix Guattari; “Introduction: Rhizome”, A Thousand Plateaus. University of Minnesota Press. 1987, 3-25.
14 Dijital Medya ve Küresel Kültür Endüstrisi — Gilles Deleuze; “Postscript To Societies of Control”, October 59, Winter 1992, MIT Press, Cambridge, MA, 3 – 7. — Scott Lash & Celia Lury; Global Culture Industry: The Mediation of Things, “Introduction” Wiley, 2007,
15 Vaka Çalışması Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
12
12
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

X
10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.