Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 433 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Belgesel Film Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 433
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CDM 232 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Jüri
Gezi / İnceleme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Belgesel Film stüdyosu öğrencilere belgesel film yapımında ileri düzeyde pratik beceriler kazandırmayı ve onlara bu alandaki çağdaş anlatı biçimlerini tanıtmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etkili belgesel konularını ayırt edebileceklerdir.
  • Sofistike belgesel ve film projeleri için titiz literature ve saha araştırması yapabileceklerdir.
  • Belgesel kamera çalışması, yerel aydınlatması ve ses kaydı ve başka ilgili düzey pratik becerileri icra edebileceklerdir.
  • Belgesel yapımı ve ses tasarımı alanlarında ileri düzeyde post prodüksiyon tekniklerini kullanabileceklerdir
  • Sofistike anlatı biçimlerini içeren yaratıcı belgesel filmler üretebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilerden bir belgesel film projesi için fikir geliştirmeleri, arka plan ve saha araştırması yapmaları ve konuyla ilgili kısa bir belgesel planlamaları ve üretmeleri beklenen uygulama odaklı bir derstir. Belgesel film yapımındaki çağdaş anlatı biçimleri ve teknikleri, öğrencilerin projelerinin çeşitli aşamaları boyunca tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sanat Olarak Belgesel: Aktüelliğin Yaratıcı Tedavisi
2 — Kategoriler, Modeller ve Belgesel Filmin Açıklayıcı ve Şiirsel Kipleri — Proje Tartışması: İlk Fikirler Barbash and Taylor, p. 17-22. Nichols, p. 142-171. Curran Bernard, p. 15-47.
3 — Belgesel Filmin Gözlemsel, Katılımcı, Yansıtıcı ve Performatif Modları — Proje Tartışması: Fikir Geliştirme Nichols, p. 172-212.
4 — Belgesel Araştırma — Proje Tartışması: Proje Önerileri Rabiger, Part 5, p. 207-256. Curran Bernard, p. 113-129.
5 — Görsel Etnografi ve Etnografik Yaklaşımlar — Proje Tartışması: Ön Araştırma Barbash and Taylor, p. 35-69.
6 — Röportaj Teknikleri — Proje Tartışması: Üretim Planlama Curran Bernard, p. 137-174.
7 — Saha Ses Kaydı — Proje Tartışması: Ön Üretim (Üretim Dosyası) Rabiger, Part 5, p. 264-277.
8 — Belgesel Kamera Çalışması — Proje Tartışması: Yapım Raporları Film: Kirsten Johnson, Cameraperson, 2016
9 Belgesel Prodüksiyon için Aydınlatma Teknikleri — Proje Tartışması: Yapım Raporları Rabiger, Part 6, p. 287-348.
10 — Proje Tartışması: Ham Görüntü İncelemesi, Açıklama ve Organizasyon Rabiger, p. 407 – 443.
11 — Belgesel Kurgusu ve Post prodüksiyon — Proje Tartışması: Ham Görüntü İncelemesi Rabiger, p. 455 – 490.
12 — Proje Tartışması: Kaba Kurgunun Gözden Geçirilmesi
13 — Proje Tartışması: İnce Kurgunun İncelenmesi
14 — Proje Tartışması: Final Kurgusunun İncelenmesi
15 — Proje Sunumları, Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 — Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

— Sheila Curran Bernard, Documentary Storytelling, Second Edition, 2016,  Focal Press ISBN: 978-0240808758

— Michael Rabiger, Directing the Documentary, Routledge, 2014 ISBN: 978-0367235574

—  IlisaBarbash,  Lucien Taylor, Cross-Cultural Filmmaking: A Handbook for Making Documentary and Ethnographic Films and Videos, University of California Press, 1997  ISBN: 978-0520087606

— Bill Nichols, Introduction to Documentary, Second Edition-Indiana University Press, 2010 ISBN: 978-0253026859

— Brian Winston, The Act of Documenting: Documentary Film in the 21st Century, Bloomsbury Academic, 2017 ISBN: 978-1501309168

—  Barry Keith Grant , Jeanette Sloniowski (eds.), Documenting the Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video, New and Expanded Edition, Wayne State University Press, 2013 ISBN: 978-0-8143-3971-8

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
26
Arazi Çalışması
1
20
20
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

X
5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

X
7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

X
9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.