Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 432 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikanaliz ve Sinema
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 432
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, psikanalizin film çalışmaları alanında bir film analizi metodu olarak kullanımını öğretmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Psikanalizin temel kavramlarını tanımlayabilecek;
  • Sinemada toplumsal cinsiyet anlatılarını analiz edebilecek;
  • Film çalışmaları alanında psikanalizi bir method olarak uygulayabilecek;
  • Önemli psikanalitik yaklaşımları birbirleriyle karşılaştırabilecek;
  • Feminist psikanaliz kavramı çerçevesinde tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Film analizi ile teoriyi bünyesinde buluşturan bu derste, toplumsal cinsiyetle ilgili temsil problemleri tartışılacak; psikanalitik teoriler film analizi alanına uygulanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Psikanaliz Nedir? Jacqueline Rose, Sexuality in the Field of Vision. London: Verso, 2005. 27-47. Alenka Zupancic, Why Psychoanalysis. Latvia, NSU Press, 2008.
3 Freud’a Giriş Sigmund Freud, Totem and Taboo. London: Routledge, 1950. 1-86.
4 Alter-Ego Gösterim: Lost Highway (David Lynch, 1997) Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams. New York, NY: Basic Books. 2005. 248-295.
5 Lacan’a Giriş Jacques Lacan, Book XI: Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. New York, NY: W.W. Norton&Company, 1998. 1-60.
6 Ayna Evresi Gösterim: Under the Skin (Jonathan Glazer, 2013) Jacques Lacan, Ecrits. New York, NY: W.W. Norton&Company, 2006. 75-82.
7 Feminist Psikanaliz ve Film Teori Birinci rapor teslimi Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Film Theory and Criticism: Introductory Readings. Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen. New York: Oxford UP, 1999: 833-44. Joan Copjec, “The Orthopsychic Subject: Film Theory and the Reception of Lacan.” October, vol. 49 (1989): 53-71.
8 İyi/Kötü Anne / Yas Gösterim: Babadook (Jennifer Kent, 2014) Melanie Klein, “Early Stages of Oedipus Conflict.” International Journal of Psychoanalysis, vol. 9 (1928): 169-80.
9 İğrençlik ve Histeri Gösterim: Possession (Andrzej Zulawski, 1981) Julia Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press, 1982. 1-31.
10 Annelik-Babalık Gösterim: The Brood (David Cronenberg, 1979) İkinci rapor teslimi Barbara Creed, Monstrous Feminine. London: Routledge, 1994. 43-58
11 Eros/Thanatos ve Bakış Gösterim: Amer (Helene Cattet, Bruno Forzani, 2009) Sigmund Freud,Beyond the Pleasure Principle. London: Hogart Press, 1920-1922.
12 Tekinsiz ve Gerçek Gösterim: Hole in the Ground (Lee Cronin, 2019) Üçüncü rapor teslimi Julia Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press, 1982. 32-55.
13 Cinsiyetlenme ve Öteki Jouissance Gösterim: The Love Witch (Anna Biller, 2017) Jacques Lacan, Book XX: On Feminine Sexuality the Limits of Love and Knowledge. New York, NY: W.W. Norton&Company, 1998.
14 Film Teori ve Psikanaliz Gösterim: Perverts Guide to Cinema (Sophie Fiennes, 2006) Dördüncü rapor teslimi Jacqueline Rose, Sexuality in the Field of Vision. London: Verso, 2005. 27-47. ISBN-10 : 0860911489 Alenka Zupancic, Why Psychoanalysis. Latvia, NSU Press, 2008.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Jacqueline Rose, Sexuality in the Field of Vision. London: Verso, 2005. ISBN-10 : 0860911489

Alenka Zupancic, Why Psychoanalysis. Latvia, NSU Press, 2008. ISBN-10 : 8787564092

Sigmund Freud, Totem and Taboo. London: Routledge, 1950. ISBN-10 : 9780393001433

Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams. New York, NY: Basic Books. 2005. ISBN-10 : 0465019773

Sigmund Freud, Beyond the Pleasure Principle. London: Hogart Press, 1920-1922. ISBN-10 : 0393007693

Jacques Lacan, Book XI: Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. New York, NY: W.W. Norton&Company, 1998. ISBN-10 : 0393317757

Jacques Lacan, Ecrits. New York, NY: W.W. Norton&Company, 2006. ISBN-10 : 0393329259

 

Jacques Lacan, Book XX: On Feminine Sexuality the Limits of Love and Knowledge. New York, NY: W.W. Norton&Company, 1998. ISBN-10 : 0393319164

 

Julia Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press, 1982. ISBN-10 : 0231053479


Barbara Creed, Monstrous Feminine. London: Routledge, 1994. ISBN-10 : 0415052599

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
80
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
1
12
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
15
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.