Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 431 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Çağ'da Hareketli Görüntüler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 431
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders dijitalleşme sürecinde hareketli görüntülerin üretiminde ve izleyiciler tarafından tüketilmesinde yaşanan değişimleri konu alır. Ders boyunca, büyük bütçeli Hollywood filmleri, bağımsız sinema, video enstalasyonları ve belgesel gibi farklı türde hareketli görüntülerin dijitalleşme sürecinden nasıl etkilendiğini incelenir. Dijitalleşme sonucu ortaya çıkan yeni hareketli görüntü türlerinin kültürel etkilerini tartışılır. Aynı zamanda ders, dijitalleşmenin hareketli görüntülerin izleyiciler tarafından tüketilmesi surecinde neden olduğu değişimleri analiz eder.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dijitalleşmenin hareketli görüntülerin üretimi ve izleyiciler tarafından tüketiminde neden olduğu değişimleri öğrenecektir
  • Dijitalleşmenin farklı hareket görüntü türleri üzerindeki etkilerini ayırt edebilecektir.
  • Dijitalleşmeyle birlikte hareketli görüntülerin izleyici grupları tarafından tüketilmesinde yaşanan değişimleri öğrenecektir
  • Teknolojik gelişme, yeni hareketli görüntü türlerinin ve yeni estetik anlayışların ortaya çıkışı arasındaki etkileşimler hakkında bilgi sahibi olacaktır
  • Dijital hareketli görüntülerin global etkilerini ve yeni global toplulukların oluşmasına yaptıkları katkıları anlayacaktır
  • Dijitalleşmenin sosyokültürel kimliklerin oluşumu ve değişimi üzerine yaptıkları etkileri tartışacaktır.
Ders Tanımı Bu ders hareketli görüntülerin dijitalleşme sürecinde geçirdiği değişimleri inceler. Dijitalleşmenin hareketli görüntülerin üretimi ve izleyicilerin kullanımı üzerinde yaptığı etkiler incelenir, ayrıca dijitalleşme sonucu ortaya çıkan yeni sosyokültürel izleyici kimlikleri analiz edilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dijital Sinema: Biçim ve İçerik Grainge, P. (2018). Colouring the past: Pleasantville and the textuality of media memory. In Memory and popular film. Manchester University Press. 20-45.
2 Postmodern Film Setka, S. (2015). Bastardized History: How Inglourious Basterds Breaks through American Screen Memory. Film & New Media, 3(1), 141-169.
3 Global Sinemada Kültürel Etkileşimler Haidar, C. (2011). An Investigation into the Meaning of Locally Produced Entertainment Media to Lebanese Women.
4 Hyperlink Gerçekçilik Krems, J. A., & Dunbar, R. I. (2013). Clique size and network characteristics in hyperlink cinema. Human Nature, 24(4), 414-429
5 Dijitalleşme ve Fütürizm Virginás, A. (2017). Gendered transmediation of the digital from S1m0ne to Ex Machina:‘visual pleasure’reloaded?. European Journal of English Studies, 21(3), 288-303.
6 Dijital Belgeseller ve Dijital Duygu Üretimi Gobel, A. (2019). Towards Affective Listening: Hearing Corporeal Memories in Cameraperson and Stories We Tell. The Ohio State University).
7 Animasyon Prasch, T. (2008). Persepolis (2007). Film & History: An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies, 38(2), 80-82.
8 Akıllı Telefon ile Uzun Metraj Film Üretimi Eriksson, P. E., & Eriksson, Y. (2015). Syncretistic images: iPhone fiction filmmaking and its cognitive ramifications. Digital Creativity, 26(2), 138-153.
9 Dijital Sinemada Tür ve Toplumsal Cinsiyet Taubin, A. (2019). The Highest Stakes. Film Comment, 55(4), 60-62.
10 Müzikaller ve Dijital Tahayyüller Sticchi, F. (2018). Inside the “Mind” of Llewyn Davis: Embodying a Melancholic Vision of the World. Quarterly Review of Film and Video, 35(2), 137-152.
11 Dijital Sinemada Zaman Kavramı Harte, T. (2005). A Visit to the Museum: Aleksandr Sokurov's Russian Ark and the Framing of the Eternal. Slavic Review, 64(1), 43-58.
12 Dijitalleşme ve Hibrit Sinema Gulam, J. (2019). Breaking out and fighting back: Female resistance in the Trump-era horror film. In Make America Hate Again (pp. 57-66). Routledge.
13 Dijital Sanat Harvey-Davitt, J. (2016). Conflicted selves: the humanist cinema of Nuri Bilge Ceylan. New Review of Film and Television Studies, 14(2), 249-267.
14 Dijital Dünyada Blockbuster Filmler Boulware, T. (2016). " Who Killed the World": Building a Feminist Utopia from the Ashes of Toxic Masculinity in Mad Max: Fury Road. Mise-en-scène| The Journal of Film & Visual Narration, 1(1).
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Derste yararlanılacak olan kaynaklar yukarıdaki Haftalık Konular ve Ön Hazırlık Çalışmaları kısmında listelenmiştir.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
4
12
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

X
7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.