CDM 430 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kadın Sineması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 430
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, kadın yönetmenlerin filmlerinde kadınların temsiline ve kadın bakış açısıyla çekilmiş filmlerde kadınların temsiline odaklanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kadın sinemasının önemli filmlerini tanımlar
  • Kadın filmlerini toplumsal cinsiyet çalışmaları açısından tartışır
  • Filmleri üretildikleri bağlamla ilişkileri üzerinden analiz eder
  • Film tarihinde değişen kadın temsillerini karşılaştırır
  • Kadın deneyiminin sinemadaki temsilini değerlendirebilir
Ders Tanımı Bu derste, toplumsal cinsiyet ve sinema hakkındaki okumaların ışığında bir dizi kadın filmini incelenmektedir. Bu kapsamda, bir dizi film gösterimi ve sınıf içi tartışma yapılacaktır. Dersin değerlendirmesi bir ara sınav ve final projesine (sınav) dayanır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş John Berger “Chapter 3” Ways of Seeing. Penguin, pp. 45-64.
2 Kadın sineması Tarihi - Early Women Filmmakers, 1911-1940 (Excerpts from BFI anthology) Teresa Lauretis “Aesthetic and Feminist Theory: Rethinking Women’s Cinema” New German Critique. No. 34 (Winter 1985), pp. 154-175.
3 Erkek Bakış - Gösterim: Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954 (112 min) Laura Mulvey “Visual Pleasure and Narrative Cinema” Screen, Volume 16, Issue 3, Autumn 1975, pp. 6–18. Tania Modleski “Chapter 5: The Master’s Dollhouse: Rear Window” in The Women Who Knew Too Much. Hitchcock and Feminist Theory. Taylor and Francis. 1988, pp.72-85.
4 Kadın Bakış - Gösterim: The Love Witch, Anna Biller, 2017 (120 min) Christopher Heron “A Woman Constructing Her World: Anna Biller Interview” The Seventh Art Online. Apr 5, 2017. http://theseventhart.org/anna-biller-interview-the-love-witch/
5 Feminist Bakış - Gösterim: Jean Dielmann, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, Chantal Akerman, 1975 (3 h 21 min) Ivone Margulies “Chapter 4: Expanding the "I": Character in Experimental Feminist Narrative 100” Nothing Happens. Chantal Akerman’s Hyperrealist Everyday. Duke University Press Books, 1996, 100-128.
6 Kızkardeşlik - Gösterim: Thelma and Louise, Ridley Scott (1991 Sharon Willis “Hardware and Hardbodies, What Do Women Want? A Reading of Thelma and Louise” in Film Theory Goes to the Movies. Cultural Analysis of Contemporary Film. Eds. J. Collins, A. P. Collins, H. Radner. Taylor & Francis, 2012, pp.120-128. Brenda Cooper “‘Chick Flicks’ as Feminist Texts: The Appropriation of the Male Gaze in Thelma & Louise” Women's Studies in Communication. Volume 23, 2000 - Issue 3, pp. 277-306.
7 Annelik - Gösterim: We need to talk about Kevin, Lynne Ramsay, 2001 (112 min) Sue Thornham “‘A HATRED SO INTENSE....’ We Need to Talk about Kevin, Postfeminism and Women’s Cinema” SEQUENCE: Serial Studies in Media, Film and Music, 2.1 (2013), pp. 1-38.
8 Ara Sınav
9 Batı Dışı Kadın Perspektifleri - Gösterim: The Day I Became a Woman, Marzieh Makhmalbaf, 2000 (80 min) Moradiyan Rizi, Najmeh (2015) "Iranian Women, Iranian Cinema: Negotiating with Ideology and Tradition," Journal of Religion & Film. Vol. 19: Iss. 1, Article 35. http://digitalcommons.unomaha.edu/jrf/vol19/iss1/35 Loubna H. Skalli “Communicating Gender in the Public Sphere: Women and Information Technologies in the MENA” Journal of Middle East Women's Studies (2006) 2(2), pp. 35-59.
10 Siyahilik ve Kadınlık - Gösterim: And Still I Rise, Ngozi Onwurah, 1993 (30 min) Nobody Knows My Name, Rachel Raimist, 1999 (58 min) Bell hooks “The oppositional gaze : Black female spectator” Black Looks: Race and Representation. South End Press, 1992, pp. 115-132.
11 Kadınlar ve Direniş - Gösterim: Toz Bezi, Ahu Öztürk, 2015 (99 min) Adham Youssef “Dust Cloth - A feminist take on Istanbul’s different worlds” Ahramonline, 4 Nov 2016. http://english.ahram.org.eg/NewsContent/5/1172/247315/Arts--Culture/th-Euro-Film-Panorama/REVIEW-Dust-Cloth--A-feminist-take-on-Istanbul%E2%80%99s-d.aspx
12 Filmde Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf - Gösterim: Tereddüt, Yeşim Ustaoğlu, 2016 (105 min) Zeynep Kurtuluş Korkman “Film Review: Clair obscur/Tereddüt” Journal of Middle East Women's Studies. 14(2). 2018, pp. 230-232.
13 Kadın Deneyiminin Temsili - Gösterim: Salı, Ziya Demirel, 2015 (12 min) Buhar, Abdurrrahman Öner, 2012 (12 min) TBA
14 Final Projesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest