Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kurmaca Film Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 404
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CDM 232 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere bir film setinde film yönetmeni olarak hareket etmek için gereken özel becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • film dilinde üslup ve estetik özelliklerinin rolünü ifade edebilecek,
  • Bir yönetmenin bir film projesini tamamlaması için hazırlıktan son aşamaya kadar gerekli adımları tanımlayabilecek,
  • Kolektif bir şekilde çalışan bir film ekibini yönetebilecek,
  • Oyuncuları sahnede konumlandırmak için bir plan hazırlayabilecek,
  • Storyboard çerçeveleri aracılığıyla kamera yerleşimi ve kompozisyon açısından kendini set ekibi üyelerine ifade edebilecek,
  • Bir yönetmenin film yapımındaki başlıca rol ve sorumluluklarını betimleyebilecektir
Ders Tanımı Bu ders, bir film yönetmeni için gerekli olan rol, zanaat ve becerilere odaklanır. Değerlendirme, stüdyo kritiği, ödevler ve projelere dayalı olacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Kısa Film Gösterimleri
2 Senaryo geliştirme Dramatik yazım - Karakterizasyon - Olay örgüsü - Çatışma - Eylem ve diyalog - Sinopsis - Tretman - Senaryo Robert McKee, Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting, ReganBooks; 1 edition, “Part 2: Elements of Story”, p. 31 -79
3 Dramatik Yapının Temelleri “Freytag Piramidi” - Temel çatışma türleri - Geleneksel Dramatik Yapı: 5 Dönüm Noktası - Amaçlar, Motivasyonlar ve Engeller, Anlatıcı öykü - Karakter Gelişimi - Dönüm Noktası ve Karaktere Dayalı Hikaye Anlatıcılığı Teknikleri - Dramatik Örgü ve örtük beklentiler Mike Figgis, The 36 dramatic situations for film Robert McKee, Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting, ReganBooks; 1 edition, “Part 2: Elements of Story”, p. 79 -135
4 "Pitching” oturumları: Sınıf içi sunumlar Sinopsis Ödevi Robert McKee, Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting, ReganBooks; 1 edition, “Part 3: The Principles of Story Design”, p. 135 - 303
5 Senaryo Yazımı ve Film Dili Plan/Sahne/Sekans - Çekim ölçekleri - Çerçeveleme- Kamera Açıları - Renk ve Kontrast- Ses Tasarımı - Ritim ve Hareket - Anlatı Alanı - Eylemi Görselleştirme - Etki/Tepki - Oyuncu konumlandırma ve Kamera Hareketleri - Devamlılık- Işıklandırma David Bordwell and Kristin Thompson, Film Art: An Introduction, “Chapter 3: Narrative as a Formal System” Tretman Ödevi
6 Önyapım II : Oyuncularla Çalışmak: Audition - Oyuncu seçimi- Amatör ve profesyonel oyuncularla çalışmak - yöntemler ve provalar - Yapım planlaması - Yapım ekibinin görevleri ve organizasyonu David Bordwell and Kristin Thompson, Film Art: An Introduction, “Chapter 4: The Shot: Mise-en-Scene” Senaryo ödevinin ilk taslağı
7 Önyapım II: Senaryo üzerinde çalışmak Senaryo Dökümü - Lined Script - Color Coding - Stripboard - Storyboard - Mekan bulma David Bordwell and Kristin Thompson, Film Art: An Introduction, “Chapter 4: The Shot: Cinematography”
8 Prodüksiyon Dosyası Sunumları ve Tartışma Ödev: Prodüksiyon dosyası
9 Yapım I Ham Görüntü Sunumları, Analiz ve Tartışma
10 Yapım II Ham Görüntü Sunumları, Analiz ve Tartışma Ham Görüntü Ödevi
11 Yapım sonrası I Kaba Kurgu Sahnelerinin Sunumu, Analiz ve Tartışma
12 Yapım sonrası II Kaba Kurgu Sahnelerinin Sunumu, Analiz ve Tartışma Kaba Kurgu Ödevi
13 Yapım sonrası III Son Kurgu Sunumları ve Tartışma - İnce Ses Ayarı - Renklendirme
14 Tanıtım Film Festivalleri ve Dağıtım - Tanıtım materyalleri - Posterler, Basın Bültenleri ve Tanıtım fotoğrafları
15 Son Kurgu Sunumları - Jüri Final Projesi and Tanıtım Planı Ödevi
16 Dönemin değerlendirilmesi

 

Ders Kitabı

Robert McKee, Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting,

ReganBooks; 2005 ISBN: 978-0413715609

David Bordwell and Kristin Thompson, Film Art: An Introduction, University of Wisconsin Press, 2010 ISBN: 978-0-07-338616-4

Önerilen Okumalar/Materyaller

Mike Figgis, The 36 dramatic situations for film, Faber & Faber, ISBN: 978-0571305049

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
10
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
1
14
14
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.