Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Deneysel Film Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 403
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CDM 232 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Günümüzden ve tarihten çeşitli sanatçıların çalışmalarından örneklerle sinemadaki ana akım dışı, aykırı uygulamaları öğrencilere tanıtmak. Sınırlı imkanlarla üretilebilecek yaratıcı fikirler geliştirmenin farklı yöntemlerini sunmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinema alanındaki aykırı ve özgün uygulamaların işleyişlerini açıklayabilecektir
  • Sinemasal pratik ve kuramlara ilişkin çeşitli teknik ve üslupları karşılaştırabilecektir
  • Bu pratiklere yol açan tarihi, teknik ve kültürel gelişmeleri tartışabilicektir
  • Anlatı sineması kapsamındaki ayrıksı sanatsal işleri ve deneysel teknikleri tanımlayabilecektir
  • Görsel ve anlatısal alandaki farklı deneysel stratejileri kendi üretimlerinde uygulayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders sinemaya ilişkin aykırı uygulamaları öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Avangart, deneysel ve buluntu-görüntü sinemanın örnekleri gösterilirken, bunlara ait teori ve pratikler de ders kapsamında tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. Maya Deren’in ‘Meshes of the Afternoon’ (1943) isimli kısa filmi gösterilecek.
2 Biçimde düşünmek I - Anlatı sinemasında ve müzik kliplerinde görsel-işitsel denemeler. A. Tarkovsky, C. Reygadas, P. Grandrieux, X. Dolan, L. Carax, M. Figgis’in filmlerinden örnek parçalar gösterilecek. Berger, John. Ways of Seeing (1990, Penguin) p. 55-78
3 Biçimde düşünmek II - Anlatıya ilişkin denemeler, yeni hikayecilik biçimleri için arayışlar. Deniz Tortum’un ‘Zayiat’ (2013) filmi ve D. Lynch, M. Haneke, M. Frammartino, J. Rosales’in filmlerinden örnek parçalar gösterilecek. Barthes, Roland. Camera Lucida (1982, Hill and Wang) p. 61-92
4 Öz-kurmaca I - Kurmaca bir evrende kendini yeniden inşa etmek. Yönetmenler filmlerine ne şekilde dahil olurlar? N.B. Ceylan, W. Allen, Kim Ki Duk, J. Panahi, N. Moretti, A. Varda’nın filmlerinden örnek parçalar gösterilecek. Meg Jensen. “How Art Constitutes the Human: Aesthetics, Empathy and the Interesting in Autofiction” in Dix, Hywel. Autofiction in English (2018, Springer International).
5 Öz-kurmaca II - Kendinin alegorisi. Hayali dünyalar yönetmenlerin kendi gerçeklikleriyle ne yollarla çarpışır? Ali Kemal Çınar’ın ‘Genco’ filmi gösterilecek. Dix, Hywel. Autofiction in English (2018, Springer International)’ p. 23-46..
6 Denemeci yaklaşım - Sözlü anlatım ve monolog. Güncel denemeci sinemanın görsel ve anlatısal stratejileri. J-L. Godard, C. Marker, G. Debord’un filmlerinden örnek parçalar gösterilecek. Timothy Corrigan “Essayism and Contemporary Film Narrative” in Papazian, Elizabeth; Eades, Caroline. The Essay Film: Dialogue, Politics, Utopia (2016, Wallflower Press)
7 Uzamsal sinema - Mekanların hikayesini nasıl anlatabiliriz? G. Rosi, F. Wiseman, ve D. Tortum’un filmlerinden örnek parçalar gösterilecek. Ödev ve final projesi konularınızı seçin
8 Eyleyen belgesel I - Kaybolmakta olanı kayıt altına almak. Belgesel film üretiminde yaratıcı yaklaşımlar ve görsel stratejiler. D. Vertov, J. Oppenheimer, A. Weerasethakul, M. Glawogger and W. Herzog’un filmlerinden örnek parçalar gösterilecek. Wilma de Jong; Erik Knudsen; Jerry Rothwell. “Life does not tell stories: structuring devices in documentary filmmaking” in Creative Documentary - Theory and Practice, (2013, Routledge)
9 Eyleyen belgesel II - Görüntünün direnci. Belgesel film üretiminde yaratıcı yaklaşımlar ve güncel anlatısal stratejiler. Shevaun Mizrahi’nin ‘Distant Constellation’ filmi ve P. Costa’nın filmlerinden örnek parçalar gösterilecek..
10 Konuşan kafalar I - Kelimeler mi, gerçek mi? Röportajları kullanmanın yaratıcı yolları. J. Rouch, L. Malle, K. Kieslowski’nin filmlerinden örnek parçalar gösterilecek. Therese Davis “Reading the Face” in The Face on the Screen - Death, Recognition and Spectatorship (2004, Intellect Books)
11 Konuşan kafalar II - Kelimeler mi, kurgu mu? Kurmaca anlatı sinemasında röportaj kullanımları. Ümit Ünal’ın ‘9’ filmi ve A. Kiarostami, A. Yılmaz’ın filmlerinden örnek parçalar gösterilecek. Therese Davis. The Face on the Screen - Death, Recognition and Spectatorship (2004, Intellect Books) p. 118-135.
12 Queer anlatılar için queer biçimler. Excerpts from the films of E Williams, D. Jarman’ın filmlerinden örnek parçalar gösterilecek. B. Ruby Rich “New Queer Cinema” Village Voice, 1992
13 Buluntu film ve arşivin gücü. M. Arnold, J. M. Salles, S. de Sousa Dias’ın filmlerinden örnek parçalar gösterilecek.
14 Öğrencilerin işlerinin gösterilmesi ve değerlendirilmesi.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Barthes, Roland. Camera Lucida (1982, Hill and Wang) 978-0374532338 / Berger, John. Ways of Seeing (1990, Penguin 978-0140135152 / Sontag, Susan. Regarding The Pain of Others (2004, Penguin)978-0141012377 / Debord, Guy. The Society of the Spectacle (1995, Zone Books) 978-0942299793 / Ranciere, Jacques. Emancipated Spectator (2009, Verso) 978-1844677610 / Ranciere, Jacques. The Intervals of Cinema (2014, Verso)978-1781686065 / Papazian, Elizabeth; Eades, Caroline. The Essay Film: Dialogue, Politics, Utopia (2016, Wallflower Press) 978-0231176958

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
24
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
48
48
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.