Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Canlandırma Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 402
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CDM 231 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere animasyon filminde yalın bir olay örgüsü çerçevesinde inandırıcı karakter, hareketler ve olaylar tasarlamayı öğretmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kamera olmaksızın hareket “izlenimi” yaratabilecektir
  • Başlıca animasyon tekniklerini tanımlayabilecektir.
  • İleri canlandırma alanında zor görevleri uygulayabilecektir
  • Bir canlandırma projesi tasarlayabilecektir.
  • Bir canlandırma ekibinin lideri olabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders “izlenim” kavramını tanıtarak başlar ve bir karakterin belli başlı özellikleri ve temel hareketlerini incelemeye geçer. Çizgi filmden stop-motion canlandırmaya kadar bir çok canlandırma tekniği ele alınacaktır. Önemli animasyon örnekleri izlenecek ve tartışılacaktır. Öğrenciler çeşitli teknikleri kullanarak kısa canlandırma filmleri yapacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Esas Kavram ve Terimler Ders programı ve ders beklentilerinin gözden geçirilmesi Resim, Grafik, Katman, Ön plandaki, Arka plan, Çerçeve, Zaman Çizelgesi, Anahtar Kare, Kare Hızı, Hareket Beckerman, H. (2003). Animation: The whole story (Rev. ed.). New York: All-worth Press.
2 Animasyon Nedir? Walt Disney'in 12 Animasyon İlkesi Tarih, Otomata, Hareket Sentezi, Optik Oyuncaklar Ezme-Germe, Beklenti, Sahneleme, Düz, Pozdan poza, Takip ve Çakışan Eylem, Yavaş içeri ve Yavaş dışarı, Arklar, İkincil Eylem, Zamanlama, Abartma, Çizim, Cazibe. Thomas, F., & Johnston, O. (1995). The illusion of life: Disney animation. New York: Hyperion.
3 Japon Animasyonu: Anime. Eski ve Çağdaş Örnekler. Hikaye Anlatımı: Görsel Anlatım Mo-tifleri, Veri Sözlüğü ve Kültür Katsudō Shashin, Tarih, Cut-out animasyonu, Cel animasyon Ara sahneler, Çevrimler, Görsel Ritimler. Clements, J., & McCarthy, H. (2001). The anime encyclopedia: A guide to Japanese animation since 1917. Berke-ley, Calif.: Stone Bridge Press. Fur-niss, M. (2008). The animation bible: A practical guide to the art of animating, from flipbooks to flash. New York: Abrams.
4 Hikaye Anlatımı: Görsel Anlatım Motifleri, Veri Sözlüğü ve Kültür. Animasyon Programına Giriş Klasik 2D elle çizilmiş, geleneksel animasyon, Dijital 2D animasyon, Dijital 3D animasyon, Durdurma Hareketi, Kil animasyonu, Camda boyama, Kum animasyonu. Adobe Creative Suite, Video terminolojisi Faulkner, A., & Gyncild, B. (2015). Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2014 release) official training workbook from Adobe. San Francisco, CA: Peachpit Press.
5 Adobe After Effects Eğitimi Katmanlar, Mask. Aktarım Modları, Track matte, Parenting, Pre-compositing
6 After Effects'de 2D Karakter Animasyonu Görsel aktarmak için en iyi yöntemler, bir gruplandırma yapısı oluşturma
7 Ses Kullanımı Dialog, Ambiyans, Müzik, Spot Efektleri
8 Dönem Projesi
9 Görsel senaryo. Adobe After Effects Temel Eğitim Ses Karakterizasyonu, Diyalog Çözümleme, Dope Sheet
10 Adobe After Effects Eğitimi
11 Adobe After Effects Eğitimi
12 Gösterim: İlk Jüri. Sınıf Kritiği
13 Sınıf Kritiği
14 Gösterim: İkinci Jüri
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Meadows, Mark Stephen. Pause and Effect: the Art of Interactive Narrative. New Riders Press (September 20, 2002).978-0735711716

Harris, Miriam, et al. Experimental Animation: from Analogue to Digital.  Routledge; 1 edition (11 Feb. 2019).978-1138702981

Russett, Robert, et al. Experimental Animation: Origins of a New Art. Da Capo Press Inc; New edition edition (1 May 1988). 978-0306803147

Smith, Vicky, et al. Experimental and Expanded Animation: New Perspectives and Practices (Experimental Film and Artists’ Moving Image). Palgrave Macmillan; 1st ed. 2018 edition (19 Sept. 2018). 978-3319738727

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
8
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
16
16
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

X
7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.