Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya Çalışmaları ve Yapımı için Araştırma Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 401
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Gezi / İnceleme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri araştırma temelli yaratıcı içerik üretiminde ve medya izleyicisini incelemekte kullanılan araştırma yöntem ve teknikleri ile tanıştırmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Medya ve sosyal bilimler araştırma projelerinde kullanılan çeşitli araştırma yöntemlerini ayırt edecektir.
 • Bilimsel titizlikle güvenilir toplumsal araştırma projeleri tasarlayacaktır.
 • Derinlemesine ve grup görüşmeleri, anketler, etnografik saha araştırmaları, katılımcı gözlem, söylem analizi ve arşiv araştırması yapacaktır.
 • Etik değerleri araştırma sürecinin bir parçası haline getirmenin önemini açıklayacaktır.
 • Niceliksel ve niteliksel veri ve bulguları analiz edecektir.
 • Araştırma veri ve bulgularını eleştirel bir bakışla değerlendirecektir.
Ders Tanımı Yaratıcı medya üretimi, ister belgesel ister kurgu biçiminde olsun, çeşitli biçimlerde titiz araştırma süreçleri gerektirir. Dönem boyunca, bir atölye modeli kullanarak öğrenciler, medya üretiminde kullanılan araştırma yöntemlerini kendi proje fikirlerine uygulayacaklar. Yöntemler etnografik araştırma, röportajlar ve odak grupları, arşiv araştırması, anlatı analizi ve anket calışmalarını içerecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Araştırma Yöntemleri ve Medya Yapımı - Genel Bakış John Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Part 1.1
3 Nicel ve Nitel Araştırma Teknikleri Ayrımı 1. Ödev (Araştırmaya Dayalı Medya Projesi Analizi) Earl R. Babbie - The Practice of Social Research. chp. 5-6-7
4 Nicel Araştırma Teknikleri Earl R. Babbie - The Practice of Social Research. chp. 10
5 Söylem Analizi Teun Van Dijk, 1993. "Principles of Critical Discourse Analysis” Discourse and Society. Volume: 4 issue: 2, 249-283 — Rosalind Gill, "Discourse Analysis: Practical Implementation". In Richardson, J. Handbook of Qualitative Research. BPS Books, 1996,
6 Literatür Taraması ve Araştırma Tasarımı John Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Part 1.2, Part 2 — Blaxter, Hughes,and Tight, How to Research, chp. 4, Open University Press, 2010, 4th ed, 99-133.
7 Proje Önerisi Sunumları John Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Part 1.4
8 Etnografik Araştırma Yöntemleri John Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Part 2.9 — Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, “Chp. 1: Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture”, “Chp. 15: Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight”
9 Mülakat Teknikleri
10 Katılımcı Gözlem 2. Ödev (Derinlemesine Mülakat ) James Spradley, Participant Observation, Holt, Rinehart and Winston, 1980, (Part II, p. 37-159)
11 Arşiv Araştırması Sheila Curran Bernard and Kenn Rabin, Archival Storytelling: A Filmmaker's Guide to Finding, Using, and Licensing Third-Party Visuals and Music.
12 Saha Çalışması - Arşiv Araştırması Bulguları
13 Saha Çalışması - Ara Rapor
14 Kitle Araştırması ve Medya Erişimi Beth Kanter, Allison H. Fine, The networked nonprofit: connecting with social media to drive change,
15 Saha Çalışması – Veri Toplanması ve Değerlendirilmesi
16 Final Projesi Sunumları ve Tartışma

 

Ders Kitabı
 • John Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th Edition, SAGE, 2013
  ISBN: 978-1452226101

 • James Spradley, Participant Observation. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980.
  ISBN: 978-0030445019

 • Sheila Curran Bernard and Kenn Rabin, Archival Storytelling: A Filmmaker's Guide to Finding, Using, and Licensing Third-Party Visuals and Music, Focal Press, 2008
  ISBN: 978-0240809731

 • Beth Kanter, Allison H. Fine, The networked nonprofit: connecting with social media to drive change, Jossey-Bass, San Francisco, 2010
  ISBN: 978-0470547977

Earl R. Babbie - The Practice of Social Research. Wadsworth Publishing, 12th Edition, 2009.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
15
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
30
Arazi Çalışması
1
12
12
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

X
9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

X
10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.