CDM 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinemada Müzik ve Ses Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 400
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrenciler yaratıcı bir ses kanalı olan kısa fiilm/video yapabilecekler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Saha ses kaydı yapabilecekler
  • Ses ve söz kaydedebilecekler
  • Kaydedilmiş materyal ile yaratıcı iş üretebilecekler
  • Temel mix ve işleme tekniklerini yapabilecekler
  • Ses kanalı yaratabilecekler
  • Ses ve görüntünün birlikte nasıl çalıştığını kavrayacaklar
Ders Tanımı Bu ders sesin görüntü ile işbirliği yaptığının tartışmasıyla başlayacak. Temel anlayış, görüntünün algılanmasının ses tarafından, sesin algılanmasının da görüntü tarafından etkilendiği üzerine kuruludur.Film ve videolardan örnekler analiz edilecektir. Öğrencilerden dönem projesi için yapacakları çalışmada ses ve görüntüyü bir araya getirirken kendi üsluplarını da geliştirmeleri beklenmektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Gösterim: Powaqqatsi
2 Sinemada ses Ödev: Rick Altman; Film SoundAll Of It
3 Film müziği analizi Gösterim: Koyaanisqatsi
4 Öğrenci sunumu Ödev: Bir video klip için iki ayrı müzik seçin. Okuma: David Bordwell and Kristin Thompson; “Fundamental Aesthetics of Sound in the Cinema”
5 Konuk konuşmacı Ödev: Nezih Erdogan: “Mute bodies, disembodied voices: notes on sound in Turkish popular cinema”.
6 Sinemada insan sesi kullanımı Okuma: 1)Rick Altman; Moving Lips: Cinema as Ventriloquism 2)Michel Chion; The Voice in Cinema 3)Prologe: Raising the voice, pp:113. 4)One: The acousmetre, pp.17/29. 5)Three: The IVoice, pp.49/57. 6)Gösterim: Psycho
7 Dönem projesi tasarlamak /Michel Chion: Yüzler ve konuşma 1)Okuma: Michel Chion “The Real and the Rendered” 2)Michel Chion; The voice that seeks a body pp.125/151. 3)Mary Ann Doane “The Voice in the Cinema: The Articulation of body and Space”.
8 Dönem projeleri üzerine çalışma Gösterim: Snatch, Big Bang Big Boom.
9 Metin nasıl okunur? Aktör nasıl yönlendirilir? Proje taslak teslim tarihi
10 Konuk oyuncu ile çalışma önerileri Okuma: Alfred Hitchcock: Seeing and Hearing Gösterim: The rear window..
11 Konuk oyuncu ile çalışma/kayıt
12 Projeler üzerine çalışma: Miks teknikleri Gösterim: Requiem for a dream
13 Projeler üzerine çalışma: Dijital prosesler ekleme: Reverb, echo, delay vs Gösterim: Fight Club
14 Projeler üzerine çalışma: Dijital prosesler ekleme: Reverb, echo, delay vs Gösterim: What just happened
15 Dönem projesi sunumu
16 Dönem projesi sunumu

 

Dersin Kitabı Rick Altman “Moving Lips: Cinema as Ventriloquism”; Michel Chion; The Voice in Cinema
Önerilen Okumalar/Materyaller “Fundamental Aesthetics of Sound in the Cinema” Nezih Erdogan: “Mute bodies, disembodied voices: notes on sound in Turkish popular cinema”.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
60
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
8
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
4
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
144

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest