CDM 400 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinemada Müzik ve Ses Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 400
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrenciler yaratıcı bir ses kanalı olan kısa fiilm/video yapabilecekler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Saha ses kaydı yapabilecekler
  • Ses ve söz kaydedebilecekler
  • Kaydedilmiş materyal ile yaratıcı iş üretebilecekler
  • Temel mix ve işleme tekniklerini yapabilecekler
  • Ses kanalı yaratabilecekler
  • Ses ve görüntünün birlikte nasıl çalıştığını kavrayacaklar
Ders Tanımı Bu ders sesin görüntü ile işbirliği yaptığının tartışmasıyla başlayacak. Temel anlayış, görüntünün algılanmasının ses tarafından, sesin algılanmasının da görüntü tarafından etkilendiği üzerine kuruludur.Film ve videolardan örnekler analiz edilecektir. Öğrencilerden dönem projesi için yapacakları çalışmada ses ve görüntüyü bir araya getirirken kendi üsluplarını da geliştirmeleri beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı Gösterim: Powaqqatsi
2 Sinemada ses Ödev: Rick Altman; Film SoundAll Of It
3 Film müziği analizi Gösterim: Koyaanisqatsi
4 Öğrenci sunumu Ödev: Bir video klip için iki ayrı müzik seçin. Okuma: David Bordwell and Kristin Thompson; “Fundamental Aesthetics of Sound in the Cinema”
5 Konuk konuşmacı Ödev: Nezih Erdogan: “Mute bodies, disembodied voices: notes on sound in Turkish popular cinema”.
6 Sinemada insan sesi kullanımı Okuma: 1)Rick Altman; Moving Lips: Cinema as Ventriloquism 2)Michel Chion; The Voice in Cinema 3)Prologe: Raising the voice, pp:113. 4)One: The acousmetre, pp.17/29. 5)Three: The IVoice, pp.49/57. 6)Gösterim: Psycho
7 Dönem projesi tasarlamak /Michel Chion: Yüzler ve konuşma 1)Okuma: Michel Chion “The Real and the Rendered” 2)Michel Chion; The voice that seeks a body pp.125/151. 3)Mary Ann Doane “The Voice in the Cinema: The Articulation of body and Space”.
8 Dönem projeleri üzerine çalışma Gösterim: Snatch, Big Bang Big Boom.
9 Metin nasıl okunur? Aktör nasıl yönlendirilir? Proje taslak teslim tarihi
10 Konuk oyuncu ile çalışma önerileri Okuma: Alfred Hitchcock: Seeing and Hearing Gösterim: The rear window..
11 Konuk oyuncu ile çalışma/kayıt
12 Projeler üzerine çalışma: Miks teknikleri Gösterim: Requiem for a dream
13 Projeler üzerine çalışma: Dijital prosesler ekleme: Reverb, echo, delay vs Gösterim: Fight Club
14 Projeler üzerine çalışma: Dijital prosesler ekleme: Reverb, echo, delay vs Gösterim: What just happened
15 Dönem projesi sunumu
16 Dönem projesi sunumu

 

Ders Kitabı Rick Altman “Moving Lips: Cinema as Ventriloquism”; Michel Chion; The Voice in Cinema
Önerilen Okumalar/Materyaller “Fundamental Aesthetics of Sound in the Cinema” Nezih Erdogan: “Mute bodies, disembodied voices: notes on sound in Turkish popular cinema”.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
60
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
8
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
4
Final Sınavı
    Toplam
144

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest