CDM 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinema ve Şehir
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 380
Güz/Bahar
2
2
4
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, şehir ile sinema ilişkisine odaklanmak, şehir çalışmaları ile film çalışmaları alanlarının kesişiminde ortaya çıkan konular hakkında öğrencilerin bilgilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinema tarihi ile şehir tarihinin paralleliğini tanımlayabilecektir,
  • Şehir ve sinema arasındaki ilişkileri inceleyebilecektir
  • Şehir çalışmalarının film çalışmalarıyla kesiştiği konuları çözümleyebilecektir
  • Şehre film çalışmaları açısından ve sinemaya şehir çalışmaları açısından bakıldığında neler görüldüğünü karşılaştırabilecektir,
  • Disiplinlerarası düşünerek araştırma yapabilecektir
Ders Tanımı 19. yüzyılın sonundan bu yana film üretimi şehirleşme ve sanayileşme ile yakından ilişkilidir. Şehir her zaman sinema için büyüleyici bir mekan ve konu olagelmiştir. Bu derste, film noir ve şehrin yeraltı dünyası, sinemada şehrin ütopik/distopik tahayyülleri, şehirlerin film üretimi tarafından nasıl şekillendirildiği gibi konular üzerinde durulacak, sinema ve şehir arasındaki çoğul ilişkiler tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 The Modern Metropolis Screening: Walther Ruttmann, Berlin. Symphony of a Great City Barbara Mennel “Modernity and the City Film: Berlin” in Cities and Cinema.2008. Recommended: Georg Simmel “The Metropolis and Mental Life” (1903) in G. Bridge & S. Watson, eds. The Blackwell City Reader. 2002. Anton Kaes “Leaving Home: Film, Migration and the Urban Experience” New German Critique. 1998.
2 Film and the Urban Fabric Giuliana Bruno “Motion and Emotion: Film and the Urban Fabric” in A. Webber and E. Eds. Cities In Transition: The Moving Image and the Modern Metropolis. 2008.
3 The Cinematic City Neyar AlSayyad “Urbanizing Modernity: the traditional cinematic small town” in Cinematic urbanism: a history of the modern from reel to real. 2006. Formularende Formularbeginn
4 City Noir: Los Angeles Screening: David Lynch Frank Krutnick "Something More Than Night: Tales of the Noir City" in Cinematic City. D.B. Clarke. 1997.
5 Cinematic Representations of Istanbul Screening: Tabutta Rövaşata, Derviş Zaim. Özlem Köksal, World Film Locations: Istanbul. 2011. Recommended: Asuman Suner, "Tabutta Rövaşata’da Agorafobik Kent, Açık Alana Kapatılmışlık ve Dehşet" Toplum ve Bilim, No. 94, 10/2002, s. 86-108.
6 Film as Urban Memory Screening: Hiroshima Mon Amour, Alain Resnais/Marguerite Duras, 1959. G. Pratt & R.M. San Juan “Remembering to forget to remember. The persistence of memory and the cinematic city” in Film and Urban Space. Critical Possibilities. 2014.
7 Migration, City, Film Screening: Otobüs, Tunç Okan. 1975. Ipek Türeli, „Istanbul in Black and White: Cinematic Memory” 2012. (http://www.asia.si.edu/research/articles/istanbul-in-black-and-white.asp)
8 Utopia / Dystopia Screening: Metropolis, Lang, 1927. Thomas Elsaesser. Metropolis. British Film Institute. 2008. Recommended: Geoffrey Nowell-Smith “Cities : Real and Imagined” in M.S. & T. Fitzmaurice, Eds. Cinema And The City : Film and Urban Societies in a Global Context. 2001.
9 Film Industry and Urban Space Josh Stenger, “Return to Oz: The Hollywood Redevelopment Project, or Film History as Urban Renewal” in Shiel & Fitzmaurice (Eds) Cinema and the City. 2001, pp. 59-72.
10 The Political Economy of the City Screening: Patrick Keiller, from the Trilogy: London, Robinson in Space, Robinson in Ruins. Patrick Keiller interview in the Guardian: https://www.theguardian.com/film/2012/nov/30/patrick-keiller-london-original-interview
11 Women’s experience in city films Screening: The Big City, Satyajit Ray Derek Malcolm interview with Satyajit Ray. Sight & Sound 51:2, Spring 1982, 106-109.
12 Ghetto films Screening: Le Haine, Kassovitz Barbara Mennel “Ghettos and Barrios” in Cities and Cinema, 153-175.
13 Time and the City Screening: Chris Marker Sarah Cooper “Time and the City: Chris Marker” in Cities in Transition, A. Webber & E. Wilson (Eds). 2008, 113-122.
14 Fragments of the City: Non-linear narrative Screening: Planet Galata (2011, Florian Thalhofer & Berke  Baş) http://www.planetgalata.com
15 Overview
16 Overview

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Derste yararlanılacak olan kaynaklar yukarıdaki Haftalık Konular ve Ön Hazırlık Çalışmaları kısmında listelenmiştir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
20
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
1
20
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
134

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest