CDM 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sinema ve Şehir
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 380
Güz/Bahar
2
2
4
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, şehir ile sinema ilişkisine odaklanmak, şehir çalışmaları ile film çalışmaları alanlarının kesişiminde ortaya çıkan konular hakkında öğrencilerin bilgilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinema tarihi ile şehir tarihinin paralleliğini tanımlayabilecektir,
  • Şehir ve sinema arasındaki ilişkileri inceleyebilecektir
  • Şehir çalışmalarının film çalışmalarıyla kesiştiği konuları çözümleyebilecektir
  • Şehre film çalışmaları açısından ve sinemaya şehir çalışmaları açısından bakıldığında neler görüldüğünü karşılaştırabilecektir,
  • Disiplinlerarası düşünerek araştırma yapabilecektir
Ders Tanımı 19. yüzyılın sonundan bu yana film üretimi şehirleşme ve sanayileşme ile yakından ilişkilidir. Şehir her zaman sinema için büyüleyici bir mekan ve konu olagelmiştir. Bu derste, film noir ve şehrin yeraltı dünyası, sinemada şehrin ütopik/distopik tahayyülleri, şehirlerin film üretimi tarafından nasıl şekillendirildiği gibi konular üzerinde durulacak, sinema ve şehir arasındaki çoğul ilişkiler tartışılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 The Modern Metropolis Screening: Walther Ruttmann, Berlin. Symphony of a Great City Barbara Mennel “Modernity and the City Film: Berlin” in Cities and Cinema.2008. Recommended: Georg Simmel “The Metropolis and Mental Life” (1903) in G. Bridge & S. Watson, eds. The Blackwell City Reader. 2002. Anton Kaes “Leaving Home: Film, Migration and the Urban Experience” New German Critique. 1998.
2 Film and the Urban Fabric Giuliana Bruno “Motion and Emotion: Film and the Urban Fabric” in A. Webber and E. Eds. Cities In Transition: The Moving Image and the Modern Metropolis. 2008.
3 The Cinematic City Neyar AlSayyad “Urbanizing Modernity: the traditional cinematic small town” in Cinematic urbanism: a history of the modern from reel to real. 2006. Formularende Formularbeginn
4 City Noir: Los Angeles Screening: David Lynch Frank Krutnick "Something More Than Night: Tales of the Noir City" in Cinematic City. D.B. Clarke. 1997.
5 Cinematic Representations of Istanbul Screening: Tabutta Rövaşata, Derviş Zaim. Özlem Köksal, World Film Locations: Istanbul. 2011. Recommended: Asuman Suner, "Tabutta Rövaşata’da Agorafobik Kent, Açık Alana Kapatılmışlık ve Dehşet" Toplum ve Bilim, No. 94, 10/2002, s. 86-108.
6 Film as Urban Memory Screening: Hiroshima Mon Amour, Alain Resnais/Marguerite Duras, 1959. G. Pratt & R.M. San Juan “Remembering to forget to remember. The persistence of memory and the cinematic city” in Film and Urban Space. Critical Possibilities. 2014.
7 Migration, City, Film Screening: Otobüs, Tunç Okan. 1975. Ipek Türeli, „Istanbul in Black and White: Cinematic Memory” 2012. (http://www.asia.si.edu/research/articles/istanbul-in-black-and-white.asp)
8 Utopia / Dystopia Screening: Metropolis, Lang, 1927. Thomas Elsaesser. Metropolis. British Film Institute. 2008. Recommended: Geoffrey Nowell-Smith “Cities : Real and Imagined” in M.S. & T. Fitzmaurice, Eds. Cinema And The City : Film and Urban Societies in a Global Context. 2001.
9 Film Industry and Urban Space Josh Stenger, “Return to Oz: The Hollywood Redevelopment Project, or Film History as Urban Renewal” in Shiel & Fitzmaurice (Eds) Cinema and the City. 2001, pp. 59-72.
10 The Political Economy of the City Screening: Patrick Keiller, from the Trilogy: London, Robinson in Space, Robinson in Ruins. Patrick Keiller interview in the Guardian: https://www.theguardian.com/film/2012/nov/30/patrick-keiller-london-original-interview
11 Women’s experience in city films Screening: The Big City, Satyajit Ray Derek Malcolm interview with Satyajit Ray. Sight & Sound 51:2, Spring 1982, 106-109.
12 Ghetto films Screening: Le Haine, Kassovitz Barbara Mennel “Ghettos and Barrios” in Cities and Cinema, 153-175.
13 Time and the City Screening: Chris Marker Sarah Cooper “Time and the City: Chris Marker” in Cities in Transition, A. Webber & E. Wilson (Eds). 2008, 113-122.
14 Fragments of the City: Non-linear narrative Screening: Planet Galata (2011, Florian Thalhofer & Berke  Baş) http://www.planetgalata.com
15 Overview
16 Overview

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Derste yararlanılacak olan kaynaklar yukarıdaki Haftalık Konular ve Ön Hazırlık Çalışmaları kısmında listelenmiştir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
1
20
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
50
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
1
20
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
134

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek.
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest