CDM 370 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Yaratıcı Yazarlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 370
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
  CDM 203 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, Yaratıcı Yazarlık dersinde başarılı olmuş öğrencileri, karmaşık hikaye anlatma, çok katmanlı, derinlikli hikayeler, senaryolar ve oyunlar yazma teknikleriyle tanıştırır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • çok akışlı hikaye, karmaşık ve organik karakter geliştirme, zaman döngüsü, çok eksenli hikaye anlatma, tema seçme tekniklerini uygulamayı,
  • Scrivener, Word ve online storyboard uygulamalarını yaratıcı yazarlık alanında (roman, hikaye, sinema filmi, TV filmi, TV dizisi, video oyunları gibi) kullanabilmeyi,
  • bireysel ve grup olarak uygulayacakları yazarlık teknikleriyle gelişmiş hikaye yazmayı,
  • yaratıcı yazarlıkta zaman yönetmeyi, iş fikri geliştirmeyi, proje zamanlaması ve iş akışı takibi yapmayı,
  • Konvansiyonel ve dijital kanallarda yaratıcı yazarlık uygulamalrı yapmayı,
Ders Tanımı Bu ders öğrencilere endüstri tarafından kabul edilebilecek hikaye anlatma ve gelişmiş yaratıcı yazarlık metodlarını öğretir ve öğrencileri gerçek hayat şartlarında yazarlıkla ilgili işlerde çalışabilme becerisi kazandırır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Posta Arabasına Atlayın: “John Ford adında bir adam.” Hikaye anlatma tekniğinde “çok uzak çekim” kavramı – Yazarak anlam ve duygu yaratma mekaniği FİLM GÖSTERİMİ – Intro “Stagecoach” John Ford, 1939, United Artists
2 Keşfedilmemiş: “Ben adındaki bilinmez topraklara giriş.” Kişisel deneyimlerinizden seçmek ve yazmak – İyi, kötü ve çirkin tarafları OKUMA – BÖLÜM 1 “On Writing” Stephen King, 2000, Scribner
3 Bin Suratlı Kahraman: “Yapım yönetim sürecinin bir parçası olarak yazar.” Hikayenizde ve hikayenizin hayatında yazar olarak rolünüzü bilmek DERS NOTU – Kahramanın Yolculuğu “The Hero with a Thousand Faces” Joseph Campbell, 1949, Pantheon
4 Uzay-Zaman Kumaşı: “Sınırlarını bilmek ve ihlal etmek.” Üretim odaklı kanallar için yazmak / Hayalgücünüzü gerçek hayata sığdırmak SUNUM – Anekdotlar “The Name of the Rose” Umberto Eco, 1983, Harcourt
5 Orada Olmak: “Kosinski, Chance ve Sellers” Karmaşık karakter yaratmak ve dürüst olabilmek – Qedipus’tan başlayıp Delicious ve Güreşçi’ye giden gelenek FİLM GÖSTERİMİ – Filmlerden sekanslar “Being There” Hal Ashby, 1979, United Artists “Sympathy for Delicious“ Mark Ruffalo, 2010, Independent “Wrestler” Darren Aronofsky, 2008, Wild Bunch
6 Dev Cüce: “Toulouse-Lautrec’in gözlüklerini takmak” Hikayeniz için medya ve tür seçmek – Yazılı hareketin doğası ARTWORK PRESENTATION SUNUM
7 Çalıntı Bisiklet: “Güçlü temalar ve etkileri” Basit bir tema yaratmak ve karmaşıklığı önleyerek tematik bir hikaye geliştirmek – Klasikler bizi neden ağlatır? FİLM GÖSTERİMİ – Filmden sekanslar “Bicycle Thieves” (Bisiklet Hırsızları) Vittorio de Sica, 1948, Produzioni de Sica
8 Da Vinci Kodu: “Farklı ellerle yazmak” Tekli ve çoklu hikaye akışları yaratıp bir araya getimek SENARYO SUNUMU “The Usual Suspects” Bryan Singer, 1995, Bad Hat Harry Productions
9 Hemingay’in Yolu: “Sevgililerden kurtulmak” Odaklı yazmak – Düzeltmeyeceğin noktaya kadar düzeltmek ve sonra tekrar düzeltmek. FİLM GÖSTERİMİ – Intro “Watchmen” Zack Synder, 2009, Legendary Pictures / DC Comics
10 Dramanın Alet Kutusu: “Aksiyon, diyalog, tanım, metafor, simile ve diğer araçlar” Tarz seçmek, atmosfer yaratmak, hikayeyi seçimlerinize uygun anlatmak OKUMA – Bölüm 2 - Hikaye Parçaları “Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting” Robert McKee, 1997, Harper Collins
11 Firavunun Laneti: “Hikaye blokları ve hikaye bloklarını hareket ettirmek” Bir hikaye üretmek Proje fikri sunumları. OKUMA- Gerçek hayattan örnekler ve sahneler “Tanrının Saati” Meriç Eryürek, 2014, Epsilon “Tarumarname” Meriç Eryürek, 2012, Epsilon
12 Roman mı, Film mi?: Herman Melville’in eseri Moby Dick’in kitap ve film incelemesi. Roman ve film senaryosu yazımının dinamikleri. FİLM GÖSTERİMİ VE OKUMA “Call me Ishmael – Intro” “Moby Dick” Herman Melville, 1851, Richard Bentley “Moby Dick” John Houston, 1956, United Artists
13 Film mi, Video Oyunu mu? : Chuck Palahniuk’un eseri Dövüş Kulübü’nün film ve video oyunu incelemesi. Roman, film ve oyun senaryosu yazımının dinamikleri. FİLM VE VAKA GÖSTERİMİ “Fight Club” David Fincher, 1999, Fox 2000 Pictures “Fight Club” 2004, Genuine Games
14 Film mi, Televizyon Dizisi mi?: Alfred Hitchcock’un Sapık ve Bates Motel serisinin incelenmesi.Televizyon seneryosu ve film senaryosu yazmak arasındaki farklar. FİLM GÖSTERİMİ- Sahneler “ Psycho” Alfred Hitchcock, 1960, Paramount Pictures “Bates Motel” 2015, NBC
15 Cehennemden Dönüş: Yakın çekim ve yılın gözden geçirilmesi.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Kitap "Tanrının Saati"

Meriç Eryürek, 2014, Epsilon

 

Kitap "Tarumarname

Meriç Eryürek, 2012, Epsilon

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
20
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
100
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
10
Proje
1
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
128

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest