CDM 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çerçeveler: Sinemada Aykırı Uygulamalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 350
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Günümüzden ve tarihten çeşitli sanatçıların çalışmalarından örneklerle sinemadaki anaakım dışı, aykırı uygulamaları öğrencilere tanıtmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinema alanındaki aykırı uygulamalar hakkında derin bir anlayışa sahip olacaklardır.
  • Sinemasal pratik ve kuramlara ilişkin çeşitli teknikleri uygulama konusunda derin bilgi ve anlayış kazanacaklardır.
  • Bu pratiklere yol açan tarihi, teknik ve kültürel gelişmeleri tanımlayabileceklerdir.
  • Diyalog kültürünün temellerini kullanacaklar, kendi görüşlerini savunurken başkalarının görüşlerine saygı duyacaklardır.
  • Bireysel olarak ya da çiftler ve küçük gruplar halinde katılacakları tartışmalar ve alacakları yorumlarla disiplinler arası işbirliği ve diyalog kültürü becerilerini geliştirip besleyeceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders sinemaya ilişkin aykırı uygulamaları öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Avangart, deneysel ve buluntu/
görüntü sinemanın örnekleri gösterilirken, bunlara ait teori ve pratikler de ders kapsamında tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Avangart sinemanın görsel estetiği Çeşitli avantgart çalışmaların gösterimleri
3 Sanat ve Sinematografi Malcolm LeGrice, “Abstract Film and Beyond” The MIT press, (1977)
4 Görme üzerine metaforlar “essential brakhage” documentext 2001
5 Soyut Film Malcolm LeGrice, “Abstract Film and Beyond” The MIT press, (1977)
6 Devrimci Sinema Manifestolar. Jean-Luc Godard, Fernando Solanas, Octavio Gettino, Video Activist Network, Cinegiornali Liberi, Kinoglaz, Dziga Vertov, Harun Farocki
7 Kolaj/Dekolaj/Toplama Guy Debord, Society of the Spectacle
8 Genişletilmiş Sinema Gene Youngblood, Jonas Mekas ve Bruce Jenkins okumaları.
9 Essayist Cinema Chris Marker, Jonas Mekas, Agnes Varda
10 Film ve Video Nicky Hamlyn, “Film Art Phenomena” bfi publishing (2003)
11 Hayali Film Maya Deren, “Meshes of the Afternoon” “Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti” “An Anagram of Ideas on Art, Form and Film” Susan Sontag, Andy Warhol, Marguerite Duras okumaları
12 Buluntugörüntü Found Footage: Cinema Exposed, edited by: Marente Bloemheuvel, Giovanna Fossati, Jaap Guldemond Amsterdam University Press
13 Melez Medya / Melez Hafızalar “The Cinematic” edited by David Campany The MIT Press (2007)
14 Mobil sinema Seçme okumalar.
15 Final Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı 1) Rees, A.L. A history of Experimental Film and Video. British Film Institute. 2011 2) Youngblood, Gene. Expanded Cinema, Dutton, 1970 4) Campany, David. The Cinematic. Documents of Contemporary Art. MIT Press 2007 5)MacDonald, Scott. A Critical Cinema: Interviews with Independent Filmmakers. Berkeley: University of California Press, 1988 6) Hamlyn, Nicky, “Film Art Phenomena” bfi publishing (2003)
Önerilen Okumalar/Materyaller 1)Wees, William. Light Moving in Time 2) Taylor, Richard and Christie, Ian. Russian and Soviet Cinema in Documents 1896-1939 3) Essential Brakhage edited by McPherson, Bruce R., Documentext 2001 3)UBU Sound and Film Archive: http://www.ubu.com 2)The Early Video Project: http://davidsonsfiles.org/ 3)Radical Software Magazine, 19701974. Web Archive: http://www.radicalsoftware.org/ 4) The Internet Archive: http://www.archive.org 5) http://www.hi-beam.net/cgi-bin/flicker.pl

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest