CDM 350 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çerçeveler: Sinemada Aykırı Uygulamalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 350
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Günümüzden ve tarihten çeşitli sanatçıların çalışmalarından örneklerle sinemadaki anaakım dışı, aykırı uygulamaları öğrencilere tanıtmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinema alanındaki aykırı uygulamalar hakkında derin bir anlayışa sahip olacaklardır.
  • Sinemasal pratik ve kuramlara ilişkin çeşitli teknikleri uygulama konusunda derin bilgi ve anlayış kazanacaklardır.
  • Bu pratiklere yol açan tarihi, teknik ve kültürel gelişmeleri tanımlayabileceklerdir.
  • Diyalog kültürünün temellerini kullanacaklar, kendi görüşlerini savunurken başkalarının görüşlerine saygı duyacaklardır.
  • Bireysel olarak ya da çiftler ve küçük gruplar halinde katılacakları tartışmalar ve alacakları yorumlarla disiplinler arası işbirliği ve diyalog kültürü becerilerini geliştirip besleyeceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders sinemaya ilişkin aykırı uygulamaları öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Avangart, deneysel ve buluntu/
görüntü sinemanın örnekleri gösterilirken, bunlara ait teori ve pratikler de ders kapsamında tartışılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Avangart sinemanın görsel estetiği Çeşitli avantgart çalışmaların gösterimleri
3 Sanat ve Sinematografi Malcolm LeGrice, “Abstract Film and Beyond” The MIT press, (1977)
4 Görme üzerine metaforlar “essential brakhage” documentext 2001
5 Soyut Film Malcolm LeGrice, “Abstract Film and Beyond” The MIT press, (1977)
6 Devrimci Sinema Manifestolar. Jean-Luc Godard, Fernando Solanas, Octavio Gettino, Video Activist Network, Cinegiornali Liberi, Kinoglaz, Dziga Vertov, Harun Farocki
7 Kolaj/Dekolaj/Toplama Guy Debord, Society of the Spectacle
8 Genişletilmiş Sinema Gene Youngblood, Jonas Mekas ve Bruce Jenkins okumaları.
9 Essayist Cinema Chris Marker, Jonas Mekas, Agnes Varda
10 Film ve Video Nicky Hamlyn, “Film Art Phenomena” bfi publishing (2003)
11 Hayali Film Maya Deren, “Meshes of the Afternoon” “Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti” “An Anagram of Ideas on Art, Form and Film” Susan Sontag, Andy Warhol, Marguerite Duras okumaları
12 Buluntugörüntü Found Footage: Cinema Exposed, edited by: Marente Bloemheuvel, Giovanna Fossati, Jaap Guldemond Amsterdam University Press
13 Melez Medya / Melez Hafızalar “The Cinematic” edited by David Campany The MIT Press (2007)
14 Mobil sinema Seçme okumalar.
15 Final Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı 1) Rees, A.L. A history of Experimental Film and Video. British Film Institute. 2011 2) Youngblood, Gene. Expanded Cinema, Dutton, 1970 4) Campany, David. The Cinematic. Documents of Contemporary Art. MIT Press 2007 5)MacDonald, Scott. A Critical Cinema: Interviews with Independent Filmmakers. Berkeley: University of California Press, 1988 6) Hamlyn, Nicky, “Film Art Phenomena” bfi publishing (2003)
Önerilen Okumalar/Materyaller 1)Wees, William. Light Moving in Time 2) Taylor, Richard and Christie, Ian. Russian and Soviet Cinema in Documents 1896-1939 3) Essential Brakhage edited by McPherson, Bruce R., Documentext 2001 3)UBU Sound and Film Archive: http://www.ubu.com 2)The Early Video Project: http://davidsonsfiles.org/ 3)Radical Software Magazine, 19701974. Web Archive: http://www.radicalsoftware.org/ 4) The Internet Archive: http://www.archive.org 5) http://www.hi-beam.net/cgi-bin/flicker.pl

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest