İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 339 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Yapımcılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 339
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
  En az BB notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, film yapım sürecinde yapımcıların ele alması gereken görsel, dramatik, finansal, yasal, lojistik, yönetimsel ve teknik sorunları çözmeye yarayan bir dizi yöntem öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Eğlence hukukunun temel ilkelerini açıklayacaktır.
  • Bir filmin sıfırdan nasıl bütçelendiğini ve planlandığını tanımlayacaktır.
  • Orijinal film ve televizyon pilot uygulamaları geliştirecektir.
  • Etkili pitching yapabilecektir.
  • Pazarlama ve dağıtım modellerini film yapımına uygulayacaktır.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere film ve medya yapımında yapımcıların rollerini ve işlevlerini öğretir. Bu idari ve organizasyonel rol ve işlevlerin fonksiyonları, fikir geliştirme ve finansman ile başlar, medya çalışmasının planlanması ve üretilmesi ile devam eder ve post prodüksiyon ve pazarlama aşamalarını içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Yapımcı, Yönetici Yapımcı, Yürütücü Yapımcı Film getir, jenerik analizi
3 A’dan Z’ye Film Yapım Süreci Bruce Mamer (2009), Film Production Technique: Creating the Accomplished Image, 5th edition, Wadsworth Publishing, Chapter 12. 273-293.
4 Senaryo bulmak: araştırmak, okumak Ödev 1: Proje için bir hikaye bulma
5 Proje geliştirme, tretman yazma Ödev 2: Tretman yazma
6 Yaratıcı takım - ekip oluşturma, senarist, yönetmen, oyuncular
7 Pitching Ödev 3: Proje Pitching’i yapma
8 Fon bulma ve bütçe
9 Hukuk konuları, prodüksiyon planı Ödev 4: Sıfırdan bütçe oluşturma
10 Problem çözme, diplomasi, yürütücü yapımcının rolleri
11 Dağıtım - festivaller, pazar malzemesi oluşturma
12 Pazarlama Proje: Festivale giriş planı yapma ve film için pazarlama sunumu oluşturma
13 Prodüksiyon dosyası
14 Final sunumu Final projesinin jüriye sunumu
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Eve Light Honthaner, The Complete Film Production Handbook, Focal Press, 4th edition, 2010. ISBN: 978-0240811505

 

Cathrine Kellison, Producing for TV and New Media: A RealWorld Approach for Producers, Focal Press, 2nd edition, 2009

ISBN: 978-0240818979

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
1
32
32
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

X
5

 Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.