Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 338 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Post-Prodüksiyon Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 338
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CDM 232 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders film kurgusu dilinin estetik üsluba uygun araçlarını teori ve partik üzerinden öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler kurgunun alanı üzerinden sinematik hikaye anlatımı bileşenlerini geliştireceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • film dilinde kurgunun yerini tanımlayabilecektir.
  • temel kurgu becerileri ve ileri seviye kurgu teorisi tanımlayabilecektir
  • sinematik hikaye anlatımı içinde film dilinin farklı araçlarını kullanabilecektir
  • pre-prodüksiyondan post-prodüksiyona kadar olan süreci görselleştirebilecektir
  • kurgu tekniğinin estetik ve stilistik özelliklerinin rolünü açıklayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders teorik çalışmaları ve film kurgusu pratiklerini bir araya getirir. Her ders sahne dökümü ve teorik çerçeve ile başlar ve dijital kurgu pratikleri üzerine olan sınıf içi egzersizlerle devam eder. Öğrenciler hem çekim yapar hem de sinematik hikaye anlatımı ve estetiğini geliştirmek adına çektiklerini kurgular.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Gösterim: The Cutting Edge: The Magic of Movie Editing (2004)
2 Kurguda Ritmin Temelleri Sınıf içi sunum: ritim ve hareket üzerinden sahne dökümü Sergei Eisenstein, Film Form: Essays in Film Theory. Edited and translated by Jay Leyda, Harcourt, Brace & World, Inc, 1949, New York. Selections from Chapters 1, 4 & 6
3 1. Ödev: Supercut Supercut nedir? Sahne dökümleri (Benzer temadaki görüntü havuzundan seçilmiş görüntülerle, spesifik seslerden yola çıkarak supercut oluşturulacak) K. Dancyger (2011) The Technique of Film & Video Editing: History, Theory, and Practice, p. 391-398.
4 Supercut sunumları - stüdyo kritiği Using similar footage to create a rhythmic edit
5 2. Ödev: Diyalog kurgusu (Verilen diyalog senaryosu ve pek çok plandan oluşan ham görüntülerle bir diyalog sahnesi kurgulamak) Sınıf içi kurgu Chapter One and Eleven: John Purcell, 2007. Dialogue Editing for Motion Pictures: A Guide to the Invisible Art. Focal Press.
6 Diyalog kurgusu ve Ses miksajı (Ses senkronizasyonu ve sesin düzenlenmesi) Ses kurgusuna ve ses miksajına giriş
7 Grading: Çekim eşlemek ve luminans 3. Ödev: diyalog kurgusu üzerinden grading Sınıf içi kurgu
8 Grading: Renk düzenleme Diyalog kurgusu üzerinden renk düzenleme Sınıf içi kurgu
9 Diyalog kurgusu sunum ve stüdyo kritik 2. ve 3. Ödev teslimi
10 4. Ödev: Dövüş sahnesi (Hareketle kesmek) Walter Murch, 1995, In the Blink of an Eye: A perspective on Film Editing. Silman-James Press.
11 Ritim ve Duygu / Dövüş sahnesi kurgusu sunum - kritik 4. Ödev teslimi
12 Fragman kurgusu / sınıf içi ödev Sınıf içi ödev
13 5. Ödev: soyutlama Verilmiş görüntü havuzundan seçilmiş görüntü ve seslerle görsel bir anlatı yaratmak
14 5. ödev sunumu - kritik
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Sergei Eisenstein, Film Form: Essays in Film Theory. Edited and translated by Jay Leyda, Harcourt, Brace & World, Inc, 1949, New York. ISBN-10 : 0156309203

 

K. Dancyger (2011) The Technique of Film & Video Editing: History, Theory, and Practice, ISBN-10 : 1138628409

 

John Purcell, 2007. Dialogue Editing for Motion Pictures: A Guide to the Invisible Art. Focal Press. ISBN-10 : 9780415828178

 

Walter Murch, 1995, In the Blink of an Eye: A perspective on Film Editing. Silman-James  Press. ISBN-10 : 1879505622

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
8
8
Portfolyo
0
Ödev
5
14
70
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
8
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

X
7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.