Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 337 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medya-Aşırı Öykü Anlatma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 337
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CDM 231 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dijital mecralarda öykü anlatma perspektifi ve kullanıcı (dinleyici/okuyucu) ile etkileşime girme becerileri geliştirmek, ve iletişim teknolojileri ile anlatısal olanakları bağdaştırabilmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Geleneksel öykü anlatmadan mecra aşırı öykülemeye paradigmatik geçişi açıklayabilecektir
  • Dijital mecraların sunduğu yeni olanakları kullanarak yaratıcı fikirler geliştirebilecektir
  • Medya-aşırı öyküleme tekniklerini kullanabilecektir
  • Medya-aşırı anlatısal metinleri eleştirel gözle analiz edebilecektir
Ders Tanımı Bu ders öykü anlatmakta meydana gelen paradigmatik geçiş üzerine kuruludur. İlk olarak, daha geleneksel formlara kıyasla dijital medyada öykü anlatmaya odaklanılacaktır. Bundan sonra, etkileşimli anlatı gibi daha fazla katılım gerektiren örnekler üzerinde durulacaktır. Lance Weiler gibi yaratıcı medya yazar ve sanatçılarının işleri incelenecektir. Öğrencilerden dijital medyadan öykü örnekleri getirmeleri ve anlatım bakımından sundukları olanakları analiz etmeleri beklenmektedir. Öğrenciler yazılı işler üretecekler ve dönem sonunda “pitching”ini yapacakları bir dönem projesi hazırlayacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mecraaşırı Öykülemeye Giriş
2 Dijital medyada öykü yaratımı, tasarımı ve metodu Kelly McErlean, Interactive Narratives and Transmedia Storytelling Creating Immersive Stories Across New Media Platforms Routledge 2018, (chp.1)
3 Öykü /Oyun dengesi McErlean, (chp. 2)
4 Öykü anlatma ve dikkat ekonomisi McErlean, (chp. 3)
5 Kullanıcı Anlatıları McErlean, (chp. 4)
6 Araştırma ve Geliştirme 1. ödev teslimi (bir transmedya projesi için sinopsis)
7 Öykü anlatma ve Oyun Tasarlama Carol Vernallis, Holly Rogers and Lisa Perrott (Edited by), Transmedia Directors - Artistry, Industry and New Audiovisual Aesthetics Bloomsbury (chp. 1)
8 Etkileşimli bir Belgesel Tasarlamak 2. ödev teslimi (bir transmedya projesinin analizi)
9 Yaratıcılık ve Teknoloji http://lanceweiler.com/portfolio/bear71/
10 Mecraaşırı bir Proje için Fikirler Marta Boni, World Building - Transmedia, Fans, Industries Amsterdam University Press 2017
11 Deneyimi Tasarlamak I McErlean, (chp. 1)
12 Deneyimi Tasarlamak II McErlean, (chp. 2)
13 Dijital Öykü anlatma işi McErlean, (chp. 3)
14 Proje Sunumları I Proje teslimi (bir transmedya projesinin senaryosu, ya da detaylı sunumu)
15 Proje Sunumları II
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Kelly McErlean, Interactive Narratives and Transmedia Storytelling Creating Immersive Stories Across New Media Platforms Routledge 2018 978-1138638822

Carol Vernallis, Holly Rogers and Lisa Perrott (Edited by), Transmedia Directors - Artistry, Industry and New Audiovisual Aesthetics Bloomsbury 2020 978-1501341007

Marta Boni (Edited by), World Building - Transmedia, Fans, Industries Amsterdam University Press 2017 978-9089647566

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
6
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
26
26
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.