Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 336 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ses ve Müzik Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 336
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CDM 232 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler kısa film/video projeleri için yaratıcı bir ses kanalı yapmayı öğrenecekler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görüntü ve sesin birlikte nasıl işlediğini tartışabilecektir.
  • Sinemada ses ve müzik kullanımının çeşitli yöntemlerini tanımlayabilecektir.
  • Saha ve diyalog için ses kaydı yapabilecektir.
  • Kaydedilmiş materyal ile yaratıcı iş üretebilecektir.
  • Temel mix ve işleme tekniklerini uygulayabilecekti.
  • Ses kanalı yaratabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders sesin görüntü ile işbirliği yaptığının tartışmasıyla başlayacak. Temel anlayış, görüntünün algılanmasının ses tarafından, sesin algılanmasının da görüntü tarafından etkilendiği üzerine kuruludur. Film ve videolardan örnekler analiz edilecektir. Öğrencilerden dönem projesi için yapacakları çalışmada ses ve görüntüyü bir araya getirirken kendi üsluplarını da geliştirmeleri beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. / Gösterim: Playtime (1967) - Jacques Tati
2 Sinemada ses ve müziğin temel terimleri ve tarihi. / Temel ses kurgusu. / Gösterim: Berberian Sound Studio (2012) - Peter Strickland. Leo Murray; “Audiovisual theories of sound” in Sound Design Theory and Practice: Working with Sound (2019, Routledge), pp.35-52.
3 Derste çeşitli filmlerden sekansların ses analizi yapılacak. / Bir kurgu projesinde ses kütüphanesi oluşturmak. David Bordwell and Kristin Thompson; Fundamental Aesthetics of Sound in the Cinema
4 Sinemada insan sesi. Diyalog, monolog, sözlü anlatım ve acousmêtre. Post-senkronizasyon. / Uygulamalı dublaj ve senkronizasyon çalışması. / Gösterim: David Lynch’in Lost Highway (1997), Woody Allen’ın Annie Hall (1977) ve New York (1989) Stories filmlerinden parçalar.) Michel Chion; “Raising the Voice” in The Voice in Cinema
5 Foley, ortam sesi ve efektler. Bir ses evreni yaratmak. Gürültü ve sessizliğin kullanımı. / Foley uygulaması. / Gösterim: The Secret World of Foley (2014) - Daniel Jewel Pratik çalışma: Seçtiğiniz bir sahneyi dublajlayın
6 Sinemada müzik. Film için beste üretimi ve müzik süpervizörlüğü. / Geçici müzikal örnekler bulmak ve onlarla çalışmak. Kullanmak isteyeceğiniz müzikal parçaları seçip getirin.
7 Müzik video klipleri ve ses temelli görsel üretimin diğer örnekleri. / Ses ve müziğe göre kurgu yapmak.
8 Ses tasarımında farklı uygulamalar. Duyumsal sinema. Sessel uzam. Sanal Gerçeklik için ses tasarımı. / Temel miksaj. / Gösterim: Leviathan (2012) - Lucien Castaing-Taylor, Verena Paravel Pratik çalışma: Bir müzik parçasına bulduğunuz görüntülerden klip yapın.
9 Öğrencilerin projeleri üzerine konuşulacak. Seçtiğiniz sekansları getirin.
10 Sesi hayal etmek. Ses senaryosu. / Bir sekansın ses analizi yapılacak ve dökümü çıkarılacak. David Lewis Yewdall; “Success or Failure: Before the Camera Even Rolls” in Practical Art of Motion Picture Sound (2012, Elsevier)
11 Sesi yönetmek. Saha ses kaydı için öneriler ve yöntemler. / Öğrencilerin projeleri üzerinde çalışılacak. / Gösterim: Blow Out (1981) - Brian De Palma
12 Türkiye sinemasında ses ve müzik. Erken dönem ve çağdaş Türkiye filmlerinden parçalar gösterilecek. / Öğrencilerin projeleri üzerinde çalışılacak. Erdogan, Nezih. “Mute bodies, disembodied voices: notes on sound in Turkish popular cinema.”
13 Ses post-prodüksiyonu. Ses tasarımcılarıyla, bestecilerle, müzisyenlerle ve miksaj teknisyenleriyle çalışmak ve iletişim kurmak. / Öğrencilerin projeleri üzerinde çalışılacak.
14 Öğrencilerin işlerinin gösterilmesi, son revizyonların yapılması ve değerlendirilmesi.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final projelerinin değerlendirilmesi

 

Ders Kitabı

David Lewis Yewdall; “Success or Failure: Before the Camera Even Rolls” in Practical Art of Motion Picture Sound (2012, Elsevier) ISBN: 978-0240812403

 

Chion, Michel. Audio-Vision: Sound on Screen (1994, Columbia University Press) 978-0-231-07899-3 

 

Chion, Michel. The Voice in Cinema (1999, Columbia University Press) 978-0231108232

 

Murray, Leo. Sound Design Theory and Practice: Working with Sound (2019, Routledge) 978-1138125414  


Altman, Rick. Sound Theory / Sound Practice (1992, Routledge) 978-0415904575

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
32
32
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

X
5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

X
7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

X
9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.