Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 332 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Medya Sanatları Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 332
Bahar
4
4
6
10

Ön-Koşul(lar)
  CDM 331 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Kritik verme
Jüri
Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste, klasik ders anlatımı, gösterimler, tartışmalar ve uygulama yoluyla gelişmiş dijital film yapımı öğretilecektir. Dersin odak noktasını, doğrusal olmayan ve etkileşimli anlatı formları oluşturmaktadır. Öğrenciler, yapım-öncesi, yapım ve yapım-sonrası becerilerini geliştirmeye devam ederken etkileşimli film, web belgeseli, video yerleştirme ve video haritalama gibi formatlarda yeni beceriler edinecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fikirlerini, doğrusal ya da doğrusal olmayan görsel formatlara tercüme edebilecektir.
  • Doğrusal olmayan nitelikte bireysel bir hikâye anlatıcılığı eseri geliştirip üretebilecektir.
  • Dijital film yapım tekniklerini uygulayabilecektir.
  • Etkileşimli hikâye anlatıcılığı yazılımlarını kullanabilecektir.
  • Geleneksel ve etkileşimli hikâye anlatıcılığı yaklaşımları arasındaki farkları kuramsal bir bakış açısıyla tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, Dijital Film Stüdyosu III dersinin devamı niteliğindedir. Dijital film yapımına ilişkin ders anlatımı ve gösterimlerden oluşmaktadır. Etkileşimli hikâye anlatıcılığına ve çeşitli dijital araç ve platformlara vurgu yapılacaktır. Ders kapsamında, hikâye geliştirmeye ve bir fikrin görsel, doğrusal olmayan dile tercüme edilmesine ilişkin ödev ve projeler yer almaktadır. Ayrıca, bireysel sunum, ödev ve dönem projesi yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dijital Medyaya Giriş: Konseptler ve Örnekler - / Birinci ödeve giriş
2 Fotoğrafların değerlendirilmesi / Revizyonların tamamlanması Fotoğrafların sunulması
3 Yerleştirme fikirlerinin taslakları Taslakların hazırlanması
4 Birinci ödevin teslimi / İkinci ödeve giriş
5 Konsept fikirlerin tartışılması / Mise-en-scene Konsept fikirlerin sunulması
6 Prodüksiyon dosyasının değerlendirilmesi / İlk ham görüntülerin değerlendirilmesi Prodüksiyon dosyası ve ham görüntülerin sunulması
7 Tüm ham görüntülerin değerlendirilmesi / Post-prodüksiyon Ham görüntüler ve kaba kurgu
8 İkinci ödevin teslimi / Final ödevine giriş
9 Fikir ve görüşlerin sunulması / MSS görüşlerinin sonlandırılması
10 Çoklu ekran tasarımı fikirlerinin ve taslaklarının sunulması / Zaman çizelgelerinin tamamlanması Çoklu ekran tasarımı ve MSS zaman çizelgesi
11 Ses ve görüntülerin (found footage) bulunması / Ses miksajı Görüntü ve sesler
12 Birinci kaba kurgu / İkinci kaba kurgu Kaba kurgu teslimi
13 Revize ve tartışma İnce kurgu teslimi
14 Final Projesi Sunumları
15 Dönemin değerlendirilmesi
16 Final/Jüri sunumu

 

Ders Kitabı

Öğretim görevlisi PDF sunumlarını hazırlar

Önerilen Okumalar/Materyaller

The Complete Film Production Handbook, Eve Light Honthaner, Focal Press. 4th Edition, 2010. 978-0240811505

 

i-Docs: The Evolving Practices of Interactive Documentary, J. Aston, S. Gaudenzi & M. Rose - editors, Wallflower Press, 1st Edition, 2017. 978-0231181235


The Power Filmmaking Kit, Jason J. Tomaric, Focal Press, 1st Edition, 2008.978-0240810218

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
30
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
7
4
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
8
48
Portfolyo
0
Ödev
6
8
48
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
48
48
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
300

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

X
5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

X
7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

X
9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

X
10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.