Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 331 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Film Stüdyosu III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 331
Güz
4
4
6
11

Ön-Koşul(lar)
  CDM 232 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Kritik verme
Jüri
Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, CDM Dijital Film Stüdyosu dizisinin üçüncü dersidir. Bu derste, konu anlatımı, gösterim, tartışma ve pratik uygulama yoluyla, dizinin 1. ve 2. derslerinde edinilen beceri ve bilgiler üzerine ileri seviye dijital film yapım becerileri öğretilecektir. Dersin amacı, yapım-öncesi, yapım ve yapım-sonrası aşamaları için ileri seviye becerilerin öğretilmesi ve pekiştirilmesidir. Dönem boyunca her öğrenci bir kurmaca kısa film, belgesel film ya da deneysel film projesini taslaktan final kurgu aşamasına kadar geliştirip üretecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Detaylı planlama, yönetim, iş birliği ve iş bölümü gibi ileri seviye hazırlıkları icra edebilecektir.
  • Kurmaca film, belgesel film ya da deneysel film alanlarından biri için fikir geliştirmeden final kurguya kadar tüm film yapım sürecini tanımlayabilecektir.
  • Yapım-öncesi, yapım ve yapım-sonrası aşamalarında ileri seviye dijital film becerileri sergileyebilecektir.
  • Anlatısal olan ve olmayan çeşitli görsel hikâye anlatıcılığı yaklaşımlarını analiz edebilecektir.
  • Kurmaca film, belgesel film ya da deneysel film yapımı için gerekli olan yaratıcı süreçleri tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu stüdyo dersi hem belli konular üzerine ders anlatımı ve gösterimlerden, hem de uygulamalı eğitimden ve dijital film yapımı için gereken çeşitli teknik becerilerin demonstrasyonundan oluşmaktadır. Bir fikir geliştirme ve bu fikrin görsel dile çevirilmesiyle ilgili bireysel görevler verilecektir. Öğrenciler dönem boyunca aşamalar halinde bireysel film projelerini (kurmaca/belgesel/deneysel) geliştirip üreteceklerdir. Bu aşamalar, değerlendirme ölçütlerinin farklı kısımlarını oluşturacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve önceki dönemlerin tekrarı
2 Film fikirleri Michael Rabiger and Courtney Hermann (2020), Directing the Documentary, 7th edition, Routledge, Chapter 17.
3 İleri aydınlatma teknikleri Bruce Mamer (2009), Film Production Technique: Creating the Accomplished Image, 5th edition, Chapter 12.
4 Film yapımı için yaratıcı araştırma Michael Rabiger and Courtney Hermann (2020), Directing the Documentary, 7th edition, Routledge, Chapter 18.
5 İleri aydınlatma teknikleri (devam) Bruce Mamer (2009), Film Production Technique: Creating the Accomplished Image, 5th edition, Chapter 13 and Chapter 14.
6 Fikir sunumları
7 İleri ses kayıt teknikleri
8 Ses tasarımı ve miksaj
9 İleri kurgu
10 İleri kurgu (devam) Michael Rabiger and Courtney Hermann (2020), Directing the Documentary, 7th edition, Chapter 16 & Chapter 32.
11 Yapım aşaması
12 Yapım aşaması (devam)
13 Yapım-sonrası Ham görüntü teslimi
14 Yapım-sonrası (devam) Kaba kurgu teslimi
15 Dönemin değerlendirilmesi Final kurgusu teslimi
16 Final/Jüri sunumu

 

Ders Kitabı

Michael Rabiger and Courtney Hermann (2020), Directing the Documentary, 7th edition, Routledge, ISBN: 978-0-240-80882-6. 


Bruce Mamer (2009), Film Production Technique: Creating the Accomplished Image, 5th edition, Wadsworth, ISBN-13: 978-0-495-41116-1.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 Walter Murch (2001), In the blink of an eye: A perspective on film editing, Los Angeles: Silman-James Press.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
10
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
12
12
Portfolyo
0
Ödev
2
27
54
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
40
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
20
20
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
330

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

X
5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

X
7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

X
9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

X
10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.