CDM 330 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikanaliz ve Sinema
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 330
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, psikanalizin film çalışmaları alanında bir film analizi metodu olarak kullanımını öğretmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Psikanalizin ana konseptlerini tanımlayabilecek.
  • Sinemada toplumsal cinsiyet anlatılarını analiz edebilecek,
  • Film çalışmaları alanında psikanalizin konseptlerini uygulayabilecek
  • Önemli psikanalitik yaklaşımları birbirleriyle karşılaştırabilecek.
  • Feminist psikanaliz kavramı çerçevesinde tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders teoriyle film analizini birleştirir. Toplumsal cinsiyetle ilgili temsil problemleri tartışılacak, psikanalaitik teoriler film analizi alanına uygulanacaktır. Öğrenciler dört adet rapor yazacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Psikanaliz Nedir? Jacqueline Rose, Sexuality in the Field of Vision. London: Verso, 2005. 27-47. Alenka Zupancic, Why Psychoanalysis. Latvia, NSU Press, 2008.
3 Freud’a Giriş Sigmund Freud, Totem and Taboo. London: Routledge, 1950. 1-86.
4 Alter Ego Gösterim: Lost Highway (David Lynch, 1997) Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams. New York, NY: Basic Books. 2005. 248-295.
5 Lacan’a Giriş Jacques Lacan, Book XI: Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. New York, NY: W.W. Norton&Company, 1998. 1-60
6 Ayna Evresi - Gösterim: Under the Skin (Jonathan Glazer, 2013) Jacques Lacan, Ecrits. New York, NY: W.W. Norton&Company, 2006. 75-82.
7 Feminist Psikanaliz ve Film Teori - Birinci rapor teslimi Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Film Theory and Criticism: Introductory Readings. Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen. New York: Oxford UP, 1999: 833-44. Joan Copjec, “The Orthopsychic Subject: Film Theory and the Reception of Lacan.” October, vol. 49 (1989): 53-71.
8 Oedipus Öncesi Anne - Gösterim: Babadook (Jennifer Kent, 2014) Melanie Klein, “Early Stages of Oedipus Conflict.” International Journal of Psychoanalysis, vol. 9 (1928): 169-80.
9 İğrençlik ve Histeri - Gösterim: Possession (Andrzej Zulawski, 1981) Julia Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press, 1982. 1-31.
10 Annelik-Babalık - Gösterim: The Brood (David Cronenberg, 1979) - İkinci rapor teslimi Barbara Creed, Monstrous Feminine. London: Routledge, 1994. 43-58
11 Eros/Thanatos ve Bakış - Gösterim: Amer (Helene Cattet, Bruno Forzani, 2009) Sigmund Freud, Beyond the Pleasure Principle. London: Hogart Press, 1920-1922.
12 Toplumsal Cinsiyet ve Yamyamlık Gösterim: Trouble Every Day (Claire Denis, 2001) Üçüncü rapor teslimi Julia Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press, 1982. 32-55.
13 Aşk ve Erkeklik - Gösterim: The Love Witch (Anna Biller, 2017) Jacques Lacan, Book XX: On Feminine Sexuality the Limits of Love and Knowledge. New York, NY: W.W. Norton&Company, 1998.
14 Film Teori ve Psikanaliz - Gösterim: Perverts Guide to Cinema (Sophie Fiennes, 2006) - Dördüncü rapor teslimi Jacqueline Rose, Sexuality in the Field of Vision. London: Verso, 2005. 27-47. Alenka Zupancic, Why Psychoanalysis. Latvia, NSU Press, 2008.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Dersin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
75
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
132

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest