CDM 330 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikanaliz ve Sinema
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 330
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, psikanalizin film çalışmaları alanında bir film analizi metodu olarak kullanımını öğretmeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Psikanalizin ana konseptlerini tanımlayabilecek.
  • Sinemada toplumsal cinsiyet anlatılarını analiz edebilecek,
  • Film çalışmaları alanında psikanalizin konseptlerini uygulayabilecek
  • Önemli psikanalitik yaklaşımları birbirleriyle karşılaştırabilecek.
  • Feminist psikanaliz kavramı çerçevesinde tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders teoriyle film analizini birleştirir. Toplumsal cinsiyetle ilgili temsil problemleri tartışılacak, psikanalaitik teoriler film analizi alanına uygulanacaktır. Öğrenciler dört adet rapor yazacaklardır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Psikanaliz Nedir? Jacqueline Rose, Sexuality in the Field of Vision. London: Verso, 2005. 27-47. Alenka Zupancic, Why Psychoanalysis. Latvia, NSU Press, 2008.
3 Freud’a Giriş Sigmund Freud, Totem and Taboo. London: Routledge, 1950. 1-86.
4 Alter Ego Gösterim: Lost Highway (David Lynch, 1997) Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams. New York, NY: Basic Books. 2005. 248-295.
5 Lacan’a Giriş Jacques Lacan, Book XI: Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. New York, NY: W.W. Norton&Company, 1998. 1-60
6 Ayna Evresi - Gösterim: Under the Skin (Jonathan Glazer, 2013) Jacques Lacan, Ecrits. New York, NY: W.W. Norton&Company, 2006. 75-82.
7 Feminist Psikanaliz ve Film Teori - Birinci rapor teslimi Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Film Theory and Criticism: Introductory Readings. Eds. Leo Braudy and Marshall Cohen. New York: Oxford UP, 1999: 833-44. Joan Copjec, “The Orthopsychic Subject: Film Theory and the Reception of Lacan.” October, vol. 49 (1989): 53-71.
8 Oedipus Öncesi Anne - Gösterim: Babadook (Jennifer Kent, 2014) Melanie Klein, “Early Stages of Oedipus Conflict.” International Journal of Psychoanalysis, vol. 9 (1928): 169-80.
9 İğrençlik ve Histeri - Gösterim: Possession (Andrzej Zulawski, 1981) Julia Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press, 1982. 1-31.
10 Annelik-Babalık - Gösterim: The Brood (David Cronenberg, 1979) - İkinci rapor teslimi Barbara Creed, Monstrous Feminine. London: Routledge, 1994. 43-58
11 Eros/Thanatos ve Bakış - Gösterim: Amer (Helene Cattet, Bruno Forzani, 2009) Sigmund Freud, Beyond the Pleasure Principle. London: Hogart Press, 1920-1922.
12 Toplumsal Cinsiyet ve Yamyamlık Gösterim: Trouble Every Day (Claire Denis, 2001) Üçüncü rapor teslimi Julia Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection. New York: Columbia University Press, 1982. 32-55.
13 Aşk ve Erkeklik - Gösterim: The Love Witch (Anna Biller, 2017) Jacques Lacan, Book XX: On Feminine Sexuality the Limits of Love and Knowledge. New York, NY: W.W. Norton&Company, 1998.
14 Film Teori ve Psikanaliz - Gösterim: Perverts Guide to Cinema (Sophie Fiennes, 2006) - Dördüncü rapor teslimi Jacqueline Rose, Sexuality in the Field of Vision. London: Verso, 2005. 27-47. Alenka Zupancic, Why Psychoanalysis. Latvia, NSU Press, 2008.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Dersin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
75
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
132

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest