CDM 312 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 312
Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere sinema tarihinde önemli yeri olan filmleri tanıtmak ve öğrencilere film kültürü kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinema, video ve yeni medya sanatlarında deneysel ve yaratıcı çalışmaları tanıyacaklardır
  • Sinemadaki çeşitlilikler konusunda farkındalıkları artacaktır
  • Bu çalışmaları onları üreten kurum ve kültürlerle ilişkili olarak anlayabileceklerdir
  • Bu eserleri anlatı, teknik ve ayrıca yazarlık stilleri ürünü olan sinematik geleneklerin bir parçası olarak görebileceklerdir.
  • Karşılaşacakları sanatsal film ve yeni medya eserlerini analiz edebilecek ve tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu bir seri dersin dördüncü kısmıdır. Öğrencilerin her yerde izleyemeyecekleri filmlerin tanıtımı ve gösteriminden oluşur. Bu filmler dünya sinemasındaki sanatsal ve avant-garde işler arasından seçilmiştir. Öğrencilerin seçecekleri iki konuyla ve o konuyla bağlantılı filmlerle ilgili analiz yazıları yazmaları beklenmektedir, Film seminer dersinin bu serisinin iki önemli odak noktası vardır: sinema ve beden arasındaki ilişki, teknolojinin sinema üzerindeki etkileri.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Sanallık Gösterim: Thomas in Love (Pierre-Paul Renders, 2000) Gilles Deleuze, The Actual and the Virtual, Dialogues, (1987), 148-152
3 Bedenlenme I Gösterim: Blade Runner (Ridley Scott, 1982) Donna Harraway, Cyborg Manifesto, Simians, Cyborgs, and Women (1984, New York: Routledge), 149-183.
4 Bedenlenme II Gösterim: Antiviral (Brandon Cronenberg, 2012) Gilles Deleuze and Felix Guattari, Desiring Machines, Anti-Oedipus, (1972), 1-50.
5 Bedenlenme III Gösterim: Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995) Alan Turing, Computer Machinery and Intelligence, Mind, Vol. 59, No: 236 (Oct, 1950), 433-460
6 Simülakrlar ve Simülasyon Gösterim: Philip K Dick’s Electric Dreams: Real Life (Jeffrey Reiner, 2018) Black Mirror: Fifteen Million Merits (Euros Lyn, 2011) Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, (1981), 1-28.
7 Medya-Aşırı Öykü Anlatımı Gösterim: Timecode (Mike Figgis, 2000) Andrea Phillips, A Creator’s Guide to Transmedia Storytelling, (2012), 55-69.
8 Melez Alanlar - İmmersiyon Gösterim: eXistenz (David Cronenberg, 1999) Eric Kluitenberg, The Network of Waves, Open, No:11 (2006), 6-16.
9 Bulunmuş Görüntü ve Viral Pazarlama Gösterim: Megan is Missing (Michael Goi, 2011) Alexandra Heller-Nicholas, Found Footage Horror Films, (2014), 58-86
10 Kitlesel Medya Gösterim: Videodrome (David Cronenberg, 1983) Mary Flanagan, Mobile Identities, Digital Stars and Post-Cinematic Selves, Wide Angle, Vol.21 No:1 (January, 1999), 77-93.
11 Online Topluluklar - BBS Gösterim: Tokyo Gore School (Yohei Fukuda, 2009) Jason Farman, Mobile Interface Theory, Chp. 3 (2011), 56-75.
12 Giyilebilir Teknoloji – Kullanıcı Arayüzü Gösterim: Her (Spike Jonze, 2013) Kristina Andersen and Joanna Berzowska, Worn Technology-Alteration of Social Space, Hybrid Space, Open! Platform for art Culture and Public Domain (November, 2006) www.onlineopen.org/download.php?id=284
13 Web 2.0 Gösterim: Unfriended (Leo Gabriadze, 2014) Tim O’Reilly, What is Web 2.0, Web Squared: Web 2.0 Five Years On (Oct, 2009), http://www.oreilly.com/pub/a//web2/archive/what-is-web-20.html
14 Online Topluluklar – Artırılmış Gerçeklik Gösterim: Nerve (Henry Joost and Ariel Schulman, 2016) Jason Farman, Mobile Interface Theory, Chp. 4 (2011), 76-94.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
75
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
27
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek.
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest