Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 312 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri IV: Çağdaş Medya Sanatları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 312
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere sinema tarihinde önemli yeri olan filmleri tanıtmak ve öğrencilere film kültürü kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinema, video ve yeni medya sanatlarında deneysel ve yaratıcı çalışmaları tanıyacaklardır.
  • Sinemadaki çeşitlilikler konusunda farkındalıkları artacaktır.
  • Bu çalışmaları onları üreten kurum ve kültürlerle ilişkili olarak açıklayabileceklerdir.
  • Bu eserleri anlatı, teknik ve ayrıca yazarlık stilleri ürünü olan sinematik geleneklerin bir parçası olarak tartışabileceklerdir.
  • Karşılaşacakları sanatsal film ve yeni medya eserlerini analiz edebilecek ve tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Film Seminerleri ders serisinin dördüncü kısmıdır. Öğrencilerin her yerde izleyemeyecekleri filmlerin tanıtımı ve gösteriminden oluşur. Bu filmler dünya sinemasındaki sanatsal ve avant-garde işler arasından seçilmiştir. Öğrencilerin seçecekleri iki konuyla ve o konuyla bağlantılı filmlerle ilgili analiz yazıları yazmaları beklenmektedir, Film seminer dersinin bu serisinin iki önemli odak noktası vardır: sinema ve beden arasındaki ilişki, teknolojinin sinema üzerindeki etkileri.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Sanallık - Gösterim: Cam (Daniel Goldhaber, 2018) Gilles Deleuze, The Actual and the Virtual, Dialogues, (1987), 148-152.
3 Bedenlenme I - Gösterim: Antiviral (Brandon Cronenberg, 2012) Gilles Deleuze and Felix Guattari, Desiring Machines, Anti-Oedipus, (1972), 1-50.
4 Bedenlenme II - Gösterim: Blade Runner (Ridley Scott, 1982) Titane (Julia Ducournau, 2021) Donna Harraway, Cyborg Manifesto, Simians, Cyborgs, and Women (1984, New York: Routledge), 149-183.
5 Bedenlenme III - Gösterim: Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995) Alan Turing, Computer Machinery and Intelligence, Mind, Vol. 59, No: 236 (Oct, 1950), 433-460.
6 Giyilebilir Teknoloji – Online Topluluklar – Artırılmış Gerçeklik - Gösterim: Her (Spike Jonze, 2013), Nerve (Henry Joost and Ariel Schulman, 2016), Ex-Machina (2014) Kristina Andersen and Joanna Berzowska, Worn Technology-Alteration of Social Space, Hybrid Space, Open! Platform for art Culture and Public Domain (November, 2006) www.onlineopen.org/download.php?id=284
7 Ara sınav
8 Çoklu Yayın - Gösterim: Timecode (Mike Figgis, 2000) Mike Figgis, Digital Filmmaking (2007)
9 Simülakrlar ve Simülasyon - Gösterim: Philip K Dick’s Electric Dreams: Real Life (Jeffrey Reiner, 2018) Black Mirror: Fifteen Million Merits (Euros Lyn, 2011) Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, (1981), 1-28.
10 Melez Alanlar - İmmersiyon - Gösterim: eXistenz (David Cronenberg, 1999) Eric Kluitenberg, The Network of Waves, Open, No:11 (2006), 6-16.
11 Kitlesel Medya - Gösterim: Videodrome (David Cronenberg, 1983) Mary Flanagan, Mobile Identities, Digital Stars and Post-Cinematic Selves, Wide Angle, Vol.21 No:1 (January, 1999), 77-93.
12 Hiperrealite - Gösterim: HyperNormalisation (2016), A Glitch In The Matrix (2020) Tim O’Reilly, What is Web 2.0, Web Squared: Web 2.0 Five Years On (Oct, 2009), http://www.oreilly.com/pub/a//web2/archive/what-is-web-20.html
13 Web 2.0 Gösterim: Unfriended (Leo Gabriadze, 2014), Megan is Missing (Michael Goi, 2011), Host (2020) Alexandra Heller-Nicholas, Found Footage Horror Films, (2014), 58-86
14 Final Sınavı
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Gilles Deleuze, Dialogues, (1987), ISBN-10 : 0231066015

 

Gilles Deleuze and Felix Guattari, Anti-Oedipus, (1972), 1-50.ISBN-10 : 0143105825

 

Donna Harraway, Simians, Cyborgs, and Women (1984, New York: Routledge), 149-183.ISBN-10 : 0415903874

 

Mike Figgis, Digital Filmmaking (2007). ISBN-10 : 0571226256

 

Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, (1981), 1-28.ISBN-10 : 0472065211


Alexandra Heller-Nicholas, Found Footage Horror Films, (2014), 58-86ISBN-10 : 0786470771

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
80
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
29
58
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.