CDM 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 311
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere her yerde seyredemeyecekleri, fakat deneysel film tarihinde önem teşkil eden görsel-işitsel çalışmaları tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinema, video ve yeni medya sanatının yaratıcı ve deneysel çalışmalarını tanımlayabileceklerdir
  • Sinemanın çeşitliliğinin farkında olacaklardır.
  • Sinema çalışmalarını onları üreten sinema enstitüleri ile bir bağlamda tartışabileceklerdir.
  • Sinema çalışmalarını kendi sosyo-kültürel bağlamında karşılaştırabileceklerdir.
  • Sinema çalışmalarını süregelen anlatım ve teknik geleneklerinin birer parçası olarak analiz edebileceklerdir.
  • İzledikleri tüm sanatsal filmleri ve yeni medya işlerini ilişkilendirip sınıflandırabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu bir seri dersin üçüncü kısmıdır. Öğrencilerin her yerde izleyemeyecekleri filmlerin tanıtımı ve gösteriminden oluşur. Bu filmler deneysel, sanatsal ve avant-garde işler arasından seçilmiştir. Öğrencilerin seçtikleri konuyla ilgili bir sunum hazırlamaları, dönem sonunda bir film çekmeleri ve bu filmle bağlantılı bir analiz yazısı yazmaları beklenmektedir. Derse katılım değerlendirme ölçütleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Erken Avrupa Avant Garde’ı - Gösterim: Hans Richter, Fernand Léger, Man Ray, Walter Ruttman, Rene Clair Ian Christie. French Avant Garde Film in the Twenties: From Specify to Surrealism. Film as Film: Formal Experiment in Film 1910-1975. Arts Council of Great Britain, 1979. 37-47.
3 Amerikan Avant Garde’ı - Gösterim: Stan Brakhage, Hollis Frampton, Su Friedrich, Woody and Steina Vasulka, Guy Maddin, Maya Deren, Franz Zwartjes Lewis Jacobs, Experimental Cinema in America (Part Two: The Post-War Revival. Hollywood Quarterly. Vol. 3, no.3 (Spring, 1948), 278-292.
4 TV Sanatı - Gösterim: Nam June Paik, Dara Birnbaum, Gary Hill, Bill Viola Patricia Mellencamp. The Old and the New: Nam June Paik. Art Journal Vol. 54, no.4 Video Art (Winter, 1995): 41-47
5 Ses, Görüntü ve Ritim Gösterim: Claus Blume, Volker Schreiner, Marcel Odenbach, Michael Chion, Peter Kubelka Brigit Hein. The Structural Film. Film as Film: Formal Experiment in Film 1910-1975. Arts Council of Great Britain, 1979. 93-107.
6 Bulunmuş Görüntü ve Tahsis Edilmiş Materyal - Gösterim: Bruce Conner, Peter Tscherkassky Pavle Levi. Cinema by Other Means. Oxford University Press, 2012. 25-46.
7 Sinemadan Videoya - Gösterim: Jean Luc Godard + Anne Marie Mieville Daniel Morgan. Late Godard and Possibilities of Cinema. University of California Press, 2012. 253-265.
8 Feminist Film - Gösterim: Carolee Schneeman, Chantal Akerman Ivone Mergulies. Nothing Happens: Chantal Akerman’s Hyperrealist Everyday. Duke University Press Books, 1996, 100-128.
9 Queer Sinema - Gösterim: Barbara Hammer, Bruce La Bruce Bruce Labruce. Bruce LaBruce: Ride, Queer, Ride! Plug in Inc., 1997.
10 Film ve Performans Gösterim: Stellar, Abromowicthz, Miranda July, DV8
11 Sinema ve Şehircilik - Gösterim: Patrick Keiller - Robinson in Space Michael O’Pray. Avant Garde Film: Forms, Themes and Passion. Columbia University Press, 2003. 107-119.
12 Belgesel Sanatı - Gösterim: Agnes Varda, Werner Herzog, Wim Wenders David LaRocca. The Philosophy of Documentary Film: Image, Sound, Fiction Truth. Lexington Books, 2016, 287-305.
13 Ötekinin Temsili - Gösterim: Trinh T. Minh-Ha, Jean Rouch Trinh T. Minh-Ha. Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality and Feminism. Indiana University Press, 2009. 79-119.
14 Proje Sunumları
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Dersin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
25
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
13
Ödev
1
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest