CDM 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema III
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 311
Güz
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere her yerde seyredemeyecekleri, fakat deneysel film tarihinde önem teşkil eden görsel-işitsel çalışmaları tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinema, video ve yeni medya sanatının yaratıcı ve deneysel çalışmalarını tanımlayabileceklerdir
  • Sinemanın çeşitliliğinin farkında olacaklardır.
  • Sinema çalışmalarını onları üreten sinema enstitüleri ile bir bağlamda tartışabileceklerdir.
  • Sinema çalışmalarını kendi sosyo-kültürel bağlamında karşılaştırabileceklerdir.
  • Sinema çalışmalarını süregelen anlatım ve teknik geleneklerinin birer parçası olarak analiz edebileceklerdir.
  • İzledikleri tüm sanatsal filmleri ve yeni medya işlerini ilişkilendirip sınıflandırabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu bir seri dersin üçüncü kısmıdır. Öğrencilerin her yerde izleyemeyecekleri filmlerin tanıtımı ve gösteriminden oluşur. Bu filmler deneysel, sanatsal ve avant-garde işler arasından seçilmiştir. Öğrencilerin seçtikleri konuyla ilgili bir sunum hazırlamaları, dönem sonunda bir film çekmeleri ve bu filmle bağlantılı bir analiz yazısı yazmaları beklenmektedir. Derse katılım değerlendirme ölçütleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Erken Avrupa Avant Garde’ı - Gösterim: Hans Richter, Fernand Léger, Man Ray, Walter Ruttman, Rene Clair Ian Christie. French Avant Garde Film in the Twenties: From Specify to Surrealism. Film as Film: Formal Experiment in Film 1910-1975. Arts Council of Great Britain, 1979. 37-47.
3 Amerikan Avant Garde’ı - Gösterim: Stan Brakhage, Hollis Frampton, Su Friedrich, Woody and Steina Vasulka, Guy Maddin, Maya Deren, Franz Zwartjes Lewis Jacobs, Experimental Cinema in America (Part Two: The Post-War Revival. Hollywood Quarterly. Vol. 3, no.3 (Spring, 1948), 278-292.
4 TV Sanatı - Gösterim: Nam June Paik, Dara Birnbaum, Gary Hill, Bill Viola Patricia Mellencamp. The Old and the New: Nam June Paik. Art Journal Vol. 54, no.4 Video Art (Winter, 1995): 41-47
5 Ses, Görüntü ve Ritim Gösterim: Claus Blume, Volker Schreiner, Marcel Odenbach, Michael Chion, Peter Kubelka Brigit Hein. The Structural Film. Film as Film: Formal Experiment in Film 1910-1975. Arts Council of Great Britain, 1979. 93-107.
6 Bulunmuş Görüntü ve Tahsis Edilmiş Materyal - Gösterim: Bruce Conner, Peter Tscherkassky Pavle Levi. Cinema by Other Means. Oxford University Press, 2012. 25-46.
7 Sinemadan Videoya - Gösterim: Jean Luc Godard + Anne Marie Mieville Daniel Morgan. Late Godard and Possibilities of Cinema. University of California Press, 2012. 253-265.
8 Feminist Film - Gösterim: Carolee Schneeman, Chantal Akerman Ivone Mergulies. Nothing Happens: Chantal Akerman’s Hyperrealist Everyday. Duke University Press Books, 1996, 100-128.
9 Queer Sinema - Gösterim: Barbara Hammer, Bruce La Bruce Bruce Labruce. Bruce LaBruce: Ride, Queer, Ride! Plug in Inc., 1997.
10 Film ve Performans - Gösterim: Stellar, Abromowicthz, Miranda July, DV8 Kate Ince. Orlan: Millennial Female. Berg, 2000. 99-131
11 Sinema ve Şehircilik - Gösterim: Patrick Keiller - Robinson in Space Michael O’Pray. Avant Garde Film: Forms, Themes and Passion. Columbia University Press, 2003. 107-119.
12 Belgesel Sanatı - Gösterim: Agnes Varda, Werner Herzog, Wim Wenders David LaRocca. The Philosophy of Documentary Film: Image, Sound, Fiction Truth. Lexington Books, 2016, 287-305.
13 Ötekinin Temsili - Gösterim: Trinh T. Minh-Ha, Jean Rouch Trinh T. Minh-Ha. Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality and Feminism. Indiana University Press, 2009. 79-119.
14 Uzun Çekim - Gösterim: Abbas Kiarostami - Five, Nicolas Humbert & Werner Penzel - Middle of The Moment Lutz Koepnick. The Long Take: Art Cinema and the Wondrous. University of Minnesota Press, 2017. 12-54.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Dersin Gözden Geçirilmesi

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
13
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek.
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek.
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak.
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest