Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri III: Deneysel Sinema ve Video Sanatı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 311
Güz
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere her yerde seyredemeyecekleri, fakat deneysel film tarihinde önem teşkil eden görsel-işitsel çalışmaları tanıtmaktır.Dersin amacı öğrencilere her yerde seyredemeyecekleri, fakat deneysel film tarihinde önem teşkil eden görsel-işitsel çalışmaları tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sinema, video ve yeni medya sanatının yaratıcı ve deneysel çalışmalarını tanımlayabileceklerdir. Sinemanın çeşitliliğini tartışabileceklerdir.
  • Sinemanın çeşitliliğini tartışabileceklerdir.
  • Sinema çalışmalarını onları üreten sinema enstitüleri ile bir bağlamda tartışabileceklerdir.
  • Sinema çalışmalarını kendi sosyo-kültürel bağlamında karşılaştırabileceklerdir.
  • Sinema çalışmalarını süregelen anlatım ve teknik geleneklerinin birer parçası olarak analiz edebileceklerdir.
  • İzledikleri tüm sanatsal filmleri ve yeni medya işlerini ilişkilendirip sınıflandırabileceklerdir.
Ders Tanımı Film seminerleri ders serisinin üçüncü kısmıdır. Öğrencilerin her yerde izleyemeyecekleri filmlerin tanıtımı ve gösteriminden oluşur. Bu filmler deneysel, sanatsal ve avant-garde işler arasından seçilmiştir. Öğrencilerin seçtikleri konuyla ilgili bir sunum hazırlamaları, dönem sonunda bir film çekmeleri ve bu filmle bağlantılı bir analiz yazısı yazmaları beklenmektedir. Derse katılım değerlendirme ölçütleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Erken Avrupa Avant Garde’ı - Gösterim: Hans Richter, Fernand Léger, Man Ray, Walter Ruttman, Rene Clair Ian Christie. French Avant Garde Film in the Twenties: From Specify to Surrealism. Film as Film: Formal Experiment in Film 1910-1975. Arts Council of Great Britain, 1979. 37-47.
3 Amerikan Avant Garde’ı - Gösterim: Stan Brakhage, Hollis Frampton, Su Friedrich, Woody and Steina Vasulka, Guy Maddin, Maya Deren, Franz Zwartjes Lewis Jacobs, Experimental Cinema in America (Part Two: The Post-War Revival. Hollywood Quarterly. Vol. 3, no.3 (Spring, 1948), 278-292.
4 TV Sanatı - Gösterim: Nam June Paik, Dara Birnbaum, Gary Hill, Bill Viola Patricia Mellencamp. The Old and the New: Nam June Paik. Art Journal Vol. 54, no.4 Video Art (Winter, 1995): 41-47
5 Ses, Görüntü ve Ritim - Gösterim: Claus Blume, Volker Schreiner, Marcel Odenbach, Michael Chion, Peter Kubelka Brigit Hein. The Structural Film. Film as Film: Formal Experiment in Film 1910-1975. Arts Council of Great Britain, 1979. 93-107.
6 Self-portrait ödevlerinin sunumu
7 Bulunmuş Görüntü ve Tahsis Edilmiş Materyal - Gösterim: Bruce Conner, Peter Tscherkassky Pavle Levi. Cinema by Other Means. Oxford University Press, 2012. 25-46.
8 Sinemadan Videoya - Gösterim: Jean Luc Godard + Anne Marie Mieville Daniel Morgan. Late Godard and Possibilities of Cinema. University of California Press, 2012. 253-265.
9 Feminist Film - Gösterim: Carolee Schneeman, Chantal Akerman, Mara Mattuschka, Virginie Despentes Ivone Mergulies. Nothing Happens: Chantal Akerman’s Hyperrealist Everyday. Duke University Press Books, 1996,100-128.
10 Queer Sinema - Gösterim: Sadie Benning, Barbara Hammer, Bruce La Bruce, John Waters Bruce Labruce. Bruce LaBruce: Ride, Queer, Ride! Plug in Inc., 1997.
11 Film ve Performans - Gösterim: Stellar, Abromovic, Miranda July, DV8, Orlan Kate Ince. Orlan: Millennial Female. Berg, 2000. 99-131
12 Belgesel Sanatı - Gösterim: Agnes Varda, Werner Herzog, Wim Wenders David LaRocca. The Philosophy of Documentary Film: Image, Sound, Fiction Truth. Lexington Books, 2016, 287-305.
13 Ötekinin Temsili - Gösterim: Trinh T. Minh-Ha, Jean Rouch Trinh T. Minh-Ha. Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality and Feminism. Indiana University Press, 2009. 79-119.
14 Final projelerinin sunumu (deneysel film ve sanatçı beyanı) I
15 Final projelerinin sunumu (deneysel film ve sanatçı beyanı) II
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Ian Christie. French Avant Garde Film in the Twenties: From Specify to Surrealism. Film as Film: Formal Experiment in Film 1910-1975. Arts Council of Great Britain, 1979. 37-47. ISBN-10 : 0728702010

 

Brigit Hein. The Structural Film. Film as Film: Formal Experiment in Film 1910-1975. Arts Council of Great Britain, 1979. 93-107.

ISBN-10 : 0728702010

 

Pavle Levi. Cinema by Other Means. Oxford University Press, 2012.

978-0199841400

 

Daniel Morgan. Late Godard and Possibilities of Cinema. University of California Press, 2012.

978-0520273313

 

Ivone Mergulies. Nothing Happens: Chantal Akermans Hyperrealist Everyday. Duke University Press Books, 1996

978-0822317234
 

Bruce Labruce. Bruce LaBruce: Ride, Queer, Ride! Plug in Inc., 1997. 

ISBN-10 : 0921381123

 

Kate Ince. Orlan: Millennial Female. Berg, 2000. 99-131

ISBN-10 : 1859733344

 

David LaRocca. The Philosophy of Documentary Film: Image, Sound, Fiction Truth. Lexington Books, 2016,

ISBN-10 : 1498504515

 

Trinh T. Minh-Ha. Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality and Feminism. Indiana University Press, 2009.

ISBN-10 : 0253366038

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
13
13
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
13
13
Proje
1
32
32
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.