Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Korku Sineması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 310
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri korku sineması alanındaki çalışmalarla tanıştırmayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Korku sinemasının ana konseptlerini tanımlayabilecek
  • Korku filmlerinde cinsiyet temsillerini analiz edebilecek
  • Korku sinemasının başlıca alt türlerini tanıyacak
  • Klasik dönemden çağdaş korku sinemasına, tarih boyunca sergilenen önemli yaklaşımları karşılaştırabilecek
  • Sinematik bakış kavramı çerçevesinde tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders teoriyle film analizini birleştirir. Dönem boyunca film gösterimleri yapılacaktır. Korku filmi teorisi kullanılarak sinemada cinsiyet ve politika kaynaklı sorular tartışılacaktır. Öğrenciler üç adet rapor yazacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Temsil ve Bakış Gösterim: Vampyr (1931) Dracula (1931) Dracula (1979) Bram Stoker’s Dracula (1992) Alison Peirse, “The Impossibility of Vision: Vampirism, Formlessness and Horror in Vampyr” in Studies in European Cinema Vol. 5 No. 3 (2009), 161-170. Robin Wood, “Burying the Undead: The Use and Obsolescene of Count Dracula” in The Dread of Difference: Gender and Horror Film ed. Barry Keith Grant (1983, Austin, TX: University of Texas Press, 2015), 388-402
3 Bir Canavar Olarak Kadın Gösterim: Bride of Frankenstein (1936) Cat People (1942) Mary Jacobus, “Is There a Woman in This Text?” in New Literary History Vol. 14 No.1 (Autumn, 1982), 117-141. Elizabeth Young, “Here Comes the Bride: Wedding Gender and Race in Bride of Frankenstein” in The Dread of Difference, 2nd edition, ed. Barry Keith Grant (1991/2015, Austin, TX: University of Texas Press), 359-387. Karen Hollinger, “The Monster as Woman: Two Generations of Cat People” in The Dread of Difference, 2nd edition, ed. Barry Keith Grant (1991/2015, Austin, TX: University of Texas Press), 346-358.
4 Lezbiyen Vampirler Gösterim: The Blood Spattered Bide (1972) Daughters of Darkness (1971) Bonnie Zimmermann, “Daughters of Darkness” in The Dread of Difference, 2nd edition, ed. Barry Keith Grant (1981/2015, Austin, TX: University of Texas Press), 430-438. Barbara Creed, Monstrous Feminine (2007, New York, NY: Routledge) 59-72.
5 Zombi Politikalari Gösterim: The Night of the Living Dead (1968) Cabin Fever (2002) 28 Days Later (2002) 28 Weeks Later (2007) The Sadness (2021) Train to Busan (2016) Barry Keith Grant, “Taking Back the Night of the Living Dead” in The Dread of Difference, 2nd edition, ed. Barry Keith Grant (1981/2015, Austin, TX: University of Texas Press), 228-240. Kerstin Oloff, “From Sugar to Oil: The Ecology of George A. Romero’s Night of the Living Dead” in Journal of Postcolonial Writing Vol. 53 No.3 (2017), 316-328.
6 İzleyicinin Gözü Gösterim: Opera (1987) Birinci rapor teslimi Donald L. Anderson, “Georges Bataille: The Globular & Cross Gender Identification Through Eyeball Mutilation In The Horror Film” in Rhizomes No. 7 (Fall, 2003), http://www.rhizomes.net/issue7/anderson.htm Leon Hunt, “A (Sadistic) Night at the Opera” in The Horror Reader, ed. Ken Gelder (2000, London: Routledge), 324-335. Adam Knee, “Genre, Gender, Argento” in The Dread of Difference, 2nd edition, ed. Barry Keith Grant (1981/2015, Austin, TX: University of Texas Press), 430-438.
7 Final Kızı’nın Yeniden Cinsiyetlendirilmesi Gösterim: Sleepaway Camp (1983) Scream (1996) Tragedy Girls (2017) Carol Clover, “Her Body, Himself: Gender in the Slasher Film” in The Dread of Difference, 2nd edition, ed. Barry Keith Grant (1981/2015, Austin, TX: University of Texas Press), 68-115.
8 Tecavüz-İntikam Gösterim: I Spit On Your Grave (1978-2010 Revenge (2017) Laura Mee, “Revenge of Jeniffer Hills: Gender and genre in I Spit On Your Grave (2010)” in Horror Studies Vol. 4 No. 1 (2013), 75-89. Barbara Creed, Monstrous Feminine (2007, New York, NY: Routledge), 122-138.
9 Ergenlik ve Menstürasyon Gösterim: Ginger Snaps (2000) Raw (2016) When Animals Dream (2014) Martin Barker, “Menstrual Monsters: The Reception of the Ginger Snaps Cult Horror Franchise” in Film International Vol.4 No.21 (2006), 68-77.
10 Yeni Fransız Aşırılık Sineması Gösterim: Martyrs (2008) Frontiere(s) (2007) In My Skin (2002) İkinci rapor teslimi Christopher Butler, “Spectatorial Shock and Carnal Consumption: (Re)envisaging Historical Trauma in New French Extremity” University of South Florida Graduate Dissertation, Scholar Commons (January, 2013), 48-68.
11 Şeytan Çıkartma ve Muhafazakarlık Gösterim: The Conjuring (2013) The Exorcist (1973) Barbara Creed, Monstrous Feminine (2007, New York, NY: Routledge), 31-42. Douglas Kellner, “Poltergeist: Suburban Ideology” in Jump Cut No.28 (April, 1983), 5-6.
12 Dijital Korku ve Buluntu Görüntü Gösterim: The Ring (2002) August Underground Mordum (2003) James Aston, Nightmares Outside the Mainstream: August Underground and Real/Reel Horror 137-148 Digital Horror: Haunted Technologies, Network Panic and the Found Footage Phenomenon (2015) Kimberly Jackson, Technology, Monstrosity, and Reproduction in Twenty-First Century Horror (2013), 31-53
13 Mutasyon ve “Kawaii” Korku Gösterim: Vampire Girl vs. Frankenstein Girl (2009) Tokyo Gore Police (2008) Jay McRoy, Nighmare Japan Contemporary Japanese Horror Cinema (2008, New York, NY: Rodopi), 116-146.
14 Gösterim: X (2022) - Pearl (2022) Üçüncü rapor teslimi
15 Üçüncü rapor teslimi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
90
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
18
54
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

X
10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.