CDM 310 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Korku Sineması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 310
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri korku sineması alanındaki çalışmalarla tanıştırmayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Korku sinemasının ana kavramlarını ayırt edebilecek
  • Korku sinemasının başlıca alt türlerini tanımlayabilecek
  • Korku filmlerinde cinsiyet temsillerini analiz edebilecek
  • Klasik donemden çağdaş korku sinemasına, tarih boyunca sergilenen önemli yaklaşımları karşılaştırabilecek
  • Sinematik bakış kavramı çerçevesinde tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders teoriyle film analizini birleştirir. Dönem boyunca derste ve ders dışında film gösterimleri yapılacaktır. Korku filmi teorisi kullanılarak sinemada cinsiyet ve politika kaynaklı sorular tartışılacaktır. Öğrenciler üç adet rapor yazacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Temsil ve Bakış Gösterim: Vampyr (1931) Dracula (1931) Alison Peirse, “The Impossibility of Vision: Vampirism, Formlessness and Horror in Vampyr” in Studies in European Cinema Vol. 5 No. 3 (2009), 161-170. Robin Wood, “Burying the Undead: The Use and Obsolescene of Count Dracula” in The Dread of Difference: Gender and Horror Film ed. Barry Keith Grant (1983, Austin, TX: University of Texas Press, 2015), 388-402
3 Bastırılmış Arzu Gösterim: Bride of Frankenstein (1936) Cat People (1942) Mary Jacobus, “Is There a Woman in This Text?” in New Literary History Vol. 14 No.1 (Autumn, 1982), 117-141. Elizabeth Young, “Here Comes the Bride: Wedding Gender and Race in Bride of Frankenstein” in The Dread of Difference, 2nd edition, ed. Barry Keith Grant (1991/2015, Austin, TX: University of Texas Press), 359-387. Karen Hollinger, “The Monster as Woman: Two Generations of Cat People” in The Dread of Difference, 2nd edition, ed. Barry Keith Grant (1991/2015, Austin, TX: University of Texas Press), 346-358.
4 Zombi Politikalari Gösterim: The Night of the Living Dead (1968) Barry Keith Grant, “Taking Back the Night of the Living Dead” in The Dread of Difference, 2nd edition, ed. Barry Keith Grant (1981/2015, Austin, TX: University of Texas Press), 228-240. Kerstin Oloff, “From Sugar to Oil: The Ecology of George A. Romero’s Night of the Living Dead” in Journal of Postcolonial Writing Vol. 53 No.3 (2017), 316-328.
5 Vampirler ve İstismar Gösterim: The Blood Spattered Bide (1972) Bonnie Zimmermann, “Daughters of Darkness” in The Dread of Difference, 2nd edition, ed. Barry Keith Grant (1981/2015, Austin, TX: University of Texas Press), 430-438. Barbara Creed, Monstrous Feminine (2007, New York, NY: Routledge) 59-72.
6 Göz ve İzleyici: Giallo Gösterim: Opera (1987) Zombie 2 (1979) Birinci rapor teslimi Donald L. Anderson, “Georges Bataille: The Globular & Cross Gender Identification Through Eyeball Mutilation In The Horror Film” in Rhizomes No. 7 (Fall, 2003), http://www.rhizomes.net/issue7/anderson.htm Leon Hunt, “A (Sadistic) Night at the Opera” in The Horror Reader, ed. Ken Gelder (2000, London: Routledge), 324-335. Adam Knee, “Genre, Gender, Argento” in The Dread of Difference, 2nd edition, ed. Barry Keith Grant (1981/2015, Austin, TX: University of Texas Press), 430-438.
7 İntikam Gösterim: I Spit On Your Grave (1978-2010) Laura Mee, “Revenge of Jeniffer Hills: Gender and genre in I Spit On Your Grave (2010)” in Horror Studies Vol. 4 No. 1 (2013), 75-89. Barbara Creed, Monstrous Feminine (2007, New York, NY: Routledge), 122-138.
8 Final Kızı’nın Yeniden Cinsiyetlendirilmesi Gösterim: Sleepaway Camp (1983) Carol Clover, “Her Body, Himself: Gender in the Slasher Film” in The Dread of Difference, 2nd edition, ed. Barry Keith Grant (1981/2015, Austin, TX: University of Texas Press), 68-115.
9 Ergenlik ve Menstürasyon Gösterim: Ginger Snaps (2000) Martin Barker, “Menstrual Monsters: The Reception of the Ginger Snaps Cult Horror Franchise” in Film International Vol.4 No.21 (2006), 68-77.
10 Yeni Fransız Aşırılık Sineması Gösterim: Martyrs (2008) İkinci rapor teslimi Christopher Butler, “Spectatorial Shock and Carnal Consumption: (Re)envisaging Historical Trauma in New French Extremity” University of South Florida Graduate Dissertation, Scholar Commons (January, 2013), 48-68.
11 Şeytan Çıkartma ve Muhafazakarlık Gösterim: The Conjuring (2013) Barbara Creed, Monstrous Feminine (2007, New York, NY: Routledge), 31-42. Douglas Kellner, “Poltergeist: Suburban Ideology” in Jump Cut No.28 (April, 1983), 5-6.
12 9/11 Sonrası Korku Gösterim: Hostel (2005) Hostel II (2007) Christopher Sharett, “Conservatism of Contemporary Horror Films” in Cineaste Vol.35 No.1 (Winter, 2009), 32-27. Adam Lowenstein, “Spectacle Horror and Hostel” Critical Quarterly Vol. 53 No.1 (2011), 42-60.
13 Mutasyon ve “Kawaii” Korku Gösterim: Vampire Girl vs. Frankenstein Girl (2009) Jay McRoy, Nighmare Japan Contemporary Japanese Horror Cinema (2008, New York, NY: Rodopi), 116-146.
14 Remake ve Reboot Gösterim: Suspiria (2018) Sigmund Freud, The Uncanny, (1919) E.T.A Hoffmann, The Sandman (2016, London: Penguin Books)
15 Üçüncü rapor teslimi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
75
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
17
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
131

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest