Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 307 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Stop Motion Animasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 307
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CDM 231 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı hareketli görüntü üretmek, deneysel teknikler uygulayabilmek, animasyon sanatı teorilerini öğretmek ve bu sayede animasyon filmler için kurgusal ve kurgusal olmayan anlatıların gelişimine yönelik becerileri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hareketli görüntüler için deneysel yaklaşımlar üretebilecektir.
  • Deneysel animasyon tarihini ve teorisini ve bunların sinema gibi diğer sanat uygulamalarıyla ilişkisini tanımlayabilecektir.
  • Storyboarding ve mood boarding dahil hareketli görüntü projelerinin deneysel bir bağlamda ön görselleştirilmesini yapabileceklerdir.
  • Ses / görüntü ilişkilerinin yenilikçi yaklaşımlarını karşılaştırabileceklerdir.
  • Stop motion animasyon için görüntü üretimini sağlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, stop motion animasyonu tekniklerine odaklanan uygulamalı bir derstir. Hareketli görüntülerin üretiminde hareket fiziğini inceler. Öğrencilerin videografi ve kurgudaki temel deneyimlerini genişletmek için tasarlanmıştır. Ders, hem sinema hem de güzel sanatlar ile bağlantılı olarak animasyonu inceler ve uygular.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. Gösterim: Man Ray, Le Retour a la Raison (1923), Norman McLaren, Dots (1940), Marcel Duchamp, Anemic Cinema (1926), Hans Richter, Ghosts for Breakfast (1927), Norman McLaren, Begone Dull Care (1949), Mary Ellen Bute, Rhythm in Light, (1935), Jan Švankmajer, Historia Naturae, (1967), Cinema 16: Contemporary Examples.
2 Anlatı olmayan proje için görsellerle düşünme: Anlatı olmayan içerik için hikaye tahtası ve stil panoları oluşturma.
3 Stop motion için prodüksyion hazırlığı ve model Yapımı. 1. Proje: 25 sn. diyalogsuz müzikli kısa film.
4 Stop motion için çekim: Kamera ve sahne alanı. 12 animasyon ilkesi. Laptop ve kamera.
5 Stop motion için çekim: Kamera ve sahne alanı. 12 animasyon ilkesi. Sınıf içi çalışma değerlendirmeleri.
6 Stop motion için kurgu: Görüntülerin yan yana getirilmesi. Sınıf içi çalışma değerlendirmeleri.
7 Ses ve hareket senkronizasyonu. Sınıf içi çalışma değerlendirmeleri.
8 1. projenin gözden geçirilmesi. 1. projenin teslimi.
9 Farklı stop motion teknikleri. Final projesi: 1 dakikalık kısa film.
10 Final projesi için senaryo geliştirme. Final projesi için senaryoların sunulması.
11 Photoshop ve After Effects kullanarak deneysel animasyon için çeşitli görüntü oluşturma teknikleri.
12 Photoshop ve After Effects kullanarak deneysel animasyon için çeşitli görüntü oluşturma teknikleri. Sınıf içi çalışma değerlendirmeleri.
13 Bireysel değerlendirmeler. Sınıf içi çalışma değerlendirmeleri.
14 Bireysel değerlendirmeler. Sınıf içi çalışma değerlendirmeleri.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Meadows, Mark Stephen. Pause and Effect: the Art of Interactive Narrative. New Riders Press (September 20, 2002).978-0735711716

Harris, Miriam, et al. Experimental Animation: from Analogue to Digital.Routledge; 1 edition (11 Feb. 2019).978-1138702981

Russett, Robert, et al. Experimental Animation: Origins of a New Art. Da Capo Press Inc; New edition edition (1 May 1988). 978-0306803147

Smith, Vicky, et al. Experimental and Expanded Animation: New Perspectives and Practices (Experimental Film and Artists’ Moving Image). Palgrave Macmillan; 1st ed. 2018 edition (19 Sept. 2018).978-3319738727

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
40
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
18
36
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
50
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

X
7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.