CDM 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Senaryo Yazımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 306
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere uzun metraj kurmaca film senaryo yazarlığının bütün aşamalarını tanıtmak ve bu aşamaları tecrübe ederek bir uzun metraj kurmaca film senaryosu yazmalarını sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uzun metraj senaryo yazımının esasları ve başlıca aşamalarını belirleyebilecekler
  • Uzun metraj senaryo yazabilecekler
  • Bir senaryoyu dramatik yapısına göre değerlendirebilecekler
  • Farklı tür ve yaklaşımlara ait film senaryolarını değerlendirip aralarındaki farkları tartışabilecekler
  • Senaryo ve diyalog yazımını tanımlayabilecekler
Ders Tanımı Derslerde, öğrencilere Senaryo Yazımı I dersinde öğrendikleri temel bilgiler ışığında, uzun metraj senaryo yazarlığının öykü geliştirme, olay örgüsü, karakter, diyalog, sahne yazımı gibi bileşenleri anlatılıp dönem boyunca bir uzun metraj senaryo yazmaları sağlanacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Senaryo Yazımı I dersinin içeriğinin tekrarı
3 Karakter Geliştirme I Öğretim elemanı tarafından sağlanacak örnek karakter metinlerinin okunması
4 Karakter Geliştirme II
5 Hikaye ve olay örgüsü I Öğretim elemanı tarafından sağlanacak örnek hikayelerin okunması
6 Hikaye ve olay örgüsü II Birinci aşama ödev taslaklarının teslim edilmesi
7 Birinci aşama ödevler üzerine tartışmalar Birinci aşama ödevlerin teslim edilmesi
8 Diyalog yazımı I
9 Diyalog yazımı II
10 Sahne yazımı I İkinci aşama ödev taslaklarının teslim edilmesi
11 Sahne yazımı II İkinci aşama ödevlerin teslim edilmesi
12 İkinci aşama ödevler üzerine tartışmalar
13 Dönemin değerlendirilmesi
14 Dönemin değerlendirilmesi
15 Dönem projeleri üzerine tartışmalar Dönem projesi taslaklarının teslim edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Examples of characters, story and scriptwriting provided by the lecturer
Önerilen Okumalar/Materyaller Syd Field, The Screenwriter’s Workbook, Bantam Bell, 2006. Kenneth Portnoy, Screen Adaptation: A Scriptwriting Handbook, Boston: Focal Press, 1998.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
22
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
134

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek.
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest