CDM 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Senaryo Yazımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 306
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere uzun metraj kurmaca film senaryo yazarlığının bütün aşamalarını tanıtmak ve bu aşamaları tecrübe ederek bir uzun metraj kurmaca film senaryosu yazmalarını sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uzun metraj senaryo yazımının esasları ve başlıca aşamalarını belirleyebilecekler
  • Uzun metraj senaryo yazabilecekler
  • Bir senaryoyu dramatik yapısına göre değerlendirebilecekler
  • Farklı tür ve yaklaşımlara ait film senaryolarını değerlendirip aralarındaki farkları tartışabilecekler
  • Senaryo ve diyalog yazımını tanımlayabilecekler
Ders Tanımı Derslerde, öğrencilere Senaryo Yazımı I dersinde öğrendikleri temel bilgiler ışığında, uzun metraj senaryo yazarlığının öykü geliştirme, olay örgüsü, karakter, diyalog, sahne yazımı gibi bileşenleri anlatılıp dönem boyunca bir uzun metraj senaryo yazmaları sağlanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Senaryo Yazımı I dersinin içeriğinin tekrarı
3 Karakter Geliştirme I Öğretim elemanı tarafından sağlanacak örnek karakter metinlerinin okunması
4 Karakter Geliştirme II
5 Hikaye ve olay örgüsü I Öğretim elemanı tarafından sağlanacak örnek hikayelerin okunması
6 Hikaye ve olay örgüsü II Birinci aşama ödev taslaklarının teslim edilmesi
7 Birinci aşama ödevler üzerine tartışmalar Birinci aşama ödevlerin teslim edilmesi
8 Diyalog yazımı I
9 Diyalog yazımı II
10 Sahne yazımı I İkinci aşama ödev taslaklarının teslim edilmesi
11 Sahne yazımı II İkinci aşama ödevlerin teslim edilmesi
12 İkinci aşama ödevler üzerine tartışmalar
13 Dönemin değerlendirilmesi
14 Dönemin değerlendirilmesi
15 Dönem projeleri üzerine tartışmalar Dönem projesi taslaklarının teslim edilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Examples of characters, story and scriptwriting provided by the lecturer
Önerilen Okumalar/Materyaller Syd Field, The Screenwriter’s Workbook, Bantam Bell, 2006. Kenneth Portnoy, Screen Adaptation: A Scriptwriting Handbook, Boston: Focal Press, 1998.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
22
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
134

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest