CDM 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Sineması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 305
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere Türkiye’de sinema endüstrisinin oluşumunu ve dönüşümünü tarihsel bağlam içinde tanıtmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye’de sinema tarihinin başlıca akım, dalga ve dönemlerini belirleyebilecektir.
  • Türkiye’de film endüstrisinin güncel durumuna ilişkin basilica sorunları tartışabilecektir.
  • Türkiye’nin başlıca yönetmen ve filmlerini tarihsel ve sanatsal bağlam içinde tartışabilecektir.
  • Türkiye sinemasına ilişkin olarak edindiği bilgiyi, yeni üretilen filmlerin analizine uygulayabilecektir.
  • Ulusal film endüstrisiyle ulusaşırı film yapım pratikleri arasındaki farkları tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Ders şu konuları ve ilgili tartışmaları içermektedir: Türkiye’de sinema endüstrisinin tarihsel gelişimi ve dönüşümü; önde gelen yönetmenler ve filmleri; kimlik, siyaset ve ulusaşırılaşma sorunları; Türkiye sinemasının tarihine ilişkin başlıca tartışmalar. ACADEMIC CAUTION Academic honesty: Plagiarism, copying, cheating, purchasing essays/projects, presenting some one else’s work as your own and all sorts of literary theft is considered academic dishonesty. Under the rubric of İzmir University of Economics Faculty of Communication, all forms of academic dishonesty are considered as crime and end in disciplinary interrogation. According to YÖK’s Student Discipline Regulation, the consequence of cheating or attempting to cheat is 6 to 12 months expulsion. Having been done intentionally or accidentally does not change the punitive consequences of academic dishonesty. Academic honesty is each student’s own responsibility. Plagiarism is the most common form of academic dishonesty. According to the MerriamWebster Online Dictionary, to plagiarize means to steal and pass off (the ideas or words of another) as one’s own. The easiest and most effective way to prevent plagiarism is to give reference when using someone else’s ideas, and to use quotation marks when using someone else’s exact words. A detailed informative guideline regarding plagiarism can be found here.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Bir ulusal sinema olarak Türk Sineması’nın tarihine nasıl yaklaşmalıyız? Bullfight in Spain, Lumiere Brothers Napoleon, Abel Gance Arrival of a Train at La Ciotat, Lumiere Brothers World Cinema, Coen Brothers, 2007. Dilek Kaya Mutlu, “The Russian Monument at Ayastefanos (San Stefano): Between Defeat and Revenge, Remembering and Forgetting”, Middle East Studies 43:1 (2007); Savaş Arslan, “Introduction”, in Cinema in Turkey: A New Critical History, Oxford University Press: 2011.
3 1950 öncesinde Türkiye’de yapım ve sinemaya gitme pratikleri. Aysel Bataklı Damın Kızı, Muhsin Ertuğrul (1935) Kahveci Güzeli, Muhsin Ertuğrul (1941) Nezih Erdoğan “The Spectator in the Making: Modernity and Cinema in Istanbul, 1896-1928” in Orienting Istanbul: Cultural Capital of Europe? Deniz Göktürk, Levent Soysal and İpek Türeli (eds.), Routledge: 2010; Savaş Arslan “Pre-Yeşilçam: Cinema in Turkey until the Late 1940s”, in Cinema in Turkey: A New Critical History, Oxford University Press: 2011.
4 Geç endüstrinin erken ustaları: “Sinema sanatçıları” kuşağı. Kanun Namına, Lütfi Akad (1952) Düşman Yolları Kesti, Osman Seden (1959) Savaş Arslan, “Early Yeşilçam: The Advent of Yeşilçam in the 1950s” in Cinema in Turkey: A New Critical History, Oxford University Press: 2011; Alim Şerif Onaran, “I. Bölüm (1916-1962)” in Lütfi Ö. Akad, Afa: 1990.
5 Akımlar: Toplumcu gerçekçilik, yeni gerçekçilik ve ulusal sinema Susuz Yaz, Metin Erksan (1963) Bir Türk’e Gönül Verdim, Halit Refiğ (1969) Umut, Yılmaz Güney (1970) Kurtuluş Kayalı, Metin Erksan Sinemasını Okumayı Denemek, Dost: 2004, pp. 77-90; Halit Refiğ, “En Doğru Yargılayıcı Tarihtir” in Ulusal Sinema Kavgası, Dergâh: 2009.
6 Yeşilçam I: Yapım ve dağıtım Samanyolu, Orhan Aksoy (1967) Umut Dünyası, Safa Önal (1973) Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Yavuz Turgul (1990) Nilgün Abisel, “Türk Sinemasında Film Yapımı Üzerine Notlar” in Türk Sineması Üzerine Yazılar, Phoenix: 2005; Nezih Erdoğan, “Yeşilçam’da Beden ve Mekânın Eklemlenmesi Üzerine Notlar”, Doğu Batı 2 (1998).
7 Yeşilçam II: Türler ve anlatı Hıçkırık, Orhan Aksoy (1965) Kilink İstanbul’da, Yılmaz Atadeniz (1967) Dünyayı Kurtaran Adam, Çetin İnanç (1982) Nezih Erdoğan, “Narratives of Resistance: National Identity and Ambivalance in the Turkish Melodrama between 1965 and 1975”, Screen 39:3 (1998); Paul Willemen, “The Zoom in Popular Cinema: A Question of Performance”, Inter-Asia Cultural Studies (2013).
8 Ara sınav
9 Göç ve şehirleşme Gurbet Kuşları, Halit Refiğ (1964) Gelin, Lütfi Akad (1973) Sultan, Kartal Tibet (1978) Güneşi Gördüm, Mahsun Kırmızıgül (2009) Gönül Dönmez-Colin, “Migration, Dis/Misplacement and Exile”, in Turkish Cinema: Identity, Distance and Belonging, Reaktion Books: 2008.
10 Politik sinema Yol, Yılmaz Güney (1981) Güneşe Yolculuk, Yeşim Ustaoğlu (1998) (Court documents and censorship reports)
11 Kadınlar ve toplumsal cinsiyet Vurun Kahpeye, Orhan Aksoy (1964) Dul Bir Kadın, Atıf Yılmaz (1985) Zenne, Caner Alper and Mehmet Binay (2011) Hilmi Maktav, “Sinema ya da İlahi Aşk: İslami Sinemada Tasavvufi Yolculuklar”, SineCine 1:2 (2010); Gönül Dönmez-Colin, “Gender, Sexuality and Morals in Transition”, in Turkish Cinema: Identity, Distance and Belonging, Reaktion Books: 2008.
12 Yeni Türk Sineması/Sinemaları I İstanbul Kanatlarımın Altında, Mustafa Altıoklar (1996) Üçüncü Sayfa, Zeki Demirkubuz (1998) Vizontele, Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak (2000) Zahit Atam, “Critical Thoughts on the New Turkish Cinema”, in Cinema and Politics: Turkish Cinema and the New Europe, edited by Deniz Bayrakdar, Cambridge Scholars Publishing: 2009.
13 Yeni Türk Sineması/Sinemaları II Korkuyorum Anne, Reha Erdem (2004) Bal, Semih Kaplanoğlu (2009) 3 Maymun, Nuri Bilge Ceylan (2008) Asuman Süner, “Horror of a Different Kind: Dissonant Voices of the New Turkish Cinema”, Screen 45:4 (2004).
14 Ulusaşırılaşma zamanlarında Türkiye sineması Mercedes Mon Amour, Tunç Okan (1987) Pazar: Bir Ticaret Masalı, Ben Hopkins (2007) Auf Der Anderen Seite, Fatih Akın (2007) Nejat Ulusay, “A Transformational Experience within the Contexts of ‘National’ and ‘Transnational’: The Case of Turkish Cinema”, in Imaginaries Out of Place: Cinema, Transnationalism and Turkey, Gökçen Karanfil and Serkan Şavk (eds.), Cambridge Scholars Publishing: 2012; Deniz Bayrakdar “Introduction: ‘Son of Turks’ claim: ‘I’m a child of European Cinema”, in Cinema and Politics: Turkish Cinema and the New Europe, edited by Deniz Bayrakdar, Cambridge Scholars Publishing: 2009.
15 Dönemin değerlendirmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Haftalık okuma materyalleri
Önerilen Okumalar/Materyaller Umut Tümay Arslan, Mazi Kabrinin Hortlakları: Türklük, Melankoli ve Sinema, Metis: 2010.  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
90
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest