Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Görüntü İşleme Teknikleri ve Özel Efektler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 304
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
  CDM 231 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kritik verme
Anlatım / Sunum
Saha Çalışması / Uygulama
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, sinema alanında ileri film yapım teknikleri, özel efekt, stüdyo efektleri konularında bilgi ve uygulama yetisi kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Özel efekt uygulamalarının temel adımlarını tanımlayabilecektir.
  • Film yapımında özel efekt kullanımının rolü ve önemini tanımlayabilecektir.
  • Çeşitli yazılımlar ve stüdyo teknikleri kullanarak filmlerde kullanılmak üzere özel efekt üretebilecektir.
  • Kamerasız görsel materyal, film tanıtımları ve kısa videolar hazırlayabilecektir.
  • Prodüksiyon öncesinden dijital görüntü işlemeye kadar olan süreci görselleştirebilme becerisi elde edeceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, ileri yapım ve yapım sonrası tekniklerini ve stüdyo/bilgisayar ortamında Adobe After Effects gibi ilgili yazılımları kullanılarak dijital görsel içerik üretimini kapsar. Proje çalışmaları ve öğrencilerin derste aldıkları teorik ve pratik bilgilerin stüdyo ve yazılımlar kullanılarak görsel ürünlere dönüştürülmesi, dersin somut çıktılarını oluşturur.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Genel Bakış
2 Bilgisayarla Oluşturulan Görüntülerin Amacı ve Kullanımı
3 After Effects'te 3B alan Perkins, C. (2017). How To Cheat In After Effects, Focal Press
4 After Effects ile Hareketli Grafikler Oluşturma: Temel Teknikler Fridsma L, Adobe After Effects CC Classroom In A Book (Adobe Press 2017) (Pg. 266)
5 After Effects ile Hareketli Grafikler Oluşturma: İleri Teknikler Fridsma L, Adobe After Effects CC Classroom In A Book (Adobe Press 2017) (Pg. 318)
6 Projelerin Sunulması
7 Özel efektler için sahne ve aydınlatma tasarımı, "Yeşil Ekran'a Giriş”
8 Özel Efektleri Tasarlamak: Planlama ve Üretim
9 After Effects - Kamera izleme ve simülasyon I Adobe After Effects CC 2018 Görsel Efektler ve Studio Teknikleri
10 After Effects - Kamera izleme ve simülasyon II Adobe After Effects CC 2018 Görsel Efektler ve Studio Teknikleri Fridsma L, Adobe After Effects CC Classroom In A Book (Adobe Press 2017) (Pg. 301)
11 Kompozisyon – I Adobe After Effects CC 2018 Görsel Efektler ve Kompozit Studio Teknikleri
12 Kompozisyon – II Adobe After Effects CC 2018 Görsel Efektler ve Kompozit Studio Teknikleri Fridsma L, Adobe After Effects CC Classroom In A Book (Adobe Press 2017) (Pg. 296)
13 Sınıfta sorun giderme çalışma süresi
14 Projelerin sunumu
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Fridsma L, Adobe After Effects CC Classroom In A Book (Adobe Press 2017) ISBN 978-0134665320


Perkins, C. (2017). How To Cheat In After Effects. Routledge. ISBN 9780415661065

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
90
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
28
84
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

X
7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.