CDM 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Senaryo Yazımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 303
Bahar
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere senaryo kuramını tanıtmak ve senaryo yazımındaki başlıca aşamaları tecrübe edebilecekleri bir imkan sunmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Senaryo yazımının esaslarını ve başlıca aşamalarını tanıyabilecek
  • Uzun ve kısa metraj senaryo yazarlığını ayırt edebilecek
  • Senaryo yazımının karakter oluşturma, diyalog yazımı ve uyarlama gibi unsurlarını tanımlayabilecek
  • Bir filmi senaryosuna ve dramatik yapısına göre tartışabilecek
  • Farklı film endüstri, tür ve yaklaşımlarına ait senaryoları kıyaslayabilecektir.
Ders Tanımı Derslerde, senaryo yazımının karakter, dramatik yapı, çatışma, sinopsis ve film öyküsü gibi temel boyut ve aşamaları öğretilecek, tartışılacak ve uygulanacaktır. Değerlendirme üç ödev ve bir final projesi şeklinde yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Senaryo nedir? Hazırlık ve araştırma süreçleri
3 Senaryoda tema, konu ve tür Syd Field, Screenplay, pp. 31- 42.
4 Karakter geliştirme Syd Field, Screenplay, pp. 59-89.
5 Anlatıda dramatik yapı Syd Field, Screenplay, pp. 15-31.
6 Çatışma, zirve noktaları ve olay örgüsü Syd Field, Screenplay, pp. 127-160, 183-199.
7 Sinopsis yazımı
8 Tretman nedir? 1. ödevlerin teslimi: ‘Sinopsis’
9 Diyalog yazımı 2. ödevlerin teslimi: ‘Tretman’
10 Senaryonun biçimsel yapısı Syd Field, Screenplay, pp. 215- 237.
11 Sahne yazımı Syd Field, Screenplay, pp. 160-182.
12 Uyarlama Syd Field, Screenplay, pp. 257- 275. 3. ödevlerin teslimi: ‘Sahne’
13 Belgesel için yazmak
14 Kısa film senaryosu
15 Dönem değerlendirmesi - Proje teslimi: Kısa film senaryosu.
16 Dönem değerlendirmesi

 

Ders Kitabı

Syd Field, Screenplay, The Foundations of Screenwriting, Bantamdell, 2005.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

X
9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest