CDM 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Senaryo Yazımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 303
Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere senaryo kuramını tanıtmak ve senaryo yazımındaki başlıca aşamaları tecrübe edebilecekleri bir imkan sunmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Senaryo yazımının esaslarını ve başlıca aşamalarını tanıyabilecek
  • Uzun ve kısa metraj senaryo yazarlığını ayırt edebilecek
  • Senaryo yazımının karakter oluşturma, diyalog yazımı ve uyarlama gibi unsurlarını tanımlayabilecek
  • Bir filmi senaryosuna ve dramatik yapısına göre tartışabilecek
  • Farklı film endüstri, tür ve yaklaşımlarına ait senaryoları kıyaslayabilecektir.
Ders Tanımı Derslerde, senaryo yazımının karakter, dramatik yapı, çatışma, sinopsis ve film öyküsü gibi temel boyut ve aşamaları öğretilecek, tartışılacak ve uygulanacaktır. Değerlendirme üç ödev ve bir final projesi şeklinde yapılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Senaryo nedir? Hazırlık ve araştırma süreçleri
3 Senaryoda tema, konu ve tür Syd Field, Screenplay, pp. 31- 42.
4 Karakter geliştirme Syd Field, Screenplay, pp. 59-89.
5 Anlatıda dramatik yapı Syd Field, Screenplay, pp. 15-31.
6 Çatışma, zirve noktaları ve olay örgüsü Syd Field, Screenplay, pp. 127-160, 183-199.
7 Sinopsis yazımı
8 Tretman nedir? 1. ödevlerin teslimi: ‘Sinopsis’
9 Diyalog yazımı 2. ödevlerin teslimi: ‘Tretman’
10 Senaryonun biçimsel yapısı Syd Field, Screenplay, pp. 215- 237.
11 Sahne yazımı Syd Field, Screenplay, pp. 160-182.
12 Uyarlama Syd Field, Screenplay, pp. 257- 275. 3. ödevlerin teslimi: ‘Sahne’
13 Belgesel için yazmak
14 Kısa film senaryosu
15 Dönem değerlendirmesi - Proje teslimi: Kısa film senaryosu.
16 Dönem değerlendirmesi

 

Dersin Kitabı

Syd Field, Screenplay, The Foundations of Screenwriting, Bantamdell, 2005.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirmek X
2 Sinema ve dijital medyanı temelini oluşturan teori, kavram ve fikirleri anlayabilmek ve tartışabilmek. X
3 Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek X
4 Sinema ve dijital medyanın çok-disiplinli ve disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve haraket eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek. X
5 Pratiğin kuramı ve kuramın pratiğinin biraradalığını esas alan bir anlayış geliştirmek. X
6 İş etiğinin ve profesyonel etiğin normlarını gözetmek. X
7 Kendini disipline etme, eleştirme ve yönetme becerilerini edinerek bireysel olarak ve bir takım içinde çalışabilmek. X
8 Sinema ve dijital medya alanına ilişkin teknik ekipmanları ve bilgisayar yazılımlarını kullanabilecek temel bilgiye ve ileri düzey bilgisayar ve bilgi teknolojileri becerilerine sahip olmak. X
9 Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medya alanındaki yeni teknolojiler, yeni yapım yöntemleri ve yeni medya endüstrileri ve yeni teoriler ile ilgili gelişmeleri izleyebilmek ve uluslararası meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda geliştirmek ve kullanabilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest