Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 232 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Film Stüdyosu II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 232
Bahar
2
4
4
8

Ön-Koşul(lar)
  CDM 231 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Soru & Cevap
Kritik verme
Jüri
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders gösterimler, tartışmalar ve stüdyoda ve sahada gerçekleştirilecek pratik uygulamalarla ileri dijital film yapım becerileri öğretmeyi hedeflemektedir. Dersin odak noktası, prodüksiyon öncesi, prodüksiyon aşaması ve post prodüksiyonda ileri becerilerin geliştirilmesidir. Bununla birlikte, haftalık dersler, öğrencilerin görsel dili teorik olarak kavramasına ve sinematik bir bağlamda anlatısal hikaye anlatımı yapısını kavramalarını da sağlayacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ayrıntılı planlama, yönetim, işbirliği ve iş bölümü dahil olmak üzere en iyi film uygulamalarını / alışkanlıklarını uygulayabilecektir
  • Fikir aşamasından filmin son haline kadar tüm film yapım sürecini tanımlayabilecektir
  • Medya prodüksiyonunda farklı ilkelerle işbirliği konularında karar verebilecektir.
  • Dijital film yapımına iliskin kamera, ses, kurgu gibi teknik beceriler gösterebilecektir.
  • Görsel hikâye anlatımında kullanılan çeşitli teknikleri analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders dijital film yapımı için gerekli teknik becerileri öğrencilere uygulamaya dayali olarak öğretmeyi hedefleyen bir stüdyo dersidir. Derste yaratici hikâye anlatimi, ve görsel dil kullanımı ile ilgili bireysel ödevler yer alacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Hikaye anlatımı ve görsel dil Kısa bir kurmaca film veya belgesel getirin
2 Fikir Geliştirme Kurmaca belgesele karşı - Araştırma ve yazma Ödev: basit bir tretman yazma
3 “Pitching” ve sunumlar Ödev: bir proje “pitching’i”
4 Filmin Görsel Dili Sahne, Çekim, Sekans - Kamera Açıları - Ölçeklendirme - Kamera Yüksekliği - İkili Çekim Five C’s of Cinematography, “Camera Angles” s. 11-67
5 Filmde Devamlılık Master Sahne Teknikleri - Örtüşen Çekim Tekniği - Yönlü Devamlılık - Oyun Ekseni Five C’s of Cinematography, “Continuity ” s. 67-147
6 Kamera Hareketleri Kamera Yönleri Terminolojisi - Tripod, Dolly ve Rig Sistemleri - Yatay/Dikey Çevrinme - Dolly ve Kaydırma Hareketleri
7 Filmde Kompozisyon Çizgi, Form, Kütle, Hareket - Kompozisyon - İlgi Merkezi - Işık, Ton ve Renk - Fokus - Perspektif - Arka Plan - Çerçeve Five C’s of Cinematography, “Composition ” s. 197-245
8 Yapay Işıklandırma Işık Ekipmanı - Üç Noktalı Aydınlatma - Işıkçının Rolü - Renk Isısı - Işıklandırma Planı - Kontrast ve Derinlik - Dramatik Etki için Aydınlatma ve Gölgelerin Kullanımı Ödev: üç noktalı aydınlatma prensibiyle bir röportaj çek
9 İleri Ses Kayıt Teknikleri Çok Kanallı Kayıt - Foley Ses Kayıt Teknikleri ve Kullanımı - Çevresel Ses Kaydı ve Filmsel Alan Ödev: Dramatik diyalog sahnesi ses ödevi
10 Ön Hazırlığın Temelleri I Storyboard - Senaryo Dökümü - Çekim Listesi Ödev: storyboards
11 Ön Hazırlığın Temelleri II Yer/Mekan Tarama - Sanat Yönetimi - Oyuncu Seçimi - Günlük İş Programı - Feragat Belgesi - Prodüksiyon Planı Ödev: 3-5 dakikalık film prodüksiyon dosyası
12 Prodüksiyon
13 İleri Kurgu ve Ses Tasarımı Bölünmüş Kurgu - J ve L Kesmeler - Timeline Ses Düzenlemesi - Klipleri Bağlama - İşaretleyicilerle Ses Seviyeleri Ayarlama - DaVinci Fairlight Arayüzü - Çok kanallı Ses Kurgusu - Ses Efektleri The Beginner’s Guide to DaVinci Resolve 16, böl. 8-9 Ham görüntülerin teslimi
14 Post - Prodüksiyon - Renk Düzeltme DaVinci Renk Arayüzü - Lift, Gamma ve Gain - Birincil Renk Düzeltme Kontrolleri - Düğümler - İkincil Renk Düzeltmeleri ve Renklendirme The Beginner’s Guide to DaVinci Resolve 16, chp. 11-12 Kaba kurgunun teslimi
15 Final Projelerinin Gösterimi Final projesinin teslimi & Jüri
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Paul Saccone and Dion Scoppettuolo, The Beginner’s Guide to DaVinci Resolve 16, Blackmagic Design, 2020

ISBN: 978-1-7342279-1-8

Joseph V Mascelli, The Five C's of Cinematography: Motion Picture Filming Techniques, Silman-James Press, 2005 ISBN: 978-1879505414

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

The Complete Film Production Handbook, Eve Light Honthaner, Focal Press. 4th Edition, 2010.ISBN: 9780080884998 The Power Filmmaking Kit, Jason J. Tomaric, Focal Press, 1st Edition, 2008. ISBN:9780240810218

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
10
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
21
21
Portfolyo
0
Ödev
6
5
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
63
63
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
0
    Toplam
240

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

X
5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

X
9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.