İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 231 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Film Stüdyosu I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 231
Güz
2
4
4
9

Ön-Koşul(lar)
  CDM 132 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Problem çözme
Soru & Cevap
Kritik verme
Jüri
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri dijital film yapım diliyle tanıştırmak ve dijital görüntü üretiminin temel süreç ve tekniklerini ögretmektir. Öğrenciler bu derste çerçeveleme, kompozisyon, doğal ışık, kamera hareketleri, kurgu ve ses kaydının temellerini uygulamalı olarak öğrenir. Ayrıca ders öğrencilerin yaratıcı becerilerini ve ekip çalışması yetilerini geliştirmeyi hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel düzeyde kamera ve ses kayıt cihazları kullanabilecektir.
  • Temel düzeyde dijital film kurgusu yapabileceklerdir
  • Temel video ve ses kaydı görevlerini gerçekleştirebilecektir.
  • Dijital film yapımının temel teknik terimlerini ve kavramlarını kullanabilecektir.
  • Temel film sekansları ve anlatı yapı taşları oluşturabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, sınıf içi gösterimler, dersler ve uygulamalı projeler aracılığıyla, öğrencilere temel video prodüksiyonu ve post prodüksiyon becerilerini ve tekniklerini öğrenme fırsatı sunar. Öğrenciler (bireysel ve gruplar halinde) yapımcılık, yönetmenlik, çekim ve kurgu olmak üzere kendi projeleri üzerinde çalışırlar. Dijital film yapma becerilerini geliştirmeye yönelik bireysel ödevler ve derse katılım değerlendirmenin bir parçasıdır. Öğrencilerin dönem sonunda dramatik bir sekansı çekmeleri ve kurgulamaları beklenir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Önceki dönemden bir fotoğraf hikayesi getirin
2 Dijital Video Temellerine Giriş Raster / Vektör Grafik Formatları - Video Çözünürlükleri / Bit Depth - Bitrate / Sıkıştırma - Video codecs - Video Dosya Formatları
3 Dijital Film Yapımı İş Akışı Kamera görüntülerinin düzenlenmesi - Raw ve Sıkıştırılmış Video Kayıt Formatları - Kod dönüştürme - Saklama alanları ve cihazları
4 Dijital Film Kameraları DSLR’ler ve Dijital Film Kameraları - Bitrate ve Dosya Formatları - Lensler ve Diyafram - Tripodlar Ödev: Kamera — DSLR Cinematography Guide, Ryan Koo (selected chapters)
5 Ses Kaydı Temelleri Kamera üstü ses kaydı - Ses Seviyeleri - Ses Kayıt Cihazları - Mikrofon çeşitleri - Mikrofon alış diyagramları - Phantom / Ses Bağlantıları - Windscreens/Boom Poles - Ortam sesi kaydı Ödev: Röportaj kaydı
6 Doğal Işık Kaynaklarıyla Çalışmak Gün ışığı renk ısıları - Beyaz Ayarı - Gölgeler ve Kontrast - Reflektörler - Doğal ışık kaynaklarının yaratıcı kullanımı - Yapay ışık kaynakları Ekipman sınavı
7 Da Vinci Resolve’a Giriş Da Vinci Resolve arayüzü - Ham görüntülerin kurgu için organize edilmesi - Bins ve timeline Paul Saccone and Dion Scoppettuolo, The Beginner’s Guide to DaVinci Resolve 16, (selected chapters)
8 Da Vinci’de Kurgu Kesme kurgusu - Trimleme - JKL fonksiyonları - Insert ve Overwrite - Klipleri ayırmak - Çekimleri değiştirmek - Proje aktarmak ve medya dosyalarını tekrar bağlamak Ödev: Buluntu görüntü kurgusu
9 Kurgu ve Montaj Teorisinin Temelleri Kurgu / Montaj - Devamlılık, Süre, Ritim, Stil - Action Cut - Yön - Geçişler - Çekim / Sahne / Sekans
10 Film Kurgusu ve Anlatı Mekansal / Zamansal İlişki - Kurucu çekim - Karşı açı çekimi - Göz hattı uyumu - Harekette eşleştirme - 30 derece Kuralı - 180 derece kuralı Ödev: Kesmelerle röportaj
11 Film dili Sahne analizi The Quiet American (Phillip Noyce, 2002)
12 Dramatik Sekans Projesi I Fikir geliştirme ve prodüksiyon planı
13 Dramatik Sekans Projesi II Kaba kurgu değerlendirmesi Kaba kurgu
14 Dramatik Sekans Projesi III İnce kurgu değerlendirmesi Altyazılarla ince kurgunun teslimi
15 Dramatik Sekans Projesi IV Projelerin gösterimi Son kurgunun teslimi / Jüri
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Paul Saccone and Dion Scoppettuolo, The Beginner’s Guide to DaVinci Resolve 16, Blackmagic Design, 2020

ISBN: 978-1-7342279-1-8

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

The Complete Film Production Handbook, Eve Light Honthaner, Focal Press, 4th edition, 2010, ISBN 9780240811505

Bruce Mamer, Film Production Technique: Creating the Accomplished Image, Wadsworth Publishing; 6 edition (2013). ISBN-13 : 978-0840030917

DSLR Cinematography Guide, Ryan Koo. (free download at http://nofilmschool.com/dslr/)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
10
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
64
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
25
25
Portfolyo
0
Ödev
3
15
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
69
69
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
35
35
Final Sınavı
0
    Toplam
270

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

X
5

 Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

X
9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.