Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 224 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Medyanın Ekonomi Politiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 224
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri medya ekonomisindeki temel kavramlar, medya endüstrilerinin ekonomik yapılanması ve medya endüstrilerinin ekonomik koşullarının kamusal yaşam üzerindeki etkileri ile tanıştırmayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medya kurumlarının kamusal bilgi akışlarını, bilinçli vatandaşlığı ve demokratik değerleri sürdürmeye yönelik işlevlerini ve rollerini açıklayabilecektir
  • Medya kurumlarının ekonomik yapılanmasının siyasi etkilerini tanımlayabilecektir.
  • Çağdaş medya ortamını şekillendiren çeşitli ekonomik güdüleri ve yapıları açıklayabilecektir.
  • Özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının rollerini ve işlevlerini karşılaştırabilecektir..
  • Medya üretiminde yer alan emek süreçlerini ve değer biçimlerini tanımlayabilecektir.
  • Medya endüstrilerinin dijital medya teknolojilerinin etkisinde ekonomik yeniden yapılanmasını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Medyanın Politik Ekonomisi, öğrencileri medya ekonomisindeki temel kavramlar, medya endüstrilerinin ekonomik yapılanması ve medya endüstrilerinin ekonomik koşullarının kamusal yaşam üzerindeki etkileri ile tanıştırmak için tasarlanmış bir seminer dersidir. Ders, belirli temel teorik tartışmaları çağdaş dijital medya ortamına genişletir ve genel ekonominin postfordist dönüşümünü, günümüzün ağ toplumunda enformasyon içeriğinin üretiminde yoğun bir şekilde yer alan yaratıcı emek süreçlerini ve yükselen bir ekonomik modalite olarak platform kapitalizmini gözden geçirir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kültür Endüstrisi “The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception”, Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, Media and Cultural Studies: Keyworks, 53-75
2 Kitle İletişiminin Ekonomi Politiği Nicholas Garnham, “Contribution to a Political Economy of Mass-Communication”, Media and Cultural Studies: Keyworks, 166-184
3 İkili Ürün Modeli ve İzleyicinin Metalaşması “On the Audience Commodity and its Work”, Dallas W. Smythe, Media and Cultural Studies: Keyworks, 185-203
4 İzleme İşi Sut Jhally and Bill Livant “Watching as Working: The Valorization of Audience Consciousness” Journal of Communication, Volume 36, Issue 3 September 1986, 124-143
5 Metalaşmış İzleyicinin Cinsiyetlendirilmesi “Gendering the Commodity Audience: Critical Media Research, Feminism, and Political Economy,” Eileen R. Meehan, Media and Cultural Studies: Keyworks, 242-248
6 Bir Propaganda Modeli “A Propaganda Model”, Edward Herman and Noam Chomsky, Media and Cultural Studies: Keyworks, 204-230
7 Medya, Piyasalar ve Kamusal Alan David Croteau & William Hoynes, “Media, Markets and the Public Sphere”, Chapter 1, Business of Media: Corporate Media and the Public Interest, p. 13-38
8 Medya Endüstrisinin Yükselişi ve Düzenlenmesi David Croteau & William Hoynes, “The Rise and (De)Regulation of Media Industry”, Chapter 2, Business of Media: Corporate Media and the Public Interest, p. 39-68
9 Post-Fordizm ve Medya Endüstrileri Gilles Deleuze, “Post-Script to Societies of Control” October Vol. 59 (Winter, 1992), 3-7
10 Gayrı-Maddi Emek “Immaterial Labor”, Maurizio Lazzarato, Paolo Virno, Michael Hardt - Radical Thought in Italy_ A Potential Politics-University of Minnesota Press (2006), 189-210 Rosalind Gill & Andy Pratt, Precarity and “Cultural Work In the Social Factory? Immaterial Labour, Precariousness and Cultural Work”, Theory, Culture & Society, 2008, 25(7- 8), 1-30.
11 Yüksek Teknoloji Kapitalizmi ve Ağ Toplumu Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism, Nick Dyer-Witheford, University of Illinois Press (1999).
12 Küresel Kapitalizm ve Video Oyunları Nick Dyer-Witheford and Greig De Peuter , Games of Empire: Global Capitalism and Video Games, University of Minnesota Press (2009)
13 Sanal Dünyalar ve Sanal Ekonomi “Money for Nothing: Virtual Worlds and Virtual Economics”, Steven Shaviro, (Unpublished Conference Paper)
14 Platform Kapitalizmi Platform Capitalism - Nick Srnicek, Wiley, 2016.
15 Vaka Çalışması Sunumları
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Media and Cultural Studies: Keyworks, ed. Meenakshi Gigi Durham and Douglas M. Kellner, 2006, Blackwell ISBN: 978-0470658086

Platform Capitalism - Nick Srnicek, Wiley, 2016. ISBN: 978-1-509-50486-2


Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High Technology Capitalism, Nick Dyer-Witheford, University of Illinois Press (1999). ISBN: 978-0252067952

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
10
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
11
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
10
1
10
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

X
10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.