Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 218 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çağdaş İspanyol ve Latin Amerika Sineması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 218
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere 21. Yüzyıl İspanyol ve Latin Amerika sineması (İspanya, Meksika, Kolombiya, Şili, Arjantin, Guatemela, Peru, Küba, Venezuela) üzerine genel bir bakış kazandırmayı amaçlar. Dersin odağı yolsuzluk, ekonomik ve toplumsal krizler, ırkçılık, sınıfçılık, cinsiyetçilik, azınlıklar, toplumda kadınların rolü, diktatörlük geçmişleri ve iç savaşlar gibi konular üzerinde olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Filmleri belirli bir tarihsel, toplumsal ve ekonomik bağlam içinde inceleyebileceklerdir.
  • İspanyol ve Latin Amerika sinemasının tematik ve biçimsel heterojenliğini ayırt edebilecektir.
  • İspanyol ve Latin Amerika sinemasının çeşitli türlerini, dillerini ve yönetmenlerini tanımlayabilecektir.
  • Hispanik dünyanın sosyo-ekonomik gerçeklerini anlamaya yönelik kültürlerarası ve eleştirel düşünme becerileri edinmiş olacaktır.
  • Çoğu zaman kadın yönetmenleri, azınlıkları veya marjinalize edilmiş grupları dışlayan bir sinema kanonu hakkındaki kültürel sterotipleri tartışabilecektir.
  • Latin kültürlerindeki cinsiyetcilik, politika, şiddet, yolsuzluk veya milli kimlik gibi tartışmalı meseleleri ayırt edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, cinsiyetci, ırkçı ve sınıfçı sterotipler üzerinden 21. Yüzyıl İspanyol ve Latin Amerika sinemasından bir dizi filmi inceler. Değerlendirme bir ara sınav, bir ödev ve bir final sınavı ile yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: İspanyol ve Latin Amerika sineması
2 İşsizlik dramı Los lunes al sol (Fernando León de Aranoa, 2002, España) Chantal Cornut-Gentille D'Arcy, “Globalization from down below: unemployment and damaged masculinities in The Full Monty (1997) and Mondays in the Sun (2002)”, Studies in European Cinema, vol. 2, 2005, pp. 125-135.
3 Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet Te doy mis ojos (Icíar Bollaín, 2003, España) Rebesa Maseda, María José Gámez and Barbara Zecchi (eds.), Gender-Based Violence in Latin American and Iberian Cinemas. London and New York: Routledge, 2020.
4 Okullarda Zorbalık Después de Lucía (Michel Franco, 2012, México) Elizabeth Dorton, “Trauma, gender violence, and spectatorial complicity in Michel Franco´s Después de Lucía and Daniel y Ana”, Chasqui: revista de literatura latinoamericana, vol. 47, nº.1, 2018, pp. 129-143.
5 Bugünkü Meksika La dictadura perfecta (Luis Estrada, 2014, México) Brian L. Price, “Heterotemporal mise-en scéne in the films of Luis Estrada”, Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, nº. 16, 2012, pp. 259-274.
6 Sınıfçılık ve ırkçılık Roma (Alfonso Cuarón, 2018, México) Victoria Kearley, “The three amigos: the transnational filmmaking of Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu and Alfonso Cuarón”, Transnational Cinemas, 5:1, 2014, pp. 89-91.
7 Ara sınav
8 Komünist Küba’da zombiler ve vampirler Juan de los muertos (Alejandro Brugués, 2011, Cuba) vs Vampiros en La Habana (Juan Padrón, 1985, Cuba) Gustavo Subero, Gender and Sexuality in Latin American Horror Cinema: Embodiments of Evil. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2016.
9 Yerli azınlıkların görünmezlikleri La teta asustada (Claudia Llosa, 2008, Perú) Ödev Manuel Medina and Bridget Franco, “Screening the Indigenous Experience in Contemporary Latin American Cinema”, Diálogo, vol. 23, 2020, pp. 3-6.
10 Film noir’ın izinde El secreto de sus ojos (Juan José Campanella, 2009, Argentina) Daniel A. Verdú, “Bargaining with globalization: The cinema of Juan José Campanella”, New Cinemas. Journal of Contemporary Film, 16(2), pp. 115-129.
11 Diktatörlük hayaletleri No (Pablo Larraín, 2012, Chile) Rob White, “Truth & Dare. Chilean director Pablo Larraín discusses the merging of fact and fiction in his films”, Frieze: Contemporary Art and Culture, nº. 156, 2013, pp. 28-30.
12 Aile ve kadınlar La ciénaga (Lucrecia Martel, 2001, Argentina) La once (Maite Alberdi, 2015, Chile) Deborah Martin, The cinema of Lucrecia Martel. Manchester: Manchester University Press, 2016.
13 Dinin ağırlığı Temblores (Jayro Bustamante, 2019, Guatemala) María Lourdes Cortés, "The Unexpected Rise of Central American Cinema." In The Film Edge: Contemporary Filmmaking in Latin America, by Eduardo Angel Russo. Buenos Aires: Teseo, 2010, pp. 65-80.
14 Toplumda şiddet Perro come perro (Carlos Moreno, 2008, Colombia) Melissa R. Meade, “Violence, Oppression, and Double Standards in Three Colombian Films”, Cinema Journal, 2011, pp. 180-186.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Jay Beck and Vicente Rodríguez (eds.): Contemporary Spanish Cinema and Genre. Manchester: Manchester University Press, 2008. ISBN 97807190777530719077753

Duncan Wheeler and Fernando Canet (eds.): (Re)viewing Creative, Critical and Commercial Practices in Contemporary Spanish Cinema. Bristol: Intellect Books, 2014. ISBN 9781783204069

Deborah Shaw (ed.): Contemporary Latin American Cinema: Breaking into the Global Market. USA: Rowman & Littlefield Publishers, 2007. ISBN 978-0-7425-3914-3

Claudia Sandberg and Carolina Rocha (eds.): Contemporary Latin American Cinema: Resisting Neoliberalism? Palgrave Macmillan, 2018. ISBN 978-3-319-77010-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
14
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
1
22
22
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.