Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 217 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kadın Sineması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 217
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, kadın yönetmenlerin filmlerinde, kadın deneyimine odaklanan filmlerde ve kadın bakış açısıyla çekilmiş filmlerde kadınların temsiline odaklanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kadın sinemasının önemli filmlerini tanımlayabilecektir.
  • Kadın filmlerini toplumsal cinsiyet çalışmaları açısından tartışabilecektir.
  • Filmleri üretildikleri toplumsal bağlamla ilişkileri üzerinden analiz edebilecektir.
  • Film tarihinde değişen kadın temsillerini karşılaştırabilecektir.
  • Kadın deneyiminin sinemadaki temsilini değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, toplumsal cinsiyet ve sinema hakkındaki okumaların ışığında bir dizi kadın filmi incelenmektedir. Bu kapsamda, bir dizi film gösterimi ve sınıf içi tartışma yapılacaktır. Değerlendirme bir vize sınavı, bir final sınavı, devam ve katılım üzerinden yapılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Erken dönem kadın sinemacılar, 1911-1940 Pamela Hutchinson “Where to begin with early women filmmakers” British Film Institute, 2019. (https://www2.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/where-begin-early-women-filmmakers)
2 Erken dönem kadın sinemacılar Dance, Girl, Dance, Dorothy Arzner (1940) Alice Guy Blache “Women’s Place in Photoplay Production” The Moving Picture World. Vol.XXI, No.2 (July 1914), p.195. Pamela Hutchinson “Where to begin with early women filmmakers” British Film Institute, 2019. (https://www2.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/where-begin-early-women-filmmakers)
3 Erkek bakışı Rear Window, Alfred Hitchcock, 1954 (112 min) Laura Mulvey “Visual Pleasure and Narrative Cinema” Screen, Volume 16, Issue 3, Autumn 1975, pp. 6–18. Tania Modleski “Chapter 5: The Master’s Dollhouse: Rear Window” in The Women Who Knew Too Much. Hitchcock and Feminist Theory. Taylor and Francis. 1988, pp.72-85.
4 Kadın Bakışı Female Gaze The Love Witch, Anna Biller, 2017 (120 min) Christopher Heron “A Woman Constructing Her World: Anna Biller Interview” The Seventh Art Online. Apr 5, 2017. http://theseventhart.org/anna-biller-interview-the-love-witch/
5 Feminist Bakış Jean Dielmann, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, Chantal Akerman, 1975 (3 h 21 min) Carina Yervasi “Dislocating the domestic in Chantal Akerman's Jeanne Dielman” Sites, Vol. 4:2, pp. 385-398. Marsha Kinder “Reflections on Jeanne Dielman” Film Quarterly, Vol. 30, No. 4 (Summer, 1977), pp. 2-8.
6 Kızkardeşlik Thelma and Louise, Ridley Scott (1991) Sharon Willis “Hardware and Hardbodies, What Do Women Want? A Reading of Thelma and Louise” in Film Theory Goes to the Movies. Cultural Analysis of Contemporary Film. Eds. J. Collins, A. P. Collins, H. Radner. Taylor & Francis, 2012, pp.120-128. Brenda Cooper “‘Chick Flicks’ as Feminist Texts: The Appropriation of the Male Gaze in Thelma & Louise” Women's Studies in Communication. Volume 23, 2000 - Issue 3, pp. 277-306.
7 Annelik The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal, 2021 (120 min) Chloe Benson (2022) “An adaptation: The Lost Daughter” (2021), Journal of Bisexuality. https://doi.org/10.1080/15299716.2022.2073758.
8 Ara sınav
9 Non-Western Female Perspectives The Apple, Samira Makhmalbaf, 1998 (86 min) Margherita Sprio “Performing History: Girlhood and Sib/The Apple (Samira Makhmalbaf, 1998)” in International Cinema and the Girl. Local Issues Transnational Contexts. Eds. Fiona Handyside & Kate Taylor-Jones. Palgrave Macmillan. pp 165–177.
10 Irk ve Toplumsal Cinsiyet The Watermelon Woman, Cheryl Dunye, 1996 (90 min) Catherine Zimmer “Histories of The Watermelon Woman: Reflexivity between Race and Gender” Camera Obscura 68, Volume 23, Number 2, 41-66. 2008.
11 Kuir Dişillikler Portrait of a lady on Fire. Celine Sciamma. 2019 (119 min) Albertine Fox “Hearing the Crackles in the Background: Listening and Female Intimacy in Portrait of a Lady on Fire” Screen Queens. 14 April 2020. Alice Blackhurst “The defiant muse” LA Review of Books. 22 December 2019. (https://lareviewofbooks.org/article/the-defiant-muse/)
12 Trans-dişillikler A Fantastic Woman, Sebastian Lelio (2017) Penny Miles “A Fantastic Woman highlights Chile’s long battle for LGBTI rights” The Conversation, March 7, 2018. (https://theconversation.com/oscar-for-a-fantastic-woman-highlights-chiles-long-battle-for-lgbti-rights-92956)
13 Sınıf ve Toplumsal Cinsiyet Tereddüt, Yeşim Ustaoğlu, 2016 (105 min) Susan Hayward “Class” in Cinema Studies: The Key Concepts. Routledge, 2013, pp. 59–64. Zeynep Kurtuluş Korkman “Film Review: Clair obscur/Tereddüt” Journal of Middle East Women's Studies. 14(2). 2018, pp. 230-232.
14 Kadın deneyiminin temsili Bilge and her Apprentice, Belmin Söylemez, 2014 (21 min) Tuesday, Ziya Demirel, 2015 (12 min) Vanished into Blue, Abdurrrahman Öner, 2012 (12 min) Teresa Lauretis “Aesthetic and Feminist Theory: Rethinking Women’s Cinema” New German Critique. No. 34 (Winter 1985), pp. 154-175. Anneke Smelik “Forces of Subversion: On the Excess of the Image” in And the Mirror Cracked. Feminist Cinema and Film Theory. 1998. MacMillan Press, pp.123-150.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Tania Modleski. The Women Who Knew Too Much. Hitchcock and Feminist Theory. Taylor and Francis. 1988.

 

J. Collins, A. P. Collins, H. Radner. (Eds) Film Theory Goes to the Movies. Cultural Analysis of Contemporary Film. Taylor & Francis, 2012.

 

Rose Issa, Sheila Whitaker. Life and art. The New Iranian Cinema, The British Film Institute, 1999.

 

bell hooks. Black Looks: Race and Representation. South End Press, 1992.

 

Susan Hayward. Cinema Studies: The Key Concepts. 5th ed. Routledge, 2013.


Anneke Smelik. And the Mirror Cracked. Feminist Cinema and Film Theory. 1998. MacMillan Press.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
26
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
23
23
Final Sınavı
1
23
23
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

X
7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

X
9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.