Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 216 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Belgesel Sinema Tarihi ve Kuramı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 216
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bir dizi soru çerçevesinde belgesel film türünü incelemektir: Bu türü veya tarzı ne belirler? Belgesel hakikati yansıttığını ne kadar iddia edebilir? Ders, belgesel sinemaya bu soruların ışığında, tarihi, siyasi ve estetik bağlamlarla ilişkili bir biçimde yaklaşır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Belgesel sinemanın anahtar kavramlarını analiz edebilecekler,
  • Belgesel sinemanın tarihi hakkında fikre sahip olduklarını gösterebilecekler,
  • Belgesele çeşitli yaklaşımları ve farklı belgesel tarzlarını açıklayabilecekler,
  • Belgesel ile sosyal, kültürel, politik, ekonomik ve teknolojik dönüşümler arasındaki yakın ilişkiyi çözümleyebilecekler,
  • Belgesel ile kurmaca film arasındaki benzerlikleri ve zıtlıkları karşılaştırabilecekler,
  • Farklı dönemlerden ve tarzlardan belgeselleri bağlamları içinde eleştirel bir bakışla inceleyebilecekler,
  • Belgesellerin tarihsel farklılıklarını ayırt edebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu dersin kapsamı, belgesel külliyatını içerir: tarihsel olarak önemli filmler ve yerleşik söylemler ile belgeselin son zamanlarda popüler bir eğlenme tarzı ve söylem mekanizması olarak yeniden canlanması incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Belgesele Giriş Bill Nichols, “Introduction” and “Chapter 1: How can we Define Documentary Film?” Introduction to Documentary, Indiana University Press, 2017 (3rd Edition). pp. xi – xviii, 1-28.
2 Belgesel Nasıl Var Oldu? Film Gösterimi: Nanook of the North, 1922, Robert Flaherty, 79 min ve Grass & A Propos de Nice gibi farklı erken dönem belgesellerden bölümler. Bill Nichols, “Chapter 5: How Did Documentary Filmmaking Get Started?” Introduction to Documentary, Indiana University Press, 2017 (3rd Edition). pp. 89-103.
3 Belgeselde Sosyal Konular Film Gösterimi: Ekümenopolis, 2011, Imre Azem, 88 min Bill Nichols, “Chapter 8: How Have Documentaries Addressed Social and Political Issues?” & “Chapter 4: What Makes Documentaries Engaging and Persuasive?” Introduction to Documentary, Indiana University Press, 2017 (3rd Edition). pp. 159-193.
4 Belgeselde Etik ve Hakikat Film Gösterimi: Searching for Sugarman, 2012, Malik Bandjelloul, 86 min Bill Nichols, “Chapter 2: Why Are Ethical Issues Central to Documentary Filmmaking?” Introduction to Documentary, Indiana University Press, 2017 (3rd Edition). pp. 29-47.
5 Propaganda Olarak Belgesel Film Gösterimi: Triumph of the Will, 1934, 120 min. & Olympia, 111 min, 1938, Leni Riefenstahl Why We Fight, 1942 Frank Capra Sontag, S. (1975). “Fascinating Fascism”, New York Review of Books, 6 February 1975, 73-105.
6 Belgesel Biçimleri: Şiirsel Belgesel Film Gösterimi: Koyaanisgatsi, 1982, Godfrey Reggio, 87 min. Bill Nichols, “Chapter 6: How Can we Differentiate Among Documentary models and modes? What are the poetic, expository and reflexive modes?” Introduction to Documentary, Indiana University Press, 2017 (3rd Edition). pp. 142 – 166.
7 Belgesel Biçimleri: Bilgilendirici Belgesel Film Gösterimi: Man on Wire, 2008, James Marsh, 94 min. Bill Nichols, “Chapter 6: How Can we Differentiate Among Documentary models and modes? What are the poetic, expository and reflexive modes?” Introduction to Documentary, Indiana University Press, 2017 (3rd Edition). pp. 167 – 172.
8 Ara Sınav
9 Belgesel Biçimleri: Gözlemsel Belgesel Film Gösterimi: İki Dil Bir Bavul, Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan, 2008, 81 min, Bob Dylan: Don’t Look Back, 1967, D.A. Pennebaker, 96 min Bill Nichols, “Chapter 7: How Can We Describe the Observational, Participatory, Reflexive, and Performative Modes of Documentary Film?” Introduction to Documentary, Indiana University Press, 2017 (3rd Edition). pp. 172 – 179.
10 Belgesel Biçimleri: Katılımcı Belgesel Film Gösterimi: Grizzly Man, 2005, Werner Herzog, 104 min. Bill Nichols, Chapter 7, 179-194.
11 Belgesel Biçimleri: Dönüşümsel Belgesel Film Gösterimi: Stories We Tell, 2012, Sarah Polley. 108 min. Bill Nichols, Chapter 7, 194-199.
12 Politik Meseleler The Act of Killing, 2012, Joshua Oppenheimer. 1 hr 57 mins. Bill Nichols, Chapter 7 continued, pages 159-172, 199 – 212.
13 Sahte Belgesel (Mockumentary) Film Gösterimi: Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, 2006, Larry Charles, 86 min. Torchin, Leshu. “Cultural Learnings of Borat make for Benefit Glorious Study of Documentary”. In Barry Keith Grant & Jeannette Sloniowski (Eds) Documenting the Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video, New and Expanded Edition. Detroit: Wayne State University Press, 2014. pp. 522-542.
14 Belgeselin Geleceği Film Gösterimi: Tower, 2016 Keith Maitland, 98 min. Brody, Richard, “A Hitchcockian Re-Creation of the First Modern Mass Shooting”, The New Yorker, Oct 14, 2016.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Bill Nichols, Introduction to Documentary, Indiana University Press, 2017 (3rd Edition). 978-0253026859
 

Torchin, Leshu. “Cultural Learnings of Borat make for Benefit Glorious Study of Documentary”. Documenting the Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video, New and Expanded Edition. Detroit: Wayne State University Press, 2014. 0814326390
 

Brody, Richard, “A Hitchcockian Re-Creation of the First Modern Mass Shooting”, The New Yorker, Oct 14, 2016.

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

Geoffrey Nowell-Smith, The Oxford History of World Cinema. Oxford University Press, 1996. 978-0198742425

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
40
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
50
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
22
22
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

X
7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

X
9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.