Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye’de Çağdaş Sinema
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 215
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Gösteri
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste, 1990 sonrası dönemde Türkiye’de yerli sinemaya bir sanat formu ve popüler kültür endüstrisi olarak giriş yapılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yeşilçam endüstrisinden Yeni Türk Sinemasına geçişin tarihsel arka planını tanımlayabilecektir
  • Türkiye’de çağdaş sinemaya ilişkin temel sanatsal ve endüstriyel sorunları tartışabilecektir.
  • Türkiye’de çağdaş sinemaya ilişkin bilgisini kullanarak, yeni üretilen filmleri analiz edebilecektir
  • Türkiye’de çağdaş sinemaya ilişkin temel sanatsal ve endüstriyel sorunları tartışabilecektir
  • Türkiye’den bir çağdaş filmi, sanatsal, politik ve sosyal bağlam içinde tartışabilecektir
Ders Tanımı Bu derste, Türkiye’de çağdaş sinemanın ortaya çıkış, dönüşüm ve güncel durumuna odaklanılacaktır. Derslerde, politik sinema, kimlik sorunları, yakın tarih, tasavvuf, kadınlar ve toplumsal cinsiyet, kentleşme, ulus-aşırılaşma ve kısa filmcilik gibi konular ele alınacak.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Ulus ve Sinema Thomas Elsaesser. “ImpersoNations: National Cinema, Historical Imaginaries,” in European Cinema: Face to Face with Hollywood. Amsterdam: Amsterdam UP, 2005, 57-81.
3 Tarihe yeniden bakış: 1990'lara kadar Türkiye'de film endüstrisi. Savaş Arslan, “Introduction” in Cinema in Turkey: A New Critical History, Oxford University Press: 2011, pp. 1-22. Ahmet Gürata, “Turkish Cinema: A Quantitative History”, [to be presented in class]
4 Hafıza ve nostalji Asuman Suner. “Popular Nostalgia Films,” in New Turkish Cinema: Belonging, Identity and Memory. 2009, 25-50.
5 Tarihi Yeniden İnşa Etmek ve Yeni Osmanlıcılık Asuman Suner, “Between magnificence and monstrosity: Turkishness in recent popular cinema,” New Perspectives in Turkey 45, 2011, 123-54.
6 Krizde erillik Juliet Flower-MacCannell, “The primal scene of modernity,” in The Regime of the Brother: After the Patriarchy, 1995, 9-30.
7 Kadınların sessizliği Eylem Atakav, “Women and New Turkish Cinema,” in Women and Turkish Cinema: Gender Politics, Cultural Identity and Representation (Routledge 2013), 108-115. Özlem Güçlü, “Silent Representations of Women in the New Cinema of Turkey,” sinecine 1:2, 2010, 71-85.
8 Ödev teslimi
9 Etik dönüş ve yeni (a)politik sinema Jacques Rancierre, “Ethical Turn,” Critical Horizons 7:1 (2006), 1-10. Bülent Diken, “Climates of Nihilism,” Third Text 22: 6, 2008, 719–732.
10 Sinemada kent bağlamı Film screening and Q&A: Körfez (Emre Yeksan, 2017)
11 Belgesel Film screening and Q&A: All-in (Volkan Üce, 2021)
12 Kısa film Film screening and Q&A: TBA
13 Televizyon Melis Behlil (2021) “Turkish remakes of Korean TV dramas,” Creative Industries Journal.
14 Popüler tür sineması Mert Örsler & Colleen Kennedy-Karpat (2020) “Cem Yılmaz and Genre Parody in Turkish National Cinema,” Journal of Popular Film and Television, 48:1, 38-48.
15 Dönem ödevi teslimi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Gönül Dönmez-Colin (2014) The Routledge Dictionary of Turkish Cinema. Routledge

Suner, Asuman (2009) New Turkish Cinema: Belonging, Identity and Memory. London: IB Tauris.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
1
14
14
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

X
10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.