İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sinema ve Dijital Medya

CDM 215 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye’de Çağdaş Sinema
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 215
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Gösteri
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste, 1990 sonrası dönemde Türkiye’de yerli sinemaya bir sanat formu ve popüler kültür endüstrisi olarak giriş yapılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yeşilçam endüstrisinden Yeni Türk Sinemasına geçişin tarihsel arka planını tanımlayabilecektir
  • Türkiye’de çağdaş sinemaya ilişkin temel sanatsal ve endüstriyel sorunları tartışabilecektir.
  • Türkiye’de çağdaş sinemaya ilişkin bilgisini kullanarak, yeni üretilen filmleri analiz edebilecektir
  • Türkiye’de çağdaş sinemaya ilişkin temel sanatsal ve endüstriyel sorunları tartışabilecektir
  • Türkiye’den bir çağdaş filmi, sanatsal, politik ve sosyal bağlam içinde tartışabilecektir
  • Ulusal ve ulus-aşırı sinemacılar ve film yapım modları arasındaki farkları tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, Türkiye’de çağdaş sinemanın ortaya çıkış, dönüşüm ve güncel durumuna odaklanılacaktır. Derslerde, politik sinema, kimlik sorunları, yakın tarih, tasavvuf, kadınlar ve toplumsal cinsiyet, kentleşme, ulus-aşırılaşma ve kısa filmcilik gibi konular ele alınacak.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş - İntihalden kaçınma yolları
2 Tarihi gözden geçirmek: 1990 öncesinde Türkiye’de film endüstrisi Savaş Arslan, “Introduction” in Cinema in Turkey: A New Critical History, Oxford University Press: 2011, pp. 1-22. ISBN-13 : 978-0195370065.
3 Yeni bir endüstrinin ortaya çıkışı Filmler: Şerif Gören, Amerikalı (1993) Yavuz Turgul, Eşkiya (1996) Zeynep Çetin Erus, “Film Endüstrisi ve Dağıtım: 1990 Sonrası Türk Sinemasında Dağıtım Sektörü,” Selçuk İletişim 4 (4), 2007, pp. 5-16.
4 Yeni bir sinemanın ortaya çıkışı Filmler: Nuri Bilge Ceylan, Mayıs Sıkıntısı (1999) Zeki Demirkubuz, Üçüncü Sayfa (1999) Geoff Andrew, “Beyond the Clouds: An Interview with Nuri Bilge Ceylan,” Senses of Cinema 32, 2004, http://sensesofcinema.com/2004/feature-articles/nuri_bilge_ceylan/
5 Yakın tarihle başa çıkmak Filmler: Çağan Irmak, Babam ve Oğlum (2005) Özcan Alper, Sonbahar (2008) Laurence Raw, “Çağan Irmak: Yeşilçam Revisited,” same author Six Turkish Filmmakers, Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 2017, pp. 89-112. ISBN-13: 978-0299315405.
6 Kimlik sorunları Filmler: Handan İpekçi, Büyük Adam Küçük Aşk (2001) Yılmaz Erdoğan and Ömer Faruk Sorak, Vizontele (2001) Gönül Dönmez-Colin, “Denied Identities,” same author Turkish Cinema:Identity, Distance and Belonging, London: Reaktion Books, 2008, pp. 89-115. ISBN-13 : 978-1861893703
7 Toplumsal cinsiyet Filmler: Pelin Esmer, Gözetleme Kulesi (2012) Yeşim Ustaoğlu, Tereddüt (2016) Eylem Atakav, “Women and New Turkish Cinema,” in Women and Turkish Cinema, Routledge, London and New York, 2013, pp. 108-115. ISBN 9781138843882.
8 Tasavvufi etkiler Filmler: Derviş Zaim, Cenneti Beklerken (2006) Reha Erdem, Kosmos (2010) Interview with Derviş Zaim on Cenneti Beklerken, Altyazı 47, 2006, pp. 40-43.
9 Politik sinema Filmler: Emin Alper, Tepenin Ardı (2012) Emre Yeksan, Körfez (2017) On the Golf with Emre Yeksan (video discussion) https://www.youtube.com/watch?v=j3rkU53ERl4
10 Kent filmleri Filmler: Mahsun Kırmızıgül, Güneşi Gördüm (2009) Aslı Özge, Köprüdekiler (2010) Video interview with Aslı Özge on Köprüdekiler https://www.youtube.com/watch?v=VvQt2g5STkE
11 Gişe filmleri Filmler: Selçuk Aydemir, Düğün Dernek (2013) Togan Gökbakar, Recep İvedik 5 (2017) Murat Akser, “Blockbusters in Turkish Cinema,” Directory of World Cinema: Turkey, Intellect Books, 2013, pp. 124-145. ISBN-10: 1841506206.
12 Ulusaşırılaşma Filmler: Fatih Akın, Duvara Karşı (2004) Deniz Gamze Ergüven, Mustang (2015) Rob Burns, “From Two Worlds to a Third Space: Stereotypy and Hybridity in Turkish-German Cinema,” Gökçen Karanfil and Serkan Şavk (eds.), Imaginaries Out of Place, Cambridge Scholars Publishing, 2013, pp. 56-88. ISBN-10: 1443841331.
13 Kısa filmcilik Kısa film seçkisi Murat Akser, “New Media and Film Festivals in the Middle East,” CINEJ 4.1 (2014), 111-12, DOI: https://doi.org/10.5195/cinej.2014.120
14 Ödevlerin değerlendirmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Savaş Arslan, “Introduction” in Cinema in Turkey: A New Critical History, Oxford University Press: 2011, pp. 1-22. ISBN-13 : 978-0195370065. 

Zeynep Çetin Erus, “Film Endüstrisi ve Dağıtım: 1990 Sonrası Türk Sinemasında Dağıtım Sektörü,” Selçuk İletişim 4 (4), 2007, pp. 5-16. 

Geoff Andrew, “Beyond the Clouds: An Interview with Nuri Bilge Ceylan,” Senses of Cinema 32, 2004, http://sensesofcinema.com/2004/feature-articles/nuri_bilge_ceylan/

Laurence Raw, “Çağan Irmak: Yeşilçam Revisited,” same author Six Turkish Filmmakers, Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 2017, pp. 89-112. ISBN-13: 978-0299315405. 

Gönül Dönmez-Colin, “Denied Identities,” same author Turkish Cinema:Identity, Distance and Belonging, London: Reaktion Books, 2008, pp. 89-115. ISBN-13 : 978-1861893703

Eylem Atakav, “Women and New Turkish Cinema,” in Women and Turkish Cinema, Routledge, London and New York, 2013, pp. 108-115. ISBN 9781138843882. 

Interview with Derviş Zaim on Cenneti Beklerken, Altyazı 47, 2006, pp. 40-43.

On the Golf with Emre Yeksan (video discussion) https://www.youtube.com/watch?v=j3rkU53ERl4

Video interview with Aslı Özge on Köprüdekiler https://www.youtube.com/watch?v=VvQt2g5STkE

Murat Akser, “Blockbusters in Turkish Cinema,” Directory of World Cinema: Turkey, Intellect Books, 2013, pp. 124-145. ISBN-10: 1841506206. 

Rob Burns, “From Two Worlds to a Third Space: Stereotypy and Hybridity in Turkish-German Cinema,” Gökçen Karanfil and Serkan Şavk (eds.), Imaginaries Out of Place, Cambridge Scholars Publishing, 2013, pp. 56-88. ISBN-10: 1443841331. 

Murat Akser, “New Media and Film Festivals in the Middle East,” CINEJ 4.1 (2014), 111-12, DOI: https://doi.org/10.5195/cinej.2014.120

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema, dijital ve etkileşimli medya alanlarındaki temel anlatısal biçimleri, bu biçimlere dair temel kavramları bilir.

X
2

Yaratıcılığını, eleştirel düşünme yeteneğini, sinema ve dijital medya sanatlarına özgü ifade biçim ve araçlarını kullanarak anlatılar yaratır.

3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları yetkin bir şekilde kullanır

4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesinde, yapımında ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde ve bunlardan en az birini ileri düzeyde yerine getirir.

5

 Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün temsil rejimlerini nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin anlatıları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

X
6

Etkileşimli film, video yerleştirme, deneysel sinema ve sanal gerçeklik gibi alanlarda dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel teknik ve estetik becerileri temel düzeyde icra eder.

7

Teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarını kullanarak bir film veya dijital medya sanatı çalışmasını eleştirel biçimde analiz eder.

X
8

İş güvenliği ilkelerini ve etik davranış normlarını takip ederek bir sinema veya dijital medya işinin üretilmesinde yönetici ya da ekip üyesi olarak görev yapar.

9

Küresel ölçekte çağdaş bilimsel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, kurumsal ve sektörel gelişmelerden haberdardır.

X
10

Sinema ve dijital medya alanlarını çevreleyen problemleri hukuksal, bilimsel ve profesyonel açılardan tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak Sinema ve Dijital Medya alanlarıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale" Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.