CDM 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CDM 212
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri sinema tarihinde önemli bir yeri olan ancak ticari sinema çerçevesinde görünürlüğü düşük olan filmlerle tanıştırmayı ve öğrencilere film kültürü vermeyi amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • önemli sinema örneklerini tanımlayabilecekler,
  • izledikleri filmleri tartışabilecekler,
  • filmleri sinema tarihindeki yerlerine göre sınıflandırabilecekler,
  • filmleri, içinde üretildikleri kurumsal çerçevenin yapısını göz önünde bulundurarak karşılaştırabilecekler,
  • filmleri sosyo-kültürel bağlamlarında analiz edebilecekler,
  • farklı sinema geleneklerini anlatı, teknik, eser sahibi üslupları açısından karşılaştırabileceklerdir.
Ders Tanımı Bir dizi dersin ikincisi olan bu derste, öğrencilere film kültürü vermek için elzem olan filmler gösterilir tanıtılır ve tartışılır. Ders, kanonik, deneysel, erken dönem avangard (ticari ve gayrı ticari) sinema örnekleri ile Avrupa sanat sinemasını kapsar. Öğrencilerden derse okumaları yapmış olarak gelmeleri beklenir. Değerlendirme öğrencilerin dönem içinde teslim edeceği iki yazılı ödev (film analizi) ve bir final sınavı üzerinden yapılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Deneme Film Film gösterimi Sans Soleil, Chris Marker (1983) David Montero “Film also ages: time and images in Chris Marker's Sans soleil”, Studies in French Cinema, 6:2, 2006, pp. 107-115.
3 Fransız Yeni Yeni Dalga / Cinéma du Look Film gösterimi Nikita, Luc Besson (1990) Sue Harris, “Cinema du Look,” European Cinema, ed. Elizabeth Ezra. Oxford University Press. 2004. pp.219-233.
4 LA Noir Film gösterimi Mulholland Drive, David Lynch (2001) Martha P. Nochimson “Mulholland Drive” Film Quarterly, Vol. 56 No. 1, Fall 2002; pp. 37-45.
5 Yeni İran Sineması Film gösterimi Taste of Cherry, Abbas Kiarostami (1997) Hamid Naficy “Iranian Cinema” in The Oxford History of World Cinema, G. Nowell-Smith (Ed), Oxford University Press, 1996, pp. 672-678. David Sterritt “With Borrowed Eyes: An Interview with Abbas Kiarostami” Film Comment, vol.36, no.4. July/August 2000.
6 Kadın Sineması Film gösterimi Thelma and Louise, Ridley Scott (1991) FIRST ASSIGNMENT DUE Manohla Dargis “Roads to freedom” Sight and Sound; Jul 1, 1991; 1/3; pp. 15-18. Amy Taubin “Ridley Scott’s Roadwork” Sight and Sound; Jul 1, 1991; 1/3; pp. 18-19.
7 Postmodern Distopya Film gösterimi Blade Runner, Ridley Scott (1982) Giuliana Bruno “Ramble City: Postmodernism and Blade Runner” October, Vol. 41 (Summer, 1987), pp. 61-74.
8 Gayrı-doğrusal Anlatı Film gösterimi Run Lola Run, Tom Tykwer (1998) Tom Whalen “Run Lola Run” Film Quarterly, Vol. 53, No. 3 (Spring, 2000), pp. 33-40.
9 Yeni Asya Sineması Film gösterimi In the Mood for Love, Wong Kar Wai (2000) Tony Rayns “Poet of Time” Sight and Sound; Sep 1, 1995; 5/9; pp. 12-16. Stephen Teo “Wong Kar-wai's In the Mood for Love: Like a Ritual in Transfigured Time” Senses of Cinema. March-April 2001.
10 Sinema ve Cinsellik Film gösterimi The Love Witch, Anna Biller (2017) Christopher Heron “A Woman Constructing Her World: Anna Biller Interview (The Love Witch)” The Seventh Art Online. Apr 05, 2017. http://theseventhart.org/anna-biller-interview-the-love-witch/
11 Kuzey Avrupa - Kara Komedi Film gösterimi The Match Factory Girl, Aki Kaurismaki (1990) SECOND ASSIGNMENT DUE Bert Cardullo “Finnish Character: An Interview with Aki Kaurismäki” Film Quarterly, Vol. 59, No. 4 (Summer 2006), pp. 4-10. Sanna Kivimaki, “Working-class girls in a welfare state: Finnishness, social class and gender in Aki Kaurismäki's Workers' Trilogy (1986-1990)” Journal of Scandinavian Cinema, Volume 2, Number 1, 31 January 2012, pp. 73-88.
12 Banliyölerin Sineması Film gösterimi Le Haine, Mathieu Kassovitz (1995) Amy Siciliano, “La Haine: Framing the ‘Urban Outcasts’” ACME International Journal for Critical Geographies, Vol. 6 No. 2. 2007, pp.211-230.
13 Avrupa Sineması Film gösterimi Caché, Michael Haneke (2005) Nancy E. Virtue “Memory, Trauma, and the French-Algerian War: Michael Haneke's Caché (2005)” Modern & Contemporary France, 19:3. 2011, pp. 281-296.
14 Final projesi
15 Dönem Değerlendirmesi
16 Dönem Değerlendirmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Geoffrey Nowell-Smith. The Oxford History of World Cinema. Oxford University Press, 1999.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Sinema ve dijital medyanın tarihçesini, temelini oluşturan kavram ve teorileri tanımlar ve tartışır.

X
2

Yaratıcılık ve eleştirel düşünceyi kullanarak sinema ve dijital medya sanatları için bir hikâye anlatıcılığı fikri geliştirir.

X
3

Sinema ve dijital medya sanatlarında uzmanlık gerektiren teknik donanımları ve yazılımları başarılı bir şekilde kullanır.

X
4

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrasında ihtiyaç duyulan senaryo yazımı, yapım planlaması, kamera kullanımı, ses kaydı, ışık ve kurgu gibi temel görevleri temel düzeyde yerine getirir.

X
5

Görsel-işitsel bir eserin yapım öncesi, yapım ya da yapım sonrası için ileri düzeyde uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir.

X
6

Sinema ve dijital medyada nasıl anlam yaratıldığını; ekonomi, politika ve kültürün görsel temsilleri nasıl etkilediğini; üretim, tüketim, dağıtım ve anlamlandırma süreçlerinin imajları nasıl şekillendirdiğini tartışır.

7

Etkileşimli dijital medya anlatıları yaratmak için gereken özel becerileri icra eder.

X
8

Bir film veya dijital medya sanatı çalışmasının, teknik, entelektüel ve sanatsal bakış açılarından eleştirel analizini yapar

9

Problem çözmeye yönelik bir yaklaşımla, bir film veya dijital medya işinin bireysel sorumluluğunu sıfırdan bitmiş ürüne kadar üstlenir. 

X
10

Etik davranış normlarını takip eden ve çalışma ortamının etik standartlarını geliştirmek için inisiyatif alan bir ekip üyesi olarak çalışır.

11

Bir yabancı dili kullanarak sinema ve dijital medyayla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest